OSMANLILAR

OSMANLILAR Free App

Rated 4.62/5 (50) —  Free Android application by Codify Company

Advertisements

About OSMANLILAR

Tarihin en büyük Türk-İslam Devleti. Dünyanın en soylu, en şerefli ve en uzun ömürlü hanedanının kurduğu son cihanşûmul imparatorluk. Asr-ı seâdet ve Hulefâ-i Râşidîn devirlerinden sonra Hak ve adâlete riâyette en üstün seviyeye yükselen Müslüman Türk Devleti.

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'dir. Babası Ertuğrul Gazi'dir. Bunun da babası Süleyman Şah'tır. Oğuzların en kıymetlisi, Kayı hanın kabilesi idi. Bunun torunlarından Süleyman Şah, Cengiz zamanında Anadolu tarafına gelip, 1229 senesinde Fırat'ta boğuldu. Dört oğlu kaldı. Bunlardan Ertuğrul Bey, Cengizlerden uzaklaşmak için, kabilesi ile Sivas tarafına geldi. Bir tatar ordusu ile, Selçuk sultanı Alaüddin savaş ediyordu. Selçuklulara yardım etti. Sultan, Ertuğrul Beyin Kayı han kabilesini Ankara civarına yerleştirdi. Sonra, beşyüz kişi ile Söğüt'e yerleşti. Ertuğrul Gazi etrafın fethi ve İslamiyet'in yayılması için bütün gayreti ile çalıştı. çok cömertti, fakirlere, dşkünlere daima yardım ederdi. Yarım asır adaletle idare ettiği bölgede Hıristiyanlara da İslamiyet'i sevdirdi. 1281 yılında Söğüt'te vefat ederek oraya defnedildi. Vefatından sonra, küçük oğlu Osman Gazi, babası yerine emir seçildi.
Osmanlı devleti Osman Gazi tarafından 1299 da Söğüt kasabasında kuruldu. Devletin dini, İslamiyet idi. Kanunlar ve bütün sosyal işler ve fertlerin güzel ahlakları, hep İslam dininden hasıl oluyordu. Müslümanlar ile beraber başka dinden olanlar da, ibadetlerini, ticaretlerini serbest yapıyorlar, rahat yaşıyorlardı. İnsan haklarına, adalete tam kavuştukları için, çoğu Müslüman oluyordu. Osmanlı sultanları 1517 den itibaren bütün Müslümanların halifeleri oldular. Her işlerinde İslamiyet'e uydular. Altıyüzyirmiüç sene İslamiyet'e hizmet ettiler. Ehl-i sünnet olup, Hanefi mezhebinde idiler. İslamiyet'i yaymak ve Müslümanları korumak için kâfirlerle cihad yaptılar. İslamiyet'i bozmak, Müslümanları bölmek için saldıran mezhepsizleri terbiye etmek için çok uğraştılar. Alusi, (Galiyye)nin doksanbeşinci sayfasında diyor ki, (Yeryüzünü salih kullarıma miras bırakırım) âyet-i kerimesinin Osmanlı sultanlarını övdüğünü, Abdülgani Nablüsi bildirmektedir.

Seyyid Abdülhakim Arvasi Hz. (Kuddise Sirruh) “Osmanlı'nın İslam'a hizmeti Eshab-ı Kiram'dan sonra makamları ise Tabiin'den sonra gelir”, ve "Osmanlı padişahlarının hepsi dindar insanlar idi. Dini muhafaza ettiler. Dinin direği idiler. İçlerinde bir tane kötü yoktur. Ama aralarında derece farkı vardır. " buyurmuştur.

Osmanlı tarih ve gayesinin çarpıtıldığı, iftiraların gençliğin önüne hakikat gibi sunulduğu bu zamanda Osmanlı Tarih, Kültür ve Medeniyeti' nin sırlarını böyle bir site ile icra etme ihtiyacını hissettik. En büyük sermayemiz Osmanlıya ve sevdiklerine olan muhabbetimiz. Gayemiz kahraman ecdadımıza layık olup, onu layıkıyla yad edebilmektir.
Vesselam Largest Turkish Islamic state in history. World's most noble, most honorable and most recent world-wide empire founded by his long-lasting dynasty. Asr-i Seadeta and the Four-i-Rashid after the transfer of rights and justice to the highest level in emerging Muslim state in Turkey complied with.

The founder of the Ottoman Empire Osman Gazi. His father was Ertugrul Gazi. This father Suleyman Shah. The most valuable of the Oguz tribe was recording the inn. Suleyman Shah, grandson of it, come to the Anatolian side of Genghis time, she drowned in the Euphrates in the year 1229. He had four sons. Mr. Ertugrul them to move away from Cengiz, came to Sivas side with the tribe. With a crossbow army, they would fight Selcuk Sultan Alaaddin you. They helped the Seljuks. Sultan, Ertugrul brain being placed Kay Ankara inn tribe. Then, he moved to Willow with five hundred people. Ertugrul Gazi conquest of the surroundings and worked with all the zeal for the spread of Islam. He was very generous, the poor, he would always help dşkün. Christians in the area of ​​justice ruled in half a century Islam had ended. In 1281 there was buried by death in Willow. After his death, his young son Osman Gazi, was chosen instead of his father orders.
By the Ottoman Empire Osman Gazi was founded in 1299 in the town of Willow. The religion was Islam the state. Law and morality and individuals of all social affairs, was always going product from Islam. Those of other religions with Muslims, worship, they're free to trade, lived alone. Human rights, to attain their full justice was happening most Muslims. Since 1517 the Ottoman Sultans were caliph of all Muslims. Islam satellites in every business. Altıyüzyirmiüç year they serve Islam. The Ahl al-Sunnah, it was in the Hanafi sect. Spread the Islamic jihad against the infidels and made to protect the Muslims. To destroy Islam, attacking undenominational to divide Muslims tried hard to discipline. Alusi, (Galiyy A), says that in ninetyfifth page, (I leave the earth inherited my righteous servant) verses that praise the Ottoman sultan, Abdulgani report of Nablü.

Sayyid Abdülhakim Arvada Hz. (Kuddis to Sirruh) "comes after the Ottoman Islamic service sleepers-i Kirami after the authorities subject", and "they were all religious people of the Ottoman sultans. They Religious maintained. The idyll pillar of religion. There is no bad one among them . But there are differences of degree between them. "Him.

The distortion of Ottoman history and purpose, this time in Ottoman history is presented as truth in front of the youth of slander, culture and civilization's secrets, we feel the need to practice with such a site. Our biggest asset is our conversation, Ottoman, and they love it. Our goal is worthy of our heroes ancestors, to be able thereto yadda.
Vesselam

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install OSMANLILAR version 2.0 on your Android device!
Downloaded 5,000+ times, content rating: Everyone
Android package: tr.gen.osmanlilar, download OSMANLILAR.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.2+
Bug
buster
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
bug fixed.
More downloads  OSMANLILAR reached 5 000 - 10 000 downloads
Version update OSMANLILAR was updated to version 2.0
More downloads  OSMANLILAR reached 1 000 - 5 000 downloads

Oh snap! No comments are available for OSMANLILAR at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
50 users

5

4

3

2

1