Lich Van Nien 2017 - Am Duong

Lich Van Nien 2017 - Am Duong Free App

Rated 4.23/5 (4,203) —  Free Android application by Lich Van Nien 2017 Project

Advertisements

About Lich Van Nien 2017 - Am Duong

Lịch vạn niên 2017 (Lịch ngày tốt xấu - âm lịch) còn gọi là Lịch Vạn Sự 2017 một ứng dụng Lịch Việt hay nhất là một tiện ích không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, giúp các bạn dễ dàng tra cứu thông tin ngày tháng âm dương, xem ngày tốt - xấu và nhiều thông tin hữu dụng cho cuộc sống. Ứng dụng lịch vạn niên 2017 duy nhất dự đoán Tốt - Xấu từng giờ trong ngày theo ngày sinh của bạn!

Tính năng đặc biệt: Xem tử vi 12 Cung Hoàng Đạo hàng ngày.
Tính năng Ghi Chú - Có Mật Khẩu (mới)
Tính năng Dự Báo Thời Tiết tại thành phố của bạn ( Phần mềm tự động xác định thành phố hiện tại của bạn và hiện thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, sức gió, mây quang đãng hay mưa bão ...) (Mới nhất 2017)
Tính năng widget ngoài màn hình chính hiển thị Lịch Vạn Niên 2017 ( mới )
Tính năng mới đổi ngày Âm - Dương 2017
Tính năng cập nhật Widget Lịch Vạn Sự 2017


Tính năng khác biệt của bộ Lịch vạn niên 2017 này:

Điểm khác biệt của bộ lịch Vạn niên này so với các lịch khác là giúp bạn quản lý một cách tương đối về ngày tốt, giờ tốt với bạn, dựa trên ngày sinh bạn; Những bộ lịch khác thường đưa ngày tốt giờ tốt một cách chung chung với tất cả mọi người, rõ ràng điều này không thật sự ấn tượng bởi vì nếu căn cứ vào đó ta rất khó trả lời :
- Tại sao có ngày bạn làm các việc thấy rất thuận lợi, nhưng nhiều ngày khác lại không?
- Tại sao một ngày có rất nhiều người cưới được mà bạn lại không cưới được?
Dựa vào Can Chi, Ngũ Hành chúng tôi giới thiệu tới các bạn bộ lịch vạn niên!

Tính năng nổi bật của bộ Lịch vạn niên 2017 này:

Sở hữu ngay Lịch vạn niên 2017 - (Lịch ngày tốt) với các tính năng tiện ích và nổi bật nhất:
1. Xem lịch ngày, lịch tháng âm dương, ngày giờ tốt xấu Theo ngày tháng năm sinh của bạn.
2. Xem ngày tốt cho các công việc trong cuộc sống: cưới hỏi, khai trương, xuất hành, sinh con, an táng Theo ngày tháng năng sinh của người hỏi.
3. Xem tử vi, tình duyên, công danh, sự nghiệp, tài chính, sức khỏe của bạn, xem chi tiết Giờ tốt trong ngày theo tuổi của bạn.
4. Xem sao hạn, vận hạn năm 2015, 2017, 2017 vạn niên sau này.
5. Luận giải thông tin ngày theo tuổi của bạn.
6. Dự báo thời tiết chính xác tại thành phố bạn đang sinh sống
7. Tính năng widget ngoài màn hình chính hiển thị Lịch Vạn Niên 2017 ( mới )
8. Tính năng mới đổi ngày Âm lịch - Dương lịch
9. Dự báo thời tiết thành phố của bạn đang sống ( Tự động xác định thành phố của bạn qua Gps)
10. Văn khấn các chủ đề đầy đủ và chi tiết nhất (Chuẩn bị đồ cúng, sắp xếp ban thờ, văn khấn chi tiết)
11. Tính năng đặc biệt: Xem tử vi 12 Cung Hoàng Đạo hàng ngày.
12. Tính năng Ghi Chú công việc - Có hỗ trợ khóa bằng mật khẩu để người khác không đọc được.
Giơi thiệu
Lịch vạn niên 2017 (Lịch ngày tốt xấu - âm lịch) còn gọi là Lịch Vạn Sự 2017 một ứng dụng Lịch Việt hay nhất là một tiện ích không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, giúp các bạn dễ dàng tra cứu thông tin ngày tháng âm dương, xem ngày tốt - xấu và nhiều thông tin hữu dụng cho cuộc sống.. Một người bạn đồng hành tin cậy cho cả năm may mắn và thành công!
Lịch Vạn Niên 2017 có nhiều tiện ích như xem thông tin ngày, giờ tốt xấu Theo ngày tháng năm sinh của bạn.
* Lịch Ngày
- Xem lịch âm, dương
- Xem can, chi của ngày, tháng, năm
- Xem giờ tốt xấu trong ngày theo ngày tháng nắm sinh của bạn
* Lịch Tháng
- Xem ngày âm, dương theo Lịch Tháng, Lich Viet 2015 - 2017
- Xem giờ tốt trong ngày, trong tháng trong Lịch Vạn Sự 2015 - 2017
* Giao diện đẹp với bộ hình độc đáo khả năng tương tác người dùng thông minh,
* Xem Lich Van Su 2017
Lịch Van Niên luôn mong muốn mang đến cho khách hàng một sản phẩm thuần Việt chất lượng nhất.
Tính năng
Ghi Chu Co Mat Khau - Notes Cong Viec Tieng Viet là một tính năng ghi chú tốt nhất để quản lý lịch trình và công việc của bạn. Nó cung cấp cho bạn một notepad chỉnh sửa nhanh chóng và đơn giản khi bạn cần viết ghi chú, ghi nhớ, email, danh sách tin nhắn, danh sách mua sắm và danh sách công việc phải làm. Tính năng Ghi Chu Cong Viec Tieng Viet làm cho công việc ghi chú dễ dàng hơn bao giờ hết. Perpetual calendar 2017 (Calendar days good and bad - the lunar calendar), also known as The Great Wall Calendar 2017 Calendar Vietnam or an application is a utility indispensable in daily life, helping you to easily look up information day lunisolar month, see good days - bad and many useful information for life. Application unique perpetual calendar predict 2017 Good - Bad each hour of the day according to your birthday!

