Služby do vrecka

Služby do vrecka Free App

Rated 4.59/5 (804) —  Free Android application by Jan Tursky

Advertisements

About Služby do vrecka

Získajte prístup k najužitočnejším, najdôležitejším a najkomplexnejším informáciam pre Slovenskú republiku. Aplikáciu si môžete personalizovať podľa Vaších predstáv. Stiahnite si aplikáciu Služby do vrecka a začnite ju používať už dnes - je to zadarmo!

Aplikácia obsahuje tieto kategórie:
• Domov - aktuálne počasie a správy na hlavnej ploche
• Cestovné poriadky - rýchly prístup ku autobusovej a vlakovej doprave
• Dopravné informácie - aktuálne dopravné informácie na slovenských cestách
• Kalendár - jednoduchý prehľad o meninách (aj u Vaších kontaktov), sviatkoch, horoskope, východe/západe slnka a fázy mesiaca
• Meškanie vlakov - aktuálne meškania vlakov na trati ŽSR aj s medzinárodnými vlakmi
• Počasie - aktuálny stav a predpoveď počasia na nasledujúce dni
• Rádiá - prehrávanie/nahrávanie slovenských rádií v jednom
• Správy - RSS čítačka slovenských a českých spravodajských webov
• Taxi - rýchly prístup ku TAXI službám + telefonické kontakty
• TV program - aktuálny program jednotlivých staníc, program na dnešný a zajtrajší deň pre vyše 40 staníc (text môže byť v CZ jazyku)
• Dôležité telefónne čísla - majte vždy prístup k tým najdôležitejším tel. číslam v prípade problémov
• Horské výstrahy - ak ste vášnivý turista, vždy si radšej skontrolujte stav horských oblastí
• Lekárne, pohotov., optiky, ADOS - poloha, kontaktné údaje aj otváracie hodiny (niektoré lekárne) o zdravotníckych zariadení na Slovensku
• Prvá pomoc - návod na poskytnutie prvej pomoci pre zranenia, ktoré môžu nastať na horách, u Vaších domácich miláčikov ako aj v bežnom živote
• Stav objektov - stav kúpalísk, lanoviek, zjazdoviek ako aj snehové správy v jednom
• O Slovensku - komplexný súhrn informácií o Slovenskej republike
• Obce - zoznam obcí na Slovensku so základnými informáciami
• Online kamery - aktuálny stav oblastí podľa webkamier
• Predvoľby - predvoľby operátov a krajín
• Biblia - offline čítačka Biblie
• Čísla a symboly - PSČ, sviatky, číslovanie odevov a obuvy, informácie o bankách, éčka a mnoho iného
• Kalkulačka - kalkulačka na prevod jednotiek a výpočet BMI, spotreby energií, DPH a iného
• Kontrola vstupu - overte si platnosť rodného čísla, IBAN-u, IČO, DIČ, čísla účtu, atď.
• POI objekty - prehľad o zaujímavých lokalitách vo Vašom okolí (galérie, hotely, bary, hrady, jaskyne a ďalších 50 kategórií)
• ŠPZ, EČV, VIN, pokuty - overenie technickej, emisnej kontroly, originality vozidla alebo poisťovateľa
• Výmenný kurz - kurzový lístok s jednoduchým prevodom medzi menami
• Zľavy - aktuálny prehľad o všetkých zľavách na Slovensku aj v zahraničí
• Citáty, Murphyho zákony, Vtipné SMS, Vtipy, Kvízy, Internetové celebrity, atď.

Zoznam práv v aplikácií:
INTERNET - komunikácia so sieťou
ACCESS_NETWORK_STATE - kontrola dostupnosti sieti
ACCESS_COARSE_LOCATION - rýchlejšia dostupnosť GPS polohy
ACCESS_FINE_LOCATION - presnejšia dostupnosť GPS polohy
READ_CONTACTS - čítanie kontaktov pre vyhľadanie menín v sekcií Kalendár
READ_EXTERNAL_STORAGE - kontrola dostupnosti SD karty pre uloženie nahrávok zo sekcie „Rádiá“ a „Internetové celebrity“
WRITE_EXTERNAL_STORAGE - zápis nahrávok na SD kartu
BILLING - možnosť aktivácie PRO verzie

V prípade, ak máte problém s aplikáciou alebo nápad na úpravu alebo doplnenie novej sekcie, kontaktujte ma na e-mail: [email protected] Gain access to the most useful, most important and most comprehensive information for the Slovak Republic. Application, you can personalize to your liking. Download the application services in your pocket and start using it today - it's free!

