TAURON eLicznik WO

TAURON eLicznik WO Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by TAURON

About TAURON eLicznik WO

TAURON eLicznik jest elementem wdrażanego przez TAURON Dystrybucja S.A. programu Smart Metering na obszarze Oddziału Gliwickiego, oferującego wizualizację zużycia energii oraz poboru mocy z wykorzystaniem inteligentnego licznika. Umożliwia analizę zużycia energii elektrycznej oraz wykorzystanej mocy, w celu optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji.

Jakie korzyści daje serwis TAURON eLicznik:
• Dostęp poprzez stronę www oraz aplikacje na urządzenia mobilne, do informacji o zużyciu energii elektrycznej czynnej, biernej indukcyjnej i pojemnościowej, a także poboru mocy.
• Umożliwia analizę zużycia energii elektrycznej i mocy w zadanych okresach.
• Umożliwia wysyłanie komunikatów w przypadku przekroczenia zdefiniowanych przez użytkownika wartości progowych związanych z poborem mocy i energii.
• Pomoc w oszczędzaniu energii i jej kosztach.
• Prognozowanie zużycia energii elektrycznej, oraz poboru mocy.

Aby skorzystać z aplikacji i jesteś Klientem WO z Oddziału Gliwickiego - pobierz ją i zainstaluj wg podawanych instrukcji. Pierwsze logowanie, lub logowanie po dłuższej przerwie może potrwać do godziny czasu ze względu na dużą ilość danych do pobrania. Upewnij się, że masz stabilne połączenie z siecią i odpowiedni pakiet danych internetowych do wykorzystania.

TAURON eLicznik is an element implemented by TAURON Distribution SA Smart Metering in the area of ​​Gliwice Branch, offering visualization of energy consumption and power consumption using smart meter. It enables analysis of energy consumption and power used, in order to optimize the cost of purchasing electricity and distribution services.

What are the benefits of TAURON service eLicznik:
• Access via the web and mobile phone applications, to information on electricity consumption active, inductive and capacitive as well as power consumption.
• Allows you to analyze the consumption of electricity and power in given periods.
• Allows you to send messages in case of exceeding user-defined thresholds associated with power consumption and energy.
• Help conserve energy and its cost.
• Forecasting electricity consumption, and power consumption.

To use the application, and you're the Client CA in Gliwice Branch - download and install it according to the instructions given. First login or login after a long break can take up to an hour of time due to the large amount of data to download. Make sure that you have a stable connection to the network and Internet data package suitable for use.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install TAURON eLicznik WO version 1.0.1 on your Android device!
APK Size: 16 MB, downloaded 10+ times, content rating: Not rated
Android package: tauronwo.ui, download TAURON eLicznik WO.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
n/a
Not
rated
Android app

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1