Služby do vrecka

Služby do vrecka Free App

Rated 4.67/5 (438) —  Free Android application by Jan Tursky

About Služby do vrecka

Získajte prístup k najužitočnejším, najdôležitejším a najkomplexnejším informáciam pre Slovenskú republiku. Aplikáciu si môžete personalizovať podľa Vaších predstáv. Stiahnite si aplikáciu Služby do vrecka a začnite ju používať už dnes - je to zadarmo!

Každý používateľ si môže aktivovať PRO verziu aplikácie na 3 dni. Po uplynutí Vám bude zablokovaný prístup do niektorých kategórií.

Aplikácia obsahuje tieto kategórie:
• Domov - aktuálne počasie a správy na hlavnej ploche
• Cestovné poriadky - rýchly prístup ku autobusovej a vlakovej doprave
• Dopravné informácie - aktuálne dopravné informácie na slovenských cestách
• Kalendár - jednoduchý prehľad o meninách (aj u Vaších kontaktov), sviatkoch, horoskope, východe/západe slnka a fázy mesiaca
• Meškanie vlakov - aktuálne meškania vlakov na trati ŽSR aj s medzinárodnými vlakmi
• Počasie - aktuálny stav a predpoveď počasia na nasledujúce dni
• Rádiá - prehrávanie/nahrávanie slovenských rádií v jednom
• Správy - RSS čítačka slovenských a českých spravodajských webov
• Taxi - rýchly prístup ku TAXI službám + telefonické kontakty
• TV program - aktuálny program jednotlivých staníc, program na dnešný a zajtrajší deň pre vyše 40 staníc (text môže byť v CZ jazyku)
• Dôležité telefónne čísla - majte vždy prístup k tým najdôležitejším tel. číslam v prípade problémov
• Horské výstrahy - ak ste vášnivý turista, vždy si radšej skontrolujte stav horských oblastí
• Lekárne, pohotov., optiky, ADOS - poloha, kontaktné údaje aj otváracie hodiny (niektoré lekárne) o zdravotníckych zariadení na Slovensku
• Prvá pomoc - návod na poskytnutie prvej pomoci pre zranenia, ktoré môžu nastať na horách, u Vaších domácich miláčikov ako aj v bežnom živote
• Stav objektov - stav kúpalísk, lanoviek, zjazdoviek ako aj snehové správy v jednom
• O Slovensku - komplexný súhrn informácií o Slovenskej republike
• Obce - zoznam obcí na Slovensku so základnými informáciami
• Online kamery - aktuálny stav oblastí podľa webkamier
• Predvoľby - predvoľby operátov a krajín
• Biblia - offline čítačka Biblie
• Čísla a symboly - PSČ, sviatky, číslovanie odevov a obuvy, informácie o bankách, éčka a mnoho iného
• Kalkulačka - kalkulačka na prevod jednotiek a výpočet BMI, spotreby energií, DPH a iného
• Kontrola vstupu - overte si platnosť rodného čísla, IBAN-u, IČO, DIČ, čísla účtu, atď.
• POI objekty - prehľad o zaujímavých lokalitách vo Vašom okolí (galérie, hotely, bary, hrady, jaskyne a ďalších 50 kategórií)
• ŠPZ, EČV, VIN, pokuty - overenie technickej, emisnej kontroly, originality vozidla alebo poisťovateľa
• Výmenný kurz - kurzový lístok s jednoduchým prevodom medzi menami
• Zľavy - aktuálny prehľad o všetkých zľavách na Slovensku aj v zahraničí
• Citáty, Murphyho zákony, Vtipné SMS, Vtipy, atď.

Zoznam práv v aplikácií:
INTERNET - sťahovanie aktuálnych údajov (počasie, meškanie vlakov, atď.)
ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_FINE_LOCATION - lokalizácia používateľa (počasie)
ACCESS_NETWORK_STATE - overenie pripojenia k internetu
READ_CONTACTS - kontrola, či daná osoba z kontaktov má v daný deň meniny (kalendár)
CALL_PHONE - možnosť zavolať na dané číslo (dôležité tel. čísla)
READ_PHONE_STATE - overenie používateľa pri kúpe PRO verzie (univerzálny identifikátor)
BILLING - aktivácia PRO verzie

V prípade, ak máte problém s aplikáciou alebo nápad na úpravu alebo doplnenie novej sekcie, kontaktujte ma na e-mail: [email protected]

Gain access to the most useful, the most important and most comprehensive information for the Slovak Republic. You can personalize the application to your liking. Download the application services in your pocket and start using it today - it's free!

