Matemág: Pavučiny

Matemág: Pavučiny$1.89

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by TechSophia

Advertisements

About Matemág: Pavučiny

Matemágova cvičebnice zaměřená na didaktické prostředí pavučin vznikla, aby pomáhala s rozvojem myšlení u dětí. Vychází z principů Hejného metody výuky matematiky - jedním z klíčových prvků je radost z vlastního objevování, radost z řešení.

Prostředí pavučiny umožňuje dětem hlubší vhled do aritmetiky, do světa čísel a zejména vztahů mezi nimi. Děti se zatím pouze intuitivně seznamují s posloupnostmi a číselnými řadami. Úkoly mohou být v tomto prostředí různé – od doplňování čísel do stavů (čísla v kolečkách), přes zjišťování velikosti barevných šipek až po zakreslování těchto šipek do pavučiny. Od toho se pak odvíjí způsob, kterým lze vytvářet lehčí nebo těžší úlohy – vynecháním počtu zadaných stavů a známých šipek. Obtížnost je dále ovlivňována také číselným oborem, ve kterém žáci počítají.

Vhodné je s dětmi případně řešit úlohy tzv. manipulací - to znamená modelovat úlohy pomocí reálných objektů jako víčka od lahví nebo knoflíky. Čísla v kolečkách můžeme vystřihnout z papíru a pomocí barevných nití nebo špejlí vytvořit šipky v pavučině. Mentální učení je tak podpořeno somaticky, což zvyšuje jeho efektivitu.

Více o projektu Matemág naleznete na www.matemag.cz

Autoři aplikace: TechSophia a H-mat
Strategický partner: Nadace Karla Janečka
Duhový sponzor: Erste Asset Management
Zlatý sponzor: History Park
Sponzor aplikace: D+H Praktici
Autor grafiky: Jakub Mareš

Beránek Michal
Berka Karel
Birtová Ivana
Bláhová Lucie
Böhm Pavel
Brozda Petr
Broža Pavel
Břečka Radek
Buchar Jan
Bureš Jan
Burešová Petra
Cihelka Jiří
Čmejrek Petr
Danišová Veronika
Dederacci Dede
Diatka Vojta
Dobrý Vlastimil
Doležel Viktor
Domincová Eliska
Dutková Dagmar
Fanta Martin
Faucon Barbora
Fuks Martin
Gregr Jiri
Hánová Adéla
Hogan Jana
Honegrova Blanka
Houfkova Lucia
Jakubíček Miloš
Janeček Petr
Jarošová Hana
Kajan Michal
Kaletová Jitka
Kamrád Roman
Kerekešová Janka
Klusáčková Iva
Konopecký Franta
Kopenec Stanislav
Kosnar Petr
Košátko Jan
Kovačičová Ema
Krčál Jan
Kubínová Kateřina
Kucera Eduard
Kutálek Vladimír
Kvasnovsky Matej
Laky Jan
Lauryn Ladislav
Lenka Tana
Linhart Jan
Mališ Daniel
Mansfeld Marek
Märzová Kateřina
Minaříková Marcela
Mrva Miloš
Papež Mirek
Pečenka Vratislav
Pelant Pavel
Pfortnerová Adéla
Povolný Jiří
Pracny Alexandra
Růžičková Blanka
Rydl Jiri
Ryšková Dita
Sauerstrom Tomáš
Sekera Jiří
Schaeferovi Markéta a Martin
Scherke Julia
Scherke Olaf
Síbrt Jaroslav
Skotnica Marek
Skřivánková Markéta
Strádal Vít
Suk Marek
Suk Radovan
Sustacek Filip
Szeles Marek
Šimek Adam
Štětina Pavel
Talaš Libor PJ
Tkačík Tomáš
Trunkát Daniel
Vaňková Lenka
Wachtarczyk David
Waraus Denis
Zelenka David
Zemánek Radim
Žibřid Petr


Díky patří i dalším z více jak 600 přispěvatelů, kteří projekt finančně podpořili. Matemágova exercise book aimed at teaching environment cobwebs created to help with the development of thinking in children. Based on the principles Hejný methods of teaching mathematics - one of the key elements is the joy of self-discovery, the joy of the solution.

Web environment allows children to arithmetic deeper insight into the world of numbers and in particular relations between them. Children are not only intuitively acquainted with sequences and numerical series. Tasks can be different in this environment - from the making of the states (number of wheels) through the detection size colored arrows to plotting these arrows to the web. From that then unfolds a way to create lighter or heavier tasks - the omission of the specified conditions and acquaintances arrows. The difficulty is further influenced also a numeric field in which pupils are counted.
 
It is suitable with children possibly solve problems called. Manipulation - that is the role model using real objects such as bottle caps or buttons. Number of wheels can be cut from paper and use colored thread or sticks to create the arrow in the web. Mental learning is so backed somatically, which increases its efficiency.
 
More about the project can be found on Matemág www.matemag.cz
 
Application author: TechSophia and H-mat
Strategic Partner: Karla Janečka Foundation
Rainbow Sponsor: Erste Asset Management
Golden sponsor: History Park
Sponsor by: D + H Practitioners
Graphics Author: Jakub Mareš

Beránek Michal
Berka Karel
Birtová Ivana
Bláhová Lucie
Böhm Pavel
Brozda Petr
Broža Pavel
Radek Břečka
Buchar Jan
Bureš Jan
Burešová Petra
Cihelka Jiří
Čmejrek Petr
Danišová Veronika
Dede Dederacci
Diatka Vojta
Dobrý Vlastimil
Doležel Viktor
Domincová Eliska
Dutková Dagmar
Fanta Martin
Barbora Faucon
Fuks Martin
Gregr Jiri
Hánová Adéla
Hogan Jana
Honegrova Blanka
Houfkova Lucia
Jakubíček Miloš
Janeček Petr
Jarošová Hana
Kajan Michal
Kaletová Jitka
Roman Kamrád
Janka Kerekesová
Klusáčková Iva
Konopecký Franta
Kopenec Stanislav
Kosnar Petr
Košátko Jan
Kovačičová Ema
Krčál Jan
Kubínová Kateřina
Kucera Eduard
Kutálek Vladimír
Kvasnovsky Matej
Jan paints
Ladislav Lauryn
Lenka Tana
Linhart Jan
Mališ Daniel
Mansfeld Marek
Märzová Kateřina
Minaříková Marcela
Mrva Miloš
Pope Mirek
Pečenka Vratislav
Pelant Pavel
Pfortnerová Adéla
Povolný Jiří
laboriously Alexandra
Růžičková Blanka
Rydl Jiri
Ryšková Dita
Sauerstrom Tomáš
Sekera Jiří
Margaret Schaefer and Martin
Scherk Julia
Scherk Olaf
Síbrt Jaroslav
Skotnica Marek
Skřivánková Markéta
languished Vit
Suk Marek
Suk Radovan
Sustacek Filip
Szeles Marek
Šimek Adam
Štětina Pavel
Talaš Libor PJ
Tkačík Tomáš
Trunkát Daniel
Vaňková Lenka
Wachtarczyk David
Waraus Denis
Zelenka David
Zemánek Radim
Žibřid Petr


Thanks goes even further from more than 600 contributors who financially supported the project.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Matemág: Pavučiny version 1.1 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: cz.techsophia.mathtraining.numberwebs, download Matemág: Pavučiny.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
2.3+
For everyone
Android game

Game History & Updates

What's Changed
Zkuste si Pavučiny jako první! Procvičujte počítání díky neokoukanému typu matematických rébusů.

Oh snap! No comments are available for Matemág: Pavučiny at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1