LỊCH VẠN NIÊN 2016 - AM DUONG

LỊCH VẠN NIÊN 2016 - AM DUONG Free App

Rated 4.52/5 (165) —  Free Android application by Lich Van Nien 2016 Project

About LỊCH VẠN NIÊN 2016 - AM DUONG

Lịch vạn niên 2016 (Lịch ngày tốt xấu - âm lịch) còn gọi là Lịch Vạn Sự 2016 một ứng dụng Lịch Việt hay nhất là một tiện ích không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, giúp các bạn dễ dàng tra cứu thông tin ngày tháng âm dương, xem ngày tốt - xấu và nhiều thông tin hữu dụng cho cuộc sống. Ứng dụng lịch vạn niên 2016 duy nhất dự đoán Tốt - Xấu từng giờ trong ngày theo ngày sinh của bạn!

Tính năng đặc biệt: Xem tử vi 12 Cung Hoàng Đạo hàng ngày.
Tính năng Dự Báo Thời Tiết tại thành phố của bạn ( Phần mềm tự động xác định thành phố hiện tại của bạn và hiện thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, sức gió, mây quang đãng hay mưa bão ...) (MỚI NHẤT 2016)
Tính năng widget ngoài màn hình chính hiển thị Lịch Vạn Niên 2016 ( NEW )
Tính năng mới đổi ngày Âm - Dương 2016
Tính năng cập nhật Widget Lịch Vạn Sự 2016

TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT CỦA LỊCH VẠN NIÊN 2016 NÀY:
Điểm khác biệt của bộ lịch Vạn niên này so với các lịch khác là giúp bạn quản lý một cách tương đối về ngày tốt, giờ tốt với bạn, dựa trên ngày sinh bạn; Những bộ lịch khác thường đưa ngày tốt giờ tốt một cách chung chung với tất cả mọi người, rõ ràng điều này không thật sự ấn tượng bởi vì nếu căn cứ vào đó ta rất khó trả lời :
- Tại sao có ngày bạn làm các việc thấy rất thuận lợi, nhưng nhiều ngày khác lại không?
- Tại sao một ngày có rất nhiều người cưới được mà bạn lại không cưới được?
Dựa vào Can Chi, Ngũ Hành chúng tôi giới thiệu tới các bạn bộ lịch vạn niên!

TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA BỘ LỊCH VẠN NIÊN
Sở hữu ngay Lịch vạn niên 2016 - (Lịch ngày tốt) với các tính năng tiện ích và nổi bật nhất:
1. Xem lịch ngày, lịch tháng âm dương, ngày giờ tốt xấu THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH CỦA BẠN
2. Xem ngày tốt cho các công việc trong cuộc sống: cưới hỏi, khai trương, xuất hành, sinh con, an táng THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH Của người hỏi.
3. Xem tử vi, tình duyên, công danh, sự nghiệp, tài chính, sức khỏe của bạn, xem chi tiết GIỜ TỐT TRONG NGÀY THEO TUỔI CỦA BẠN
4. Xem sao hạn, vận hạn năm 2015, 2016, 2017 vạn niên sau này.
5. Luận giải thông tin ngày theo tuổi của bạn.
6. Dự báo thời tiết chính xác tại thành phố bạn đang sinh sống
7. Tính năng widget ngoài màn hình chính hiển thị Lịch Vạn Niên 2016 ( NEW )
8. Tính năng mới đổi ngày Âm lịch - Dương lịch
9. Dự báo thời tiết thành phố của bạn đang sống ( Tự động xác định thành phố của bạn qua GPS )
10. Văn khấn các chủ đề đầy đủ và chi tiết nhất (Chuẩn bị đồ cúng, sắp xếp ban thờ, văn khấn chi tiết)
11. Tính năng đặc biệt: Xem tử vi 12 Cung Hoàng Đạo hàng ngày.

GIỚI THIỆU
Lịch vạn niên 2016 (Lịch ngày tốt xấu - âm lịch) còn gọi là Lịch Vạn Sự 2016 một ứng dụng Lịch Việt hay nhất là một tiện ích không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, giúp các bạn dễ dàng tra cứu thông tin ngày tháng âm dương, xem ngày tốt - xấu và nhiều thông tin hữu dụng cho cuộc sống.. Một người bạn đồng hành tin cậy cho cả năm may mắn và thành công!
Lịch Vạn Niên 2016 có nhiều tiện ích như xem thông tin ngày, giờ tốt xấu THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH CỦA BẢN
* Lịch Ngày
- Xem lịch âm, dương
- Xem can, chi của ngày, tháng, năm
- Xem giờ tốt xấu trong ngày theo ngày tháng nắm sinh của bạn
* Lịch Tháng
- Xem ngày âm, dương theo Lịch Tháng, Lich Viet 2015 - 2016
- Xem giờ tốt trong ngày, trong tháng trong Lịch Vạn Sự 2015 - 2016
* Giao diện đẹp với bộ hình độc đáo khả năng tương tác người dùng thông minh,
* Xem Lich Van Su 2016
Lịch Van Niên Project luôn mong muốn mang đến cho khách hàng một sản phẩm thuần Việt chất lượng nhất.

