Tích Xu

Tích Xu Free App

Rated 3.63/5 (1,030) —  Free Android application by vuire.com

Advertisements

About Tích Xu

iMoney Tích Xu Đổi Thưởng
iMoney – Tích xu đổi thẻ điện thoại
- Tải và cài đặt games/Ứng dụng trên iMoney người dùng được nhận xu, đổi các loại thẻnhư Mobifone, Viettel, Vinaphone với các mệnh giá khác nhau.
- Mỗi ngày bỏ ra 10 phút để kiếm xu đổi thẻ nạp, gọi thỏa sức.
iMoney là ứng dụng kiếm tiền online trên di động tốt nhất và uy tín nhất hiện nay. Tặng xu cao, nhiều ứng dụng và games mới được cập nhật thường xuyên, đáp ứng nhu cầu kiếm xu đổi thẻ.
- Hãy tiết kiệm tiền điện thoại bằng việc kiếm tiền trên iMoney ngay từ bây giờ.

Hướng dẫn:
Các ứng dụng và games cần được người dùng tải về di động và cài đặt hiển thị tại trang chủ của iMoney.
Trước khi tiến hành kiếm xu người dùng thực hiện các bước sau.
- Xem điều kiện kiếm xu:Click xem điều kiện cần và đủ để nhận được xu, nếu đồng ý với điều kiện đưa ra người dùng click vào nút cài đặt để tiến hành cái đặt, nếu không đồng ý có thể chọn nút bỏ qua. Ngoài ra từ màn hình trang chủ, người dùng có click vào phần logo app để tiến hành cài đặt luôn.
- Các điều kiện: iMoney hiện đang áp dụng các loại điều kiện sau:
1. Chỉ cần cài đặt app
2. Cài đặt xong và mở app lên
3. Cài đặt và mở app trong khoảng thời gian bao lâu đó tùy vào từng app
4. Cài đặt, và giữ trên máy trong thời gian bao lâu đó tùy vào từng app
5. Cài đặt, mở và giữ trên máy trong thời gian bao lâu đó tùy vào từng app

*Lưu ý:
- Đối với điều kiện 1,2,3 người dùng hoàn thành điều kiện chỉ trong nháy mắt và được cộng xu ngay vào tài khoản chính.
- Đối với điều kiện 4,5 sau khi cài đặt đặt app người dùng sẽ được cộng xu ngay vào tài khoản TẠM TÍNH và chỉ khi hoàn thành đủ các điều kiện số xu mới chuyển sang TÀI KHOẢN CHÍNH.
- Người dùng chỉ có thể đổi thưởng từ lượng xu có trong tài khoản chính.
- Đối với những app người dùng không hoàn thành điều kiện, người dùng không có cơ hội để kiếm xu từ app đó nữa.
- Đối với những app đã được cài sẵn trên máy trước khi dùng iMoney, người dùng cũng sẽ không có cơ hội kiếm xu từ những ứng dụng trùng với ứng dụng có trên iMoney.

Chúc các bạn vui vẻ! iMoney - Tích xu đổi thưởng
Fanpage: https://www.facebook.com/imoneyapp
Web: http://tichxu.com

Earn Rewards iMoney Xu Change
iMoney - Earn coins phone cards Change
- Download and install games / applications on iMoney users receive cents, change the type thenhu Mobifone, Viettel, Vinaphone with different denominations.
- Every day spend 10 minutes to recharge for coin change, call unleash.
iMoney application on mobile make money online the best and most prestigious. Give high trend, many new applications and games are regularly updated to meet changing demand trends for the card.
- Phone Save money by making money on iMoney now.

Instructions:
These applications and games need mobile users download and install the display in the homepage of iMoney.
Before conducting the trend for users to perform the following steps.
- Viewing conditions for the trend: Click view a necessary and sufficient condition to get coins, if they agree with the conditions given users click on the settings button to proceed with the installation, if you disagree may choose to skip button . Also from the home screen, users can click on the logo section app to install too.
- Conditions: iMoney currently applies the following types of conditions:
1. Just install the app
2. Install the app is finished and open up
3. Install and open the app during that period of time depending on how long the app
4. Install, and kept on board during that time how long depends on each app
5. Install, open and hold on for how long it depending on the app

Note:
- For conditions 1,2,3 users complete condition in a flash and is in addition to the main account trends immediately.
- For conditions set 4.5 after installing the app users will be added to your account immediately penny mind and only when completed all the conditions of the new trend switched KEY ACCOUNT.
- The user can change the amount of coins in the bonus from the main account.
- For app users do not complete the conditions, the user does not have the opportunity to earn another penny from this app.
- For the app has been installed on the machine before use iMoney, users will not have the chance to earn coins from the application coincides with the application on iMoney.

wish you happy! iMoney - Earn coins bonus Change
Fanpage: https://www.facebook.com/imoneyapp
Web: http://tichxu.com

Application Screenshots

Screenshot #1: Tích Xu for Android
Screenshot #2: Tích Xu for Android

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Tích Xu version 1.0.1 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: vuire.com.imoney, download Tích Xu.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
3.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Fanpage: https://www.facebook.com/imoneyapp
Kiếm tiền dễ hơn, Nhanh hơn, Nhiều hơn

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.65
1,030 users

5

4

3

2

1