The application includes the following categories:
& # 8226; & # 8195; Home - current weather and management on the desktop
& # 8226; & # 8195; Timetables - quick access to bus and train service
& # 8226; & # 8195; Traffic information - date traffic information on Slovak roads
& # 8226; & # 8195; Calendar - simple overview of Menino (even in your contacts), birthdays, horoscopes, sunrise / sunset and moon phase
& # 8226; & # 8195; of delay - current train delays on the line ZSR and international trains
& # 8226; & # 8195; Weather - current conditions and weather forecast for the next days
& # 8226; & # 8195; Radio - playback / recording Slovakia ranks in one
& # 8226; & # 8195; Reports - RSS reader Slovak and Czech news sites
& # 8226; & # 8195; Taxi - quick access to taxi service + Cemetery
& # 8226; & # 8195; TV program - the current program of individual stations, the program for today and tomorrow's day for more than 40 stations (text may be CZ language)
& # 8226; & # 8195; Important phone numbers - Always have access to the most important tel. numbers in case of problems
& # 8226; & # 8195; Mountain alerts - if you're an avid hiker, always prefer to check the status of Mountain Areas
& # 8226; & # 8195; Pharmacies, standby., Optics, ADOS - location, contact details and opening hours (some pharmacies) on healthcare facilities in Slovakia
& # 8226; & # 8195; First Aid - Instructions for first aid for injuries that may occur in the mountains with your pets as well as in everyday life
& # 8226; & # 8195; The state of properties - the state pools, lifts, slopes and snow reports in one
& # 8226; & # 8195; About Slovakia - a comprehensive summary of the Slovak Republic
& # 8226; & # 8195; Municipalities - a list of villages in Slovakia with basic information
& # 8226; & # 8195; Online cameras - the current state of the area by webcams
& # 8226; & # 8195; Preferences - preference for the operators and countries
& # 8226; & # 8195; Bible - Online Bible reader
& # 8226; & # 8195; Numbers and symbols - Zip, holidays, numbering clothing and footwear, information on banks, éčka and more
& # 8226; & # 8195; Calculator - calculator for converting units and calculate your BMI, energy consumption, VAT and other
& # 8226; & # 8195; Access control - check the validity of the birth certificate number, IBAN, Tax Identification Number, account number, etc.
& # 8226; & # 8195; POI objects - an overview of the interesting locations in your area (galleries, hotels, bars, castles, caves and other 50 categories)
& # 8226; & # 8195; license plate, registration plate, VIN, fine - verification of the technical, emission control, originality or insurer
& # 8226; & # 8195; exchange rate - exchange rates with a simple transfer between currencies
& # 8226; & # 8195; Discounts - date overview of all discounts in Slovakia and abroad
& # 8226; & # 8195; Quotes, Murphy's Law, Funny SMS, Jokes, Quizzes, Internet celebrity, etc.

The list of rights in the application:
INTERNET - communication with the network
ACCESS_NETWORK_STATE - checking the availability of the network
ACCESS_COARSE_LOCATION - faster availability of GPS position
ACCESS_FINE_LOCATION - availability precise GPS location
READ_CONTACTS - read contacts to find minorities in the section Calendar
READ_EXTERNAL_STORAGE - check the availability of the SD card to store the recordings from the "Radio" and "Internet celebrity"
WRITE_EXTERNAL_STORAGE - Write recording to SD card
BILLING - possibility to activate Pro version

If you have a problem with the application or the idea of ​​adapting or adding a new section, contact me at e-mail: [email protected]

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Služby do vrecka version Varies with device on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: tursky.jan.sluzbydovrecka, download Služby do vrecka.apk

All Application Badges

Free
downl.
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Verzia 2.2:
* doplnené CZ TV stanice
* pridaná podpora zobrazenia na šírku
* zmenšená veľkosť aplikácie
* opravené chybičky v zobrazovaní údajov
* upravená grafika
* optimalizácia
Ďakujem pekne, pekný deň prajem
Version update Služby do vrecka was updated to version 1.5
More downloads  Služby do vrecka reached 10 000 - 50 000 downloads

What are users saying about Služby do vrecka

W70%
by W####:

Nexus 5

L70%
by L####:

Dobra apka

S70%
by S####:

problem je, ze po pripojeni mi neaktualizovalo pocasie v Blave.

G70%
by G####:

Ked dam obce tak he tam ze 5XXX km...

B70%
by B####:

Nexus 5

M70%
by M####:

Náhodne padne a pri opätovnom spustení ukáže FC. Aby som sa znova dostal do aplikácie musím vymazať dáta... Povolenie lokalizácie pomohlo , ale pri spustení kalendára mám zasa FC. Po povolení prístupu ku kontaktom je kalendár prístupný. Bolo by dobré, ak by si aplikácia pýtala povolenie a nespadla s FC, ale najlepšie by bolo ak by fungovala aj keď len obmedzene bez pridelenia oprávnenia - príklad: kalendár by nespadol, otvoril by sa, len by nezobrazil sviatky ľudí z mojich kontaktov.

P70%
by P####:

Nechapem odkial tie vsetky informacie vyhrabal ;-) na jednon mieste vsetko, este mozno info o podujatiach tam chyba ...

X70%
by X####:

Super. Bolo by este lepsie s widgetom

O70%
by O####:

The app is so gud can u make a English version it will b helpful for others too

K70%
by K####:

Si pán, táto appka je naozaj parádna a dúfam že to potiahnes ďalej a ďalej. Tých 5hviezd si zaslúži ✌


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
804 users

5

4

3

2

1