Vasasvahn

Vasasvahn Free App

Rated 2.63/5 (8) —  Free Android application by EVRY Lesswire Solutions AB

Advertisements

About Vasasvahn

VasaSvahns valla-app
Långloppsspecialisten Mattias Svahn med bla 2 st 4:e platser i Vasaloppet och expertkommentator i SVT, har tagit fram en app som kommer att hjälpa dig som längdskidåkare att få en bättre skidupplevelse.
Mattias ger dig råd och tips på hur du kombinerar vallor och tydliga instruktioner över hur man på bästa sätt lägger på sin valla.
Appen är gratis och har en mycket avancerad vallamatris som dessutom är opartisk och låter dig välja bland 4 av dom vanligaste vallamärkena.
Mattias har fått god hjälp med vallamatrisen av hans gode vän ”vallagurun" Magnar Dalen (med erfarenhet av 50 VM och OS medaljer på sin meritlista i vallaboden)
Appen riktar sig till alla skidåkare nybörjare - elit och är lätt att förstå och ta sig runt i.

Väderdata med automatik
Väderdata är viktigt för att man skall kunna valla rätt. Appen använder GPS för att känna av vart du är och laddar ned rätt väderdata anpassat för dig.
Du kan också med enkla gester ändra dag om du tex vallar kvällen innan. Du kan också ange din plats grafisk på en karta om du är osäker på vad orten du skall åka på heter. Du kan också ange väderdata manuellt om du tycker att väderrapporten som laddats ned inte är helt korrekt.

Valla för träning
Enkla och bra tips för hur du skall få bra fäste och bra glid när du ger dig ut för att träna, passar både nybörjare, motionär och elit.

Valla för tävling
Tydliga instruktioner och tips för hur du får till vallningen inför en tävling. Lite mer avancerad än ovan och passar för åkare som siktar på snabbare tider.

Valladagbok
Det följer med en unik Valladagbok med appen som gör att du kan spara dina lyckade vallningar med automatik. Det gör att du får ett elektroniskt och sökbart register som du enkelt kan titta i när du skall hitta den där perfekta vallningen som fungerade bra för dig förra gången.

Erbjudanden
Det finns unika erbjudande från Mattias samarbetspartners. Det innebär att du som är kund hos Vasasvahn kommer att få spännande och rabatterade erbjudande på produkter som är relaterade till längdskidåkning. Håll utkik efter dessa!

Blogg och nyheter
Passa på att häng med Mattias på spännande läger, nyheter, reportage och inlägg från aktuella händelser inom längdskidåkningen. Intressanta inlägg blandas men korta rapporter om Mattias erfarenheter och tips.

Video
Mattias visar och berättar i inspelade videofilmer hur man gör för att förbereda, borsta, sickla, rengöra och valla sina skidor för att nå så bra resultat som möjligt.
Mattias visar vilka produkter och tillbehör som man behöver för att lyckas.

OBS! Till er som kör Android 5.0 och senare samt har problem att hitta er plats i valla funktionen. Gå in i inställningar, leta upp Plats för GPS och ändra inställningen från strömspar till Hög precision. Appen kommer annars inte kunna rekommendera valla för din plats automatiskt. VasaSvahns wax app
Endurance racing specialist Mattias Svahn with blah 2 fourth places in Vasaloppet and expert commentator for Swedish Television, has developed an app that will help you cross country to get a better skiing experience.
Mattias give you advice on how to combine waxes and clear instructions on how to best put on their waxing.
The app is free and has a very sophisticated wax matrix that is also fair and let you choose among four of the most common wax brands.
Mattias has received good help with the wax matrix of his good friend "herding guru" Magnar Dalen (with experience of 50 world championships and Olympic medals to his credit in shepherding the shed)
The app is intended for all skiers beginners - elite and is easy to understand and get around.

Weather data automatically
Weather data is important to be able to correct wax. The app uses GPS to detect where you are and download the right weather data customized for you.
You can also with simple gestures to change the day if you for instance ramparts night before. You can also enter your place graphic on a map if you're not sure what resort you are going on the units. You can also specify weather data manually if you feel that weather report downloaded is not entirely correct.

Wax for training
Simple and great tips for how to get a good grip and glide when you set out to train, suitable for beginners, jogger and elite.

Wax for competitions
Clear instructions and tips for how to get to the waxing before a competition. A little more advanced than the above and is suitable for riders who aim for faster times.

Valla Diary
It comes with a unique Valla diary app that allows you to save your successful flushes automatically. It enables you to have an electronic, searchable directory that you can easily look into when you are looking for that perfect waxing that worked well for you last time.

Offers
There are unique offer from Mattias partners. This means that you as a customer of Vaasa Svahn will get exciting and discounted offer on products related to cross-country skiing. Look out for these!

Blog and News
Take the opportunity to hang with Mattias exciting camps, news, reports and contributions from current events in cross-country skiing. Interesting post mixed but short reports about Mattias experiences and tips.

Video
Mattias shows and tells the recorded videos how to do to prepare, brushing, scraping, cleaning and waxing their skis to reach the best results possible.
Mattias lists the products and accessories that you need to succeed.

NOTE! To those running Android 5.0 and higher and are having trouble finding your place in shepherding function. Go into Settings, find the location of the GPS and change the setting from power management to high precision. The app will otherwise not be able to recommend waxing for your location automatically.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Vasasvahn version 1.2 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: vasasvahn_droid.vasasvahn_droid, download Vasasvahn.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Vasasvahn är tillbaka med en ny version!
Diverse buggfixar
Tack för all feedback!
More downloads  Vasasvahn reached 1 000 - 5 000 downloads

Oh snap! No comments are available for Vasasvahn at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
2.65
8 users

5

4

3

2

1