MobileScan

MobileScan Free App

Rated 3.87/5 (126) —  Free Android application by Slovak Telekom, a.s.

Advertisements

About MobileScan

Aplikácia Mobile Scan je určená na diagnostikovanie smartfónov a tabletov s operačným systémom Android. Využiť ju môžu všetci, nielen zákazníci Telekomu – tí však navyše môžu využiť aj testy a správnosť nastavenia internetových služieb.

V jednotlivých sekciách je možné spustiť nasledovné testy:
• Bezpečnosť a súkromie - skontrolujte si nastavenia bezpečnosti a súkromia dát vo Vašom smartfóne. Aplikácia vyhodnotí, či je Váš telefón chránený dostatočne a ponúkne možnosti ako bezpečnosť ešte viac zvýšiť
• Softvér - Mobile Scan overí využívanie operačnej pamäte, nevyhne sa ani kontrole úložného priestoru. Navrhne optimalizáciu, pripadne odinštalovanie zriedkavo používaných aplikácií
• Sieť - chcete vedieť, k akému typu siete je Váš smartfón pripojený, či je aktívne dátové pripojenie alebo Vás zaujíma Vaša IP adresa? Ste v správnej časti aplikácie – navyše si môžete spustiť test rýchlosti sťahovania a odosielania dát a presvedčiť sa tak, že sieť Telekom je naozaj najrýchlejšia
• Batéria - teplota a stav Vašej batérie nie sú to jediné, čo Vám testy batérie ponúknu. Na jej životnosť a výdrž vplývajú rôzne faktory – či už jas obrazovky, spustene aplikácie alebo aktívne pripojenia. Zefektívnite nastavenia Vášho smartfónu a predĺžte dobu jeho využívania na jedno nabitie
• Hardvér - Neustále používanie smartfónu, pripadne jeho pád, môžu spôsobiť, že smartfón a jeho súčasti nemusia pracovať správne. Pomocou aplikácie Mobile Scan si môžete overiť korektnú funkčnosť tlačidiel, displeju, mikrofónu či fotoaparátu. Aplikácia diagnostikuje problém a Vy budete vedieť, či je potrebné navštíviť predajňu za účelom servisnej opravy, pripadne využiť našu službu Pôjdeto. Mobile Scan application is intended to diagnose smartphones and tablets with Android. Everyone can use it, not just customers Telekom - but in addition they can also use the tests and settings are correct Internet services.

In each section you can run the following tests:
• Security and privacy - check your security settings and privacy of data on your smartphone. Application evaluate whether your phone is protected sufficiently and create opportunities for further increasing safety
• Software - Mobile Scan verify the use of memory, it will not avoid or control storage. Design optimization or uninstalled rarely used applications
• Network - you know, from what type of network it is connected to your smartphone, whether it is an active data connection or you are interested in your IP address? You are in the right part of application - plus you can run a test download speeds and upload speeds and thus convince the Telekom network is really the fastest
• Battery - temperature and condition your batteries are not the only thing that you test the batteries to offer. Its durability and endurance influence of various factors - whether the screen brightness, applications that are running or active connections. Streamline settings of your smartphone and extend its period of use per charge
• Hardware - Continued use smartphone, or its downfall, may cause the smartphone and its components may not work correctly. Use Mobile Scan you can verify the correct functionality of the buttons, screen, microphone or camera. Application diagnoses the problem, and you'll know whether you need to visit the shop for service, repair or make use of our service go.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install MobileScan version 2.01 on your Android device!
Downloaded 5,000+ times, content rating: Everyone
Android package: sk.telekom.android.mobilescan, download MobileScan.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for MobileScan at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.95
126 users

5

4

3

2

1