Second Voice: Svenska

Second Voice: Svenska Free App

Rated 5.00/5 (2) —  Free Android application by Zadig Srl

Advertisements

About Second Voice: Svenska

"Second Voice:Svenska" är ett verktyg för assisterad kommunikation för de som t.ex. har drabbats av en tumör i huvud eller hals, saknar röst eller har svårt att tala. Appen skapades för att hjälpa dessa människor att hantera vardagliga situationer och uträtta personliga behov.

Det är ett verktyg som är användbart för dem som är direkt berörda, liksom för deras läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal samt familj och vänner.
Med "Second Voice:Svenska" kan de som saknar en egen röst med några få enkla steg uttrycka sina behov som t.ex. att be om hjälp eller uttrycka andra känslor.
De många funktionerna gör att appen dessutom kan anpassas för att klara av en mängd olika vardagssituationer.

Egenskaper och funktioner
Mer än 130 ikoner som var och en associeras med ett namn och en förinspelad mening (finns med manlig och kvinnlig röst)
Kategorin ”Smärta” kan användas för att beskriva smärtskala och vilken del av kroppen som drabbats.

Funktionen ”Ny ikon” gör att du kan lägga till egna personliga ikoner med bilder och meningar.

Funktionen ”Favoriter” listar alla ikoner som användaren valt som favoriter och delar in dem i en kategori för sjukhusbesök och en som är användbar utanför hemmet.

Möjlighet att skriva en text och få den uppläst av en talsyntes.
I funktionen ”Mig” kan du lägga till personlig information som du när som helst kan ändra eller ta bort.

Funktionen ”Rita” gör att du kan använda fingrarna och rita vad du vill kommunicera.

Funktionen ”Förstärkare” gör att du kan spela in meddelanden och spela upp dem på högre volym.

Du behöver aldrig mer känna dig ensam: "Second Voice:Svenska" kommer att vara din röst!
Viktiga förbättringar av gränssnitt och användarbarhet. Åtgärdade buggar. "Second Voice: Swedish" is a tool for assisted communication for such has suffered from a tumor in the head or neck, no voice or have difficulty speaking. The app was created to help these people cope with everyday situations and accomplish personal needs.

It is a tool that is useful for those who are directly concerned, as well as their doctors, nurses and other healthcare workers and family and friends.
With "Second voice: Swedish", those without their own voice with a few simple steps to express their needs such as to ask for help or express other emotions.
The many features make the app can also be customized to meet a variety of everyday situations.

Features and Functions
More than 130 icons that each one is associated with a name and a pre-sentence (available with male and female voices)
The category of "Pain" can be used to describe the pain scale and which part of the body affected.

The "New" icon allows you to add your own personal icons with images and sentences.

The "Favorites" lists all the icons that the user selected as favorites and share them in a category of hospital visits and a useful outside the home.

The ability to write a text and have it read aloud by a speech synthesizer.
In the "Me" you can add personal information that you can at any time change or remove.

The "Draw" allows you to use your fingers and draw what you want to communicate.

The "Amplifier" allows you to record messages and play them at higher volume.

You need never feel alone: ​​"Second Voice: Swedish" will be your voice!
Important improvements to the interface and usability. Fixed Bugs.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Second Voice: Svenska version 1.1.0 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: sv.alfacloud.secondvoice, download Second Voice: Svenska.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  Second Voice: Svenska reached 500 - 1 000 downloads
Version update Second Voice: Svenska was updated to version 1.1.0
More downloads  Second Voice: Svenska reached 100 - 500 downloads

Oh snap! No comments are available for Second Voice: Svenska at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
2 users

5

4

3

2

1