Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Free App

Rated 4.80/5 (20) —  Free Android application by DVMS

Advertisements

About Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Từ điển ký hiệu giao tiếp của người khiếm thính là sản phẩm của Dự án "Xây dựng Từ điển kí hiệu giao tiếp cho người khiếm thính Việt Nam" của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh do TS. Cao Thị Xuân Mỹ làm chủ nhiệm, được sự tài trợ của chương trình Samsung DigitAll Hope 2004 với kinh phí thực hiện khoảng 40.000 USD, thời gian thực hiện từ tháng 10/2004 đến tháng 9/2005. Năm 2006, dự án được Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Lãnh sự Đan Mạch tại Việt Nam tài trợ để thực hiện giai đoạn 2.

Mục tiêu của dự án là sưu tầm các mẫu ký hiệu giao tiếp của người khiếm thính ở các vùng, miền khác nhau của Việt Nam và làm thành một bộ dữ liệu để tra cứu dạng từ điển điện tử.

Các đối tượng hưởng lợi từ dự án:

Các học sinh khiếm thính
Các sinh viên học chuyên ngành Giáo dục đặc biệt
Các giáo viên chuyên ngành Giáo dục đặc biệt
Những người quan tâm đến ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính

Thành viên tham gia

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giai đoạn 1:

TS. Cao Thị Xuân Mỹ (Chủ nhiệm đề tài)
KS. Nguyễn Minh Hùng (Quản lý kỹ thuật)
Các giảng viên Bộ môn Giáo dục Đặc biệt:
Nguyễn Văn Khoa
Nguyễn Thị Thu Hiền
Võ Minh Trung
Võ Thị Mỹ Dung
Lê Nguyệt Trinh
Lê Nguyễn Việt Yên
Các giáo viên Trung tâm Giáo dục Trẻ em khuyết tật Thuận An:
Cô Nguyễn Thanh Thu Thủy
Cô Trần Thị Vàng

Giai đoạn 2:

TS. Cao Thị Xuân Mỹ (Chủ nhiệm đề tài)
KS. Nguyễn Minh Hùng (Quản lý kỹ thuật)

Nguyễn Văn Khoa
Võ Minh Trung
Trần Thị Vàng

Đơn vị tài trợ và phát triển ứng dụng trên smartphone

DVMS COMPANY
Địa chỉ: 150/30 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Website: http://dvms.vn
Email: [email protected]


Tài liệu tham khảo

Việt Nam:

Tài liệu 650 mẫu ký hiệu của Viện Chương trình và Phát triển Giáo dục
Từ điển tiếng Việt - Nhà xuất bản Khoa học - Xã hội
Sách giáo khoa môn Văn cấp 1 - Nhà xuất bản Giáo dục

Quốc tế:

Bộ mẫu ký hiệu ASL theo http://commtechlab.msu.edu
Bộ mẫu ký hiệu của Ấn Độ
Bộ mẫu ký hiệu của Anh

Liên lạc

Khoa Giáo dục Đặc biệt - Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 8 8335579 - 164.
Địa chỉ: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP Hồ Chí Minh - Việt Nam

TS. Cao Thị Xuân Mỹ
Văn phòng:(08) 8335579
Email:[email protected]

Dictionaries communication symbol of the Deaf is a product of the project "Construction Dictionary symbol communication for deaf people in Vietnam" Pedagogical University by Dr. Ho Chi Minh City. Cao Thi Xuan America as chairman, was sponsored by Samsung Digital Hope 2004 program with a budget of approximately $ 40,000 implementation, time taken from 10/2004 to 9/2005 month. In 2006, the project is the World Bank (World Bank) and the Danish Consulate in Vietnam funded to perform Phase 2.

The goal of the project is to collect samples of symbols to communicate deaf people in different regions of Vietnam and several made into a data dictionary lookup electronic format.

The beneficiaries of the project:

    The deaf students
    Students majoring in Special Education
    Specialized Teachers Special Education
    Those interested in the sign language of the deaf

Member

Ho Chi Minh City Pedagogical University

State 1:

    TS. Cao Thi Xuan US (Project leader)
    KS. Nguyen Minh Hung (Technical Manager)
    The faculty of Department of Special Education:
        Nguyen Van Khoa
        Nguyen Thi Thu Hien
        Vo Minh Trung
        Vo Thi My Dung
        Le Nguyet Trinh
        Le Nguyen Vietnam Yen
    The Teacher Education Center Disabled children Thuan An:
        Ms. Nguyen Thanh Thu Thuy
        Ms. Tran Thi Vang

Phase 2:

    TS. Cao Thi Xuan US (Project leader)
    KS. Nguyen Minh Hung (Technical Manager)

    Nguyen Van Khoa
    Vo Minh Trung
    Tran Thi Vang

Sponsors and develop applications on smartphones

DVMS COMPANY
Address: 150/30 Axis Street, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Website: http://dvms.vn
Email: [email protected]


References

Vietnam:

    Document 650 symbols form of Program and Development Institute of Education
    Dictionary Vietnamese - Publishing Science - Society
    Textbooks Literacy Level 1 - Publishing Education

International:

    The collection ASL symbol under http://commtechlab.msu.edu
    The collection of Indian symbols
    The collection of British symbols

Contact

Faculty of Special Education - National University of Ho Chi Minh City
Phone: +84 8 8335579 - 164.
Address: 280 An Duong Vuong Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City - Vietnam

TS. Cao Thi Xuan US
Office: (08) 8335579
Email: [email protected]

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu version 1.7 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: vn.dvms.tudienkyhieu, download Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu was updated to version 1.7
More downloads  Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu reached 1 000 - 5 000 downloads

What are users saying about Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

M70%
by M####:

App sử dụng rất tốt và dễ hiểu

B70%
by B####:

Đơn giản mà hiệu quả

Q70%
by Q####:

Hữu ích


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.85
20 users

5

4

3

2

1