ALineTest for Android

ALineTest for Android Free App

Rated 4.54/5 (107) —  Free Android application by Ho Quang Hue

Advertisements

About ALineTest for Android

Phần mềm đo kiểm chất lượng dịch vụ băng rộng trên điện thoại Android nhằm phục vụ cho các kỹ thuật viên trong công tác xử lý và lắp đặt dịch vụ băng rộng (xDSL, AON, GPON).

Chức năng:
- Đo kiểm hỗn hợp chất lượng đường dây xDSL, AON, GPON theo cổng.
- Đo kiểm hỗn hợp chất lượng đường dây xDSL, AON, GPON theo tài khoản MegaVNN, MyTV.
- Giám sát chất lượng đường dây theo tham số SNR, suy hao, băng thông trực quan bằng biểu đồ.
- Version 1.1 bổ sung tính năng lưu mật khẩu.

Yêu cầu:
- Kết nối Internet bằng Wifi hoặc 3G
Cách đo:
- Nhập Account MyTV hoặc MegaVNN (đo hỗn hợp GPON,SL2,xDSL)
- Nhập tham số port: 172.20.235.66:1/1/1/1 hoặc LDG.227.A11:1/1/1/1 (cho DSLAM,SL2)
- Nhập thêm tham số OnuID để đo Gpon: 10.61.53.3:1/1/1/1/1

Đối tượng sử dụng:
Kỹ thuật viên xử lý lắp đặt dịch vụ băng rộng..
(Phần mềm này chỉ hỗ trợ 30 tỉnh thành thuộc quyết định 67. Để có tài khoản đang nhập xin liên hệ A Lâm 0946199400).
Anh chị nào dùng iOS/windphone có thể dùng qua Webmobile: Alinetest.vnpt.vn và đo cũng tương tự.
Hoặc chờ thêm thời gian VNPT Lâm Đồng đang phát triển cho 2 dòng này! Software quality test broadband services on Android phones to cater to the technicians in the work process and installation of broadband services (xDSL, AON, GPON).

Function:
- Testing quality mixed xDSL line, AON, according to the port GPON.
- Testing quality mixed xDSL line, AON, according to the account GPON MegaVNN, MyTV.
- Monitoring quality parameters line according SNR, attenuation, bandwidth intuitive graphs.
- Version 1.1 added the ability to save passwords.

Request:
- Connect to the Internet using Wi-Fi or 3G
Measure:
- Enter Account or MegaVNN MyTV (GPON composite measure, SL2, xDSL)
- Added parameter port: 172.20.235.66:1/1/1/1 or LDG.227.A11: 1/1/1/1 (for DSLAM, SL2)
- Added additional parameter to measure GPON OnuID: 10.61.53.3:1/1/1/1/1

Target users:
Technicians handle broadband service installation ..
(This software supports only 30 provinces of decisions 67. For accounts are imported, please contact A Lam 0946199400).
Siblings who use iOS / windphone available through Webmobile: Alinetest.vnpt.vn and similar measure.
Or wait more time developing VNPT Lam Dong for 2 lines!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install ALineTest for Android version 2.0.7 on your Android device!
Downloaded 5,000+ times, content rating: Everyone
Android package: vn.vnpt.lamdong.alinetest, download ALineTest for Android.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Dịch lại cho Android 4.2 (API 14)
Version update ALineTest for Android was updated to version 2.0.7
More downloads  ALineTest for Android reached 5 000 - 10 000 downloads

Oh snap! No comments are available for ALineTest for Android at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.55
107 users

5

4

3

2

1