Eagle Group

Eagle Group Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Vihat Technology Company Limited

Advertisements

About Eagle Group

Forever Living Products International. Inc. (FLP) được thành lập dựa vào ý tưởng của người sáng lập – Ngài Rex Maughan. Ông muốn hình thành một công ty đem lại nhiều mơ ước cho mọi người trong việc thiết lập cho bản thân mỗi người nguồn tài chính thoải mái. Từ ý tưởng lạ thường này đã hình thành nên một kế hoạch tiếp thị tuyệt vời. Kế đến là bắt đầu bằng một loạt sản phẩm độc nhất vô nhị mang lại hiệu quả tốt cho con người. Forever Living Products International, Inc. - FLP) được thành lập vào ngày 13/5/1978 tại Phoenix, Arizona… Ngay khi thành lập, công ty đã có mục tiêu rõ ràng là việc kinh doanh phát triển nhanh và đạt được thành công. Hiện nay, sau gần 30 năm (tính đến thời điểm 10-2008), sản phẩm của Công ty đã có mặt ở hơn 135 nước trên thế giới, với hơn 9,5 triệu nhà phân phối trên toàn cầu chính thức tham gia phân phối sản phẩm FLP. Để đảm bảo uy tín cho công ty và các nhà phân phối của một công ty có nguồn sản phẩm lớn, công ty đã sở hữu các đồn điền trồng cây Lô hội. Hơn nữa, việc sở hữu các đồn điền Lô Hội đã cung cấp cho công ty các nguyên liệu cần thiết, và cũng như tạo điều kiện cho công ty trong việc kiểm tra sự trồng trọt và chất lượng cây Lô Hội của Forever Living Products. Một bước đáng ghi nhớ là vào ngày 01/05/1981, công ty đã sở hữu nhà máy sản xuất Aloe Vera of America và hai bằng sáng chế thiết yếu trong việc làm ổn định chất gel Lô Hội. Quá trình sáng chế đã chứng minh rằng các sản phẩm Lô hội của công ty khi thành phẩm vẫn không mất đi những hiệu quả tốt của chất gel Lô Hội. Forever Living Products International. Inc. (FLP) was established based on the ideas of the founder - Sir Rex Maughan. He wanted to form a company that brings dreams to people in setting up for oneself comfortable financing. From this extraordinary idea has formed a great marketing plan. Next is the start with a series of unique products bring good effect for humans. Forever Living Products International, Inc. - FLP) was established on 05.13.1978 in Phoenix, Arizona ... Since inception, the company has a clear goal is the fast-growing business and achieve success. Now, after nearly 30 years (as of the time 10-2008), the Company's products have been sold in more than 135 countries worldwide, with over 9.5 million distributors globally distributed officially engaged FLP products distribution. To ensure credibility for the company and the distributor of a company with a large product sources, the company has owned the aloe plantations. Moreover, owning plantations ATC gives the company the necessary ingredients, and also enabling the company to check the crop and quality of aloe of Forever Living Products. A memorable step was on 05/01/1981, the company has owned factory Aloe Vera of America and two patents essential to stabilize the Aloe gel. The process of the invention have demonstrated that the products of the company Aloe when finished and still not lose the good effect of Aloe gel.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Eagle Group version 1.6 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: vn.teraapp.n5290, download Eagle Group.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for Eagle Group at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1