Special Features: See 12 zodiac horoscope daily.
Features Note - There Password (new)
Weather features in your city (The software automatically determines your current city and current information about temperature, humidity, wind, rain and storm clouds cleared or ...) (New most 2017)
External features homescreen widget display perpetual calendar 2017 (new)
New features conversion of yin - Ocean 2017
Widget update feature The Great Wall Calendar 2017


Distinct feature of this perpetual calendar 2017:

The difference of this calendar year compared to the Great Wall in other calendar to help you manage the day relatively good, good time with you, based on your date of birth; The unusual schedule put the good days good time in general for everyone, obviously this is not really important because if the basis for them is very difficult to answer:
- Why do the day you feel very convenient, but not other days?
- Why a wedding day is a lot of people that you did not marry?
Can Rely on Chi, Ngu Hanh we introduce to you the perpetual calendar!

Feature highlights of the 2017 perpetual calendar:

Own perpetual calendar 2017 - (Schedules good day) with utilities and features the most prominent:
1. View the calendar day, calendar month yin and yang, good and bad according to the time and date of your birth date.
2. See a good day for the job in life: weddings, launching, exodus, birth, funeral According yielding date of the questioner.
3. See horoscopes, love,, career, career, finance, health of you, see more good time of day according to your age.
4. See why term, which term in 2015, 2017, 2017 perpetual later.
5. Interpretation information on the age of your day.
6. accurate weather forecast in the city you are living
7. Features in addition to the home screen widget showing perpetual calendar 2017 (new)
8. New features change dates calendar - the calendar
9. Weather Forecast Your city living (Automatically identify your city via Gps)
10. Van profession full of topics and the most detailed (Prepare offerings, arranging the altar, prayed detailed text)
11. Special Features: See 12 zodiac horoscope daily.
12. Notes the work Features - There is support password lock so that others can not read.
Introduce
Perpetual calendar 2017 (Calendar days good and bad - the lunar calendar), also known as The Great Wall Calendar 2017 Calendar Vietnam or an application is a utility indispensable in daily life, helping you to easily look up information day lunisolar month, see good days - bad and many useful information for life .. A trusted partner for both the lucky and successful year!
2017 perpetual calendar with many facilities such as information days, good and bad hours according to your birth date.
* Calendar Date
- See the lunar calendar, the positive
- See defendants, spending days, months, years
- Show good and bad hours a day according to your birth date
* Calendar Month
- View Day negative, positive according Calendar Month, Lich Viet 2015 - 2017
- See a good hour of the day, the month in The Wall Calendar 2015 - 2017
* Beautiful interface with the unique ability to form intelligent user interaction,
* See Van Lich Su 2017
Calendar Van Nien always want to give customers a quality product most pure Vietnamese.
Function
Notes with passwords - Tieng Viet job Notes is a notes feature best to manage and schedule your work. It provides you with a quick editing notepad and simple when you need to write notes, memo, email, message, shopping lists and to-do list. Features Blogit work Tieng Viet make notes easily than ever.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Lich Van Nien 2017 - Am Duong version lich-van-nien-2016 on your Android device!
Downloaded 1,000,000+ times, content rating: Everyone
Android package: vk.amlich.lichvansu.lichvannien.xemngayam.xemngay, download Lich Van Nien 2017 - Am Duong.apk