Xiin cấp quyền:
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
Mục đích: Xác định Thành Phố của bạn đang sống để đưa ra dự báo thời tiết hiện tại.

Lunar Calendar 2016 (Calendar days good and evil - the lunar calendar), also known as The Great Wall Calendar 2016 Calendar Vietnam or application is a utility that is indispensable in daily life, helping you to easily look up information day lunisolar month, see good days - bad and many useful information for life. Applied unique perpetual calendar 2016 predictions Good - Bad each hour of the day according to your birthday!

Special Features: See 12 zodiac horoscope daily.
Features Weather in your city (The software automatically determines your current city and show information about temperature, humidity, wind, rain or storm clouds clear ...) (NEW BEST 2016)
Exterior features homescreen widget display perpetual calendar 2016 (NEW)
New features conversion of yin - Ocean 2016
Update Feature The 2016 Wall Calendar Widget

DIFFERENT FEATURES OF THIS perpetual calendar 2016:
The difference of this calendar year compared to the Great Wall in other calendar helps you manage relative good day, good time with you, based on your date of birth; These schedules often make good day good time in general for everyone, obviously this is not really important because if, based on it's very difficult to answer:
- Why do the day you see very favorable, but many other day again?
- Why one day a lot of people did not marry you marry?
Can rely on Sub, Ngu Hanh we introduce to you the perpetual calendar!

FEATURES OF THE perpetual calendar
Property immediately perpetual calendar 2016 - (Calendar days possible) with convenient features and the most prominent:
1. View the calendar day, calendar month of yin and yang, good and bad date UNDER YOUR BIRTH DATE
2. See a good day to work in your life: weddings, launching, exodus, birth, funeral BY BIRTH DATE of the questioner.
3. See the horoscope, the love, career, career, finance, health of friends, view details GOOD TIME IN YOUR AGE DAY
4. See how limited, which limits 2015, 2016, 2017 perpetual later.
5. Interpretation information on the age of your day.
6. Accurate Weather Forecast at the city you are living
7. Features the main screen widgets display perpetual calendar 2016 (NEW)
8. New features change day calendar - the calendar
9. Weather Forecast Your city living (Automatically identify your city via GPS)
10. Van profession full of topics and the most detailed (Preparing offerings, arrange the altar, prayed detailed text)
11. Special Features: See 12 zodiac horoscope daily.

INTRODUCE
Lunar Calendar 2016 (Calendar days good and evil - the lunar calendar), also known as The Great Wall Calendar 2016 Calendar Vietnam or application is a utility that is indispensable in daily life, helping you to easily look up information day lunisolar month, see good days - bad and many useful information for life .. A trusted partner for the whole year good luck and success!
2016 perpetual calendar utility much information as date, time, good and bad BY DATE OF BIRTH OF THE REPORT
* Calendar Date
- See the lunar calendar, ocean
- Show courage and expenditure of the day, month, year
- See hours cons of day according to your birth date
* Calendar Month
- View Day negative, positive under Calendar Month, Lich Viet 2015 - 2016
- Show good hour of the day, the month in The Wall Calendar 2015 - 2016
* Beautiful interface with the unique ability to form intelligent user interaction,
* See Van Lich Su 2016
Project perpetual calendar always want to give our customers a quality product most pure Vietnamese.

Xiin grant:
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
Purpose: Determine your city living to make the current weather forecast.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install LỊCH VẠN NIÊN 2016 - AM DUONG version lich-van-nien-2016 on your Android device!
APK Size: 4.7 MB, downloaded 10,000+ times, content rating: Not rated
Android package: vk.amlich.lichvansu.lichvannien.xemngayam.xemngay, download LỊCH VẠN NIÊN 2016 - AM DUONG.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
3.2+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
Lịch vạn niên 2016 (Lịch ngày tốt xấu - âm lịch) còn gọi là Lịch Vạn Sự 2016 một ứng dụng Lịch Việt hay nhất là một tiện ích không thể thiếu trong ĐT, giúp các bạn dễ dàng tra cứu thông tin ngày tháng âm dương, xem ngày tốt - xấu theo tuổi của bạn, thời tiết hôm nay, tử vi 12 cung hoàng đạo.
Ứng dụng lịch vạn niên 2016 duy nhất dự đoán Tốt - Xấu từng giờ trong ngày theo ngày sinh của bạn!
Tính năng Dự Báo Thời Tiết
Widget hiển thị Lịch Vạn Niên 2016 (NEW 2016)
Đổi ngày Âm - Dương.
Văn khấn 2016.

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.55
165 users

5

4

3

2

1