Tu tuong Ho Chi Minh

Tu tuong Ho Chi Minh Free App

Rated 4.64/5 (56) —  Free Android application by Giáo dục phổ thông

Advertisements

About Tu tuong Ho Chi Minh

"TTHCM" (Tư tưởng hồ chí minh) là tài liệu Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Giáo trình TTHCM - Giáo trình TT HCM) giúp cho các bạn sinh viên ở các trường ĐH-CĐ trong cả nước.
TTHCM bao gồm kiến thức cơ bản và tài liệu ôn thi cuối kỳ ở bậc đại học.

Về kiến thức cơ bản :
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của ông được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, hệ thống hóa. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.
Các nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển gắn với các thời kì hoạt động của Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng Việt Nam và quốc tếvào đầu và giữa thế kỷ 20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh nhận định Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh của văn hóa dân tộc Việt Nam, tư tưởng cách mạng Pháp, tư tưởng tự do của Hoa Kỳ, lý tưởng cộng sản Mác-Lênin, tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh "TTHCM" (Ho Chi Minh Thought) is the document Curriculum Ho Chi Minh ideology (Syllabus TTHCM - Curriculum TT HCM) enable the students at the university-colleges in the country.
TTHCM include basic knowledge and document review a final exam at university.

Knowledge Base:
Ho Chi Minh Thought is a system view of Ho Chi Minh in his revolutionary career of the Communist Party of Vietnam summarized and systematized. This ideological system includes views on fundamental issues of the revolution in Vietnam, from the national democratic revolution to people the socialist revolution; apply and develop Marxism-Leninism to the specific conditions of Vietnam.
The content in Ho Chi Minh thoughts are formed and developed in association with the operation period of Ho Chi Minh in Vietnam revolutionary movement and nationality tevao early and mid 20th century curriculum Ho Chi Minh ideology said Ho Chi Minh Thought is the crystallization of ethnic culture of Vietnam, the French revolutionary ideology, liberal ideas of the United States, the communist ideology Marxism-Leninism and Western cultures, culture Western and personal qualities of Ho Chi Minh City

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Tu tuong Ho Chi Minh version 6.9.6 on your Android device!
Downloaded 5,000+ times, content rating: Everyone
Android package: tutuong.hcm, download Tu tuong Ho Chi Minh.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.2+
Bug
buster
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Fix crash bug
More downloads  Tu tuong Ho Chi Minh reached 5 000 - 10 000 downloads

What are users saying about Tu tuong Ho Chi Minh

X70%
by X####:

Em dùng quay bài chút ạ!


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
56 users

5

4

3

2

1