All Application Badges

Good rating
Free
downl.
Android
3.2+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Lịch vạn niên 2017 (Lịch ngày tốt xấu - âm lịch) còn gọi là Lịch Vạn Sự 2017 một ứng dụng Lịch Việt hay nhất là một tiện ích không thể thiếu trong ĐT, giúp các bạn dễ dàng tra cứu thông tin ngày tháng âm dương, xem ngày tốt - xấu theo tuổi của bạn, thời tiết hôm nay, tử vi 12 cung hoàng đạo.
Ứng dụng lịch vạn niên 2017 duy nhất dự đoán Tốt - Xấu từng giờ trong ngày theo ngày sinh của bạn!
Ghi chú - có mật khẩu
Dự Báo Thời Tiết
Widget hiển thị Lịch Vạn Niên 2017
Đổi ngày Âm - Dương
Văn khấn 2017.
More downloads  Lich Van Nien 2017 - Am Duong reached 1 000 000 - 5 000 000 downloads
Name changed  Name changed! Lich Van Nien 2016 - Am Duong now is known as Lich Van Nien 2017 - Am Duong.
More downloads  Lich Van Nien 2017 - Am Duong reached 500 000 - 1 000 000 downloads
Name changed  Name changed! LỊCH VẠN NIÊN 2016 - AM DUONG now is known as Lich Van Nien 2016 - Am Duong.

What are users saying about Lich Van Nien 2017 - Am Duong

F70%
by F####:

Good!

D70%
by D####:

Dc. Ko có nhắc sự kiện. Đang coi thì quảng cáo tự mở chơi. Trc khi đóng thì hỏi 5 lần 7 lượt các ứng dụng tum lum rồi mới chịu cho Đóng. Điên cả người

T70%
by T####:

Too bad!

L70%
by L####:

Ứng dụng k hoạt động

S70%
by S####:

Muốn xem lịch phải cài thêm ứng dung.

Q70%
by Q####:

Muốn xem chi tiết phải cài linh tinh. Shift del

X70%
by X####:

Delicated, useful tools.

O70%
by O####:

Good one keep it up

K70%
by K####:

Excellent app, very detailed and useful information on lunar calendar

H70%
by H####:

Khai Huy Thien Quy

N70%
by N####:

Helpful in practicing feng shui. Interesting!

E70%
by E####:

Great lunar calendar app. Love it.

C70%
by C####:

It's really a useful application in all. Good job Develop.

F70%
by F####:

nice and coool calendar app. thanks. :)

Y70%
by Y####:

It's Lite, and free. Thank so much !

J70%
by J####:

Không view đc cả tháng chỉ xem từng ngày một. Chức năng xem ngày tốt xấu cho tuổi người dùng vô cùng tệ, kiểu như chọn ngày tốt xấu theo thuật toán ngẫu nhiên, không theo các sao. 1 ngày toàn tam nương, sát chủ, nguyệt kỵ... mà cứ phán hôm nay là ngày rất tốt với bạn hãy làm những gì mình mong muốn. Nhảm!

A70%
by A####:

I'm a huge fan of te design of te calendar !

Z70%
by Z####:

Không thể cập nhật ngày tháng năm sinh được. Bị lỗi hoài.

W70%
by W####:

The best lunar calender ever as it has all the information that ones need. Well done. Keep up the good works.

D70%
by D####:

Just want I need- a detailed lunar calendar,even with some added info for Chinese Fengshui tradition!

V70%
by V####:

Very useful. The reminder feature for prayer dates and explanations helps alot.

U70%
by U####:

Cứ vuốt chuyển ngày lại hiện quảng cáo. Bực mình quá ko thèm nữa gỡ cho rồi!!!

I70%
by I####:

that is great app with so colorful calendar. i love it. its so indifferent

T70%
by T####:

Một thao tác người dùng hiện một quảng cáo => quan tâm lợi nhuận, không quan tâm cảm nhận người dùng. UI chưa cao cấp hơn hẳn mà UX cực lởm.

L70%
by L####:

Remind on 1st and 15th as other don't. I have use this on all my five phone. Love it.

S70%
by S####:

A good and useful lunar calendar, but I don't like ads, hope to provide option to remove the ads in future release.

B70%
by B####:

Lich van nien

M70%
by M####:

chuẩn lắm

P70%
by P####:

Good!

X70%
by X####:

Cập nhật gây foced close

O70%
by O####:

hay cho 5*

K70%
by K####:

App tốt. Chức năng thời tiết ko cần thiết mà chỉ hiện khi mở app, quảng cáo hiện liên tục

H70%
by H####:

Như hạch

N70%
by N####:

Xem đã

E70%
by E####:

Crash sau update mới nhất

C70%
by C####:

Dc. Ko có nhắc sự kiện. Đang coi thì quảng cáo tự mở chơi. Trc khi đóng thì hỏi 5 lần 7 lượt các ứng dụng tum lum rồi mới chịu cho Đóng. Điên cả người

F70%
by F####:

Crash sau khi update bản mới nhất. Android 6

Y70%
by Y####:

Bi treo sau khi nang cap Android len phien ban 601

J70%
by J####:

It is cool

R70%
by R####:

Bản mới này chạy trên note 5 bị đứng hoài. Bản cũ chạy rất ok.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.25
4,203 users

5

4

3

2

1