Tablica.uk - Ogłoszenia UK

Tablica.uk - Ogłoszenia UK Free App

Rated 5.00/5 (2) —  Free Android application by Tablica Group

Advertisements

About Tablica.uk - Ogłoszenia UK

#1 Najlepszy Serwis Ogłoszeniowy

Serwis ogłoszeniowy Tablica to jeden z najmłodszych i najszybciej rozwijających się serwisów informacyjno-ogłoszeniowych w Anglii. Cieszy się on dużą popularnością ze względu na prosty charakter i łatwość obsługi, na którą postawiliśmy.

W przeciwieństwie do innych serwisów ogłoszeniowych nie pobieramy opłat za zamieszczanie ogłoszeń - ogłoszenia standardowe są darmowe! Płatne są jedynie opcje dodatkowe podnoszące pozycje wyświetlania i widoczności ogłoszenia, za opcje te użytkownik sam zgadza się wnieść opłatę. Ponadto ogłoszenia są ciągle aktualne i znikają samoczynnie po upływie terminu, na który zostały wystawione przez ogłoszeniodawcę.

Po krótkiej rejestracji użytkownicy mogą szybko i prosto dodawać swoje ogłoszenia, reklamować swoje firmy, tworzyć swoją stronę użytkownika - wizytówkę, umieszczać logo, opis firmy, aktualności , adres strony internetową i wiele innych. Niepotrzebna jest natomiast ani rejestracja, ani logowanie do przeglądania wszystkich ofert zamieszczonych przez naszych użytkowników.

Z serwisem Tablica nie potrzebujesz własnej strony internetowej. Dzięki profilowi każdy może łatwo odszukać daną firmę podając jedynie nick firmy: www.tablica.uk/username

Skuteczny
Dociera do coraz większej liczby Polaków mieszkających w UK. Dzięki aplikacji mobilnej zamieszczone ogłoszenie zobaczy kilka tysięcy potencjalnych klientów.

Mobilny
Działający dobrze na wszystkich urządzeniach mobilnych. Szybko szukaj i dodawaj ogłoszenia w metrze, autobusie ze swojego smartfona.

Lokalny
Szukasz polskiej firmy w swojej okolicy? Dzięki nowej funkcji ogłoszeń lokalnych szybko znajdziesz polskie firmy i oferty blisko siebie. # 1 Best Service Announcement

Advertising service array is one of the youngest and fastest growing service information and advertising in the UK. It enjoys great popularity due to the simple nature and ease of use, which we set.

Unlike other advertising services do not charge for posting ads - advertisements standard are free! Paid only options lifting positions and visibility display advertisements for these options you yourself agree to pay a fee. In addition, advertisements are still valid and disappear automatically after expiry of the period for which they were issued by the advertiser.

After a brief registration, users can quickly and easily add your announcements, advertise your business, create your user page - business card, place the logo, company description, news, web page address, and more. Unnecessary is, however, no registration, no login to view all jobs posted by our users.

With service board you do not need your own website. Thanks to profile anyone can easily find a particular company stating only the nickname of the company: www.tablica.uk/username

Effective
Reaches a growing number of Poles living in the UK. With the mobile application placed announcement will see thousands of potential customers.

mobile
Working well on all mobile devices. Quickly search and add advertisements in the subway, the bus from your smartphone.

Local
You are looking for a Polish company in your area? With the new feature local ads quickly find a Polish company and offer close to each other.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Tablica.uk - Ogłoszenia UK version 1.0 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Not rated
Android package: uk.tablica.tablica, download Tablica.uk - Ogłoszenia UK.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
Przeglądanie, dodawanie ogłoszeń. Logowanie, rejestracja. Zarządzanie ogłoszeniami i profilem.

What are users saying about Tablica.uk - Ogłoszenia UK

P70%
by P####:

Bardzo dobra aplikacja z ogłoszeniami, łatwa w używaniu i skuteczna. Polecam.

X70%
by X####:

Niezbędna dla Polaków mieszkających w UK. Dużo ciekawych ogłoszeń na Tablicy


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
2 users

5

4

3

2

1