Every user can activate PRO version of the three days. After expiration you will be blocked access to certain categories.

The application includes the following categories:
& # 8226; & # 8195; Home - current weather and management on the desktop
& # 8226; & # 8195; Timetables - quick access to buses and trains
& # 8226; & # 8195; Traffic information - current traffic information on Slovak roads
& # 8226; & # 8195; Calendar - A simple overview of Menino (even in your contacts), birthdays, horoscopes, sunrise / sunset and moon phase
& # 8226; & # 8195; of delay - current train delays on the line ZSR with international trains
& # 8226; & # 8195; Forecast - Current status and forecast for the following days
& # 8226; & # 8195; Radio - playback / recording Slovakia ranks in one
& # 8226; & # 8195; Reports - RSS reader Slovak and Czech news sites
& # 8226; & # 8195; Taxi - rapid access to taxi service + Cemetery
& # 8226; & # 8195; a TV program - the current program individual stations, the program for today and tomorrow's day for more than 40 stations (text may be in CZ language)
& # 8226; & # 8195; Important telephone numbers - Always have access to the most important tel. The number in case of problems
& # 8226; & # 8195; Mountain warning - if you are an avid hiker, you better always skontrolujte stav mountain areas
& # 8226; & # 8195; Pharmacies, standby., Optics, ADOS - location, contact details and opening hours (some pharmacies) on healthcare facilities in Slovakia
& # 8226; & # 8195; First Aid - Instructions for first aid for injuries that may occur in the mountains, with your pets as well as in everyday life
& # 8226; & # 8195; Stav - condition swimming pools, lifts, slopes and snow reports in one
& # 8226; & # 8195; About Slovakia - a comprehensive summary of information on the Slovak Republic
& # 8226; & # 8195; Municipalities - a list of villages in Slovakia with basic information
& # 8226; & # 8195; Online cameras - the current state of the area by webcams
& # 8226; & # 8195; Preferences - preferences for the operators and countries
& # 8226; & # 8195; The Bible - offline reader of the Bible
& # 8226; & # 8195; Numbers and symbols - Zip, holidays, numbering clothing and footwear, information on banks, and many other éčka
& # 8226; & # 8195; Calculator - calculator for converting units and calculate BMI, energy consumption, VAT and other
& # 8226; & # 8195; Access control - check the validity of the birth certificate number, IBAN, Tax Identification Number, account number, etc.
& # 8226; & # 8195; POI objects - an overview of the interesting locations in your area (galleries, hotels, bars, castles, caves and other 50 categories)
& # 8226; & # 8195; license plate, number plate, VIN, fine - verification of the technical, emission control, originality or insurer
& # 8226; & # 8195; the exchange rate - exchange rate with a simple transfer between currencies
& # 8226; & # 8195; Discounts - date overview of all discounts in Slovakia and abroad
& # 8226; & # 8195; Quotes, Murphy's Law, Funny SMS, Jokes, etc.

The list of rights in the application:
INTERNET - download the actual data (weather, train delays, etc.)
ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_FINE_LOCATION - location user (weather)
ACCESS_NETWORK_STATE - verify connectivity to the Internet
READ_CONTACTS - check whether a person has the contacts on a given day name days (calendar)
CALL_PHONE - option to call the number (important phone. The number)
READ_PHONE_STATE - user authentication when buying PRO version (universal identifier)
BILLING - activation PRO version

If you have a problem with an application or an idea for modifying or adding a new section, contact me at e-mail: [email protected]

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Služby do vrecka version 1.3 on your Android device!
APK Size: 25 MB, downloaded 5,000+ times, content rating: Not rated
Android package: tursky.jan.sluzbydovrecka, download Služby do vrecka.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
Verzia 1.3:
* oprava chýb a úprava korektného zobrazovania určitých prvkov na tabletoch
* v nastaveniach je doplnená informácia - Pozastavená implementácia
* plánujem do najbližšieho update pridať slovenský kvíz a rozšíriť kategóriu ZÁBAVA
* zdieľajte, ohodnoďte, pekný deň prajem

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.75
438 users

5

4

3

2

1