NC Management

NC Management Free App

Rated 5.00/5 (3) —  Free Android application by eKGIS .,JSC

Advertisements

About NC Management

Đơn hàng trực tuyến

Bằng cách cài đặt ứng dụng NC Management trên máy tính bảng, điện thoại di động thông minh có kết nối internet (3g,wifi). Khi thực hiện viếng thăm khách hàng, nhân viên bán hàng dễ dàng đặt đơn hàng, lập tức đơn hàng được cập nhật về bộ phận kế toán bán hàng tại trụ sở để xử lý xuất kho, giao hàng.

Dễ dàng quản lý danh sách các đơn hàng đã lập cũng như theo dõi trạng thái xử lý các đơn hàng.

Giám sát lộ trình đội ngũ bán hàng

Với việc sử dụng hệ thống giám sát thông minh bằng định vị GPS, NC MJ-AD giúp cho cấp quản lý biết được vị trí hiện tại của nhân viên bán hàng. Từ đó cải thiện hiệu quả làm việc của nhân viên bán hàng.

Cấp quản lý dễ dàng theo dõi, giám sát lộ trình viếng thăm khách hàng của từng nhân viên được vẽ trực quan trên bản đồ số, cũng như kiểm tra lịch sử viếng thăm của nhân viên đó theo khoảng thời gian xác định.

Quản lý kho hàng linh hoạt

NC MJ-AD giúp bạn quản lý tồn kho tới từng mặt hàng cụ thể và chi tiết trong từng phà nhân phối hay điểm bán hàng, chủ động lên kết hoạch nhập hàng theo định mức tồn của hàng hóa. Dễ dàng theo dõi hàng hóa bán chạy để có chiến thuật bán hàng hợp lý tăng doanh thu

Chăm sóc khách hàng

Toàn bộ thông tin về họ tên, số điện thoại, địa chỉ… của khách hàng đều được lưu trữ đầy đủ trong hệ thống và hiển thị vị trí trực quan trên bản đồ số. Danh sách khách hàng được phân loại theo khu vực, theo nhóm để thuận lợi hơn khi triển khai các chiến dịch kinh doanh đến đúng đối tượng.

Chiến dịch khuyến mãi, email marketing hiệu quả

Thiết lập chương trình khuyến mãi áp dụng cho các chiến dịch bán hàng, điều chỉnh mức giá khuyến mãi cho từng sản phẩm. Gửi email marketing đến nhóm khách hàng hay từng khách hàng cụ thể, hệ thống tự động phân tích phản hồi, tương tác của khách hàng với email, từ đó dễ dàng phân loại, theo dõi khách hàng tiềm năng mục tiêu.
Quản lý sản phẩm không giới hạn

Cho phép bạn bổ sung thuộc tính sản phẩm không giới hạn như : nhãn hàng, khối lượng, giá vốn, giá bán... Thông tin sản phẩm được cập nhật, thay đổi nhanh chóng, phân chia theo nhóm, danh mục cụ thể, từ đó giúp bạn dễ dàng tìm kiếm bất cứ sản phẩm nào.

Quản lý nhân viên

Kiểm soát nhân viên chặt chẽ nhờ việc phân quyền cho người dùng theo từng bộ phận, nhóm bán hàng. Dễ dàng điều chuyển nhân viên phụ trách khách hàng, xây dựng tuyến bán hàng thông minh. Dễ dàng kiểm tra hiệu quả công việc hay thông kế doanh số bán hàng theo thời gian thực.

Cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi

Với việc giám sát toàn diện và trực tuyến lộ trình đội ngũ bán hàng, cập nhật tức thời thông tin thị trường, kết quả bán hàng, tiến độ công việc...giúp cho nhà quản lý phát hiện nhanh những yếu kém để kịp thời xử lý, có thêm nhiều thời gian để đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn và chính xác.

Theo dõi độ phủ của khách hàng

Với việc thông tin hình ảnh cửa hàng, hình ảnh trưng bày, ý kiến khách hàng thường xuyên được đội ngũ bán hàng tiếp nhận, lập tức được phản hồi về cho nhà quản lý, kế toán tại trụ sở. Từ đó tiết kiệm thời gian hơn cho công tác chăm sóc, đánh giá khách hàng tiềm năng, xây dựng chương trình khuyến mại hiệu quả
Báo cáo điều hành

Hỗ trợ đa dạng các mẫu báo cáo giám sát khác nhau phục vụ cho việc theo dõi, đánh giá năng lực và nỗ lực làm việc thực tế của nhân viên bán hàng như:

Báo cáo thời gian viếng thăm khách hàng
Báo cáo lộ trình, địa điểm viếng thăm khách hàng
Các báo cáo về kết quả bán hàng theo nhân viên bán hàng, theo khách hàng, theo sản phẩm Online orders

By installing the NC Management applications on tablets, smart mobile phone with internet connection (3G, wifi). When done visiting customers, sales staff easily place orders, orders instantly updated on the sales accounting department at headquarters to handle warehousing, delivery.

Easily manage list up orders as well as track the status of orders processed.

Monitoring route sales team

With the use of intelligent monitoring system with GPS navigation, NC MJ-AD helps managers know the current location of the sales staff. Thereby improving work efficiency of sales staff.

Managers to easily track, monitor customer visits schedule of each employee are plotted visually on the map, as well as examine the historical visit of the employee according to the time period specified.

Flexible warehouse management

NC MJ-AD help you manage inventory to each specific item and ferry's details in each point of sale or distribution, the planned initiative to import goods under the existing norms of goods. Easy tracking of goods sold to sales tactics reasonable increase revenue

Customer care

Complete information about the name, phone number, address ... customers are fully stored in the system and displays the location on a map of the visual. Customer list is categorized by region, according to more favorable group when deploying business campaigns to the right audience.

Promotional campaigns, email marketing effectiveness

Set promotions apply to sales campaigns, adjusting prices for each product promotion. Email marketing to customer groups or each specific customer, the system automatically analyze feedback, interaction of customers with email, then simply to classify, monitor target potential customers.
Product Management Unlimited

Allows you to additional product attributes are not limited to: the label, volume, cost, price ... Product information is updated, rapid changes, divided by group, category , which makes it easy to search for any product.

Employee manager

Tight control staff by assigning user rights for each department, the sales team. Easily transfer customer worker, building smart online sales. Easily test work efficiency or sales statistics in real time.

Update the information anytime, anywhere

With comprehensive monitoring and online route sales team, instantaneous updating market information, sales results, progress of work ... enables managers to quickly detect weaknesses to keep up processing time, more time to make the right business decisions and accurately.

Tracking of customer coverage

With the store image information, image display, the customer is often the sales team to receive, immediately feedback to managers, accountants at headquarters. Thereby saving more time for care, evaluation of potential customers, build effective promotions
Operating report

Support diverse forms various monitoring reports serve to monitor and assess the capacity and working hard reality of salesperson as:

Report time visiting customers
Roadmap report, places visited customers
Reports sales results according to sales staff, according to the customer, by product

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install NC Management version 0.0.13 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: vn.mobiwork.nc, download NC Management.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Cập nhật bổ sung thông tin quận huyện trong các module

Oh snap! No comments are available for NC Management at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
3 users

5

4

3

2

1