Tripp, Trapp, Träd

Tripp, Trapp, Träd Free Game

Rated 4.25/5 (8) —  Free Android application by Sveriges Utbildningsradio AB

About Tripp, Trapp, Träd

Lek och lär med Tripp, Trapp, Träd!

Utforska, upplev och skapa tillsammans med UR:s språkstärkande och begreppsutvecklande app för förskolebarn och pedagoger. Här möter du ekollonen Tripp och Trapp som bor i det stora trädet Träd.

I APPEN KAN NI
-Utforska världen kring Träd både dag och natt, och leka med ekollonen Tripp och Trapp.
- Sjunga, spela och programmera ljudslingor med koltrasten Kol-Erik i fågelholken.
- Skapa med ljud, bilder och begrepp i pekboken.
- Projicera interaktiva mönster och miljöer som skapar förundran och inspirerar till lek.
- Titta och lyssna på sagor, sånger och på andra barn som berättar om sin vardag.
- Skapa stora och små magiska kryp tillsammans.

OM TRIPP, TRAPP, TRÄD
Tripp, Trapp, Träd är en lekfull värld med funktioner som är språkutvecklande och begreppsstärkande. Tripp, Trapp, Träd ska väcka nyfikenhet och inspirera till lärande lek i och utanför appen och lägga grund för samtal och interaktion mellan barn, samt mellan barn och pedagoger.

Tripp, Trapp, Träd ingår i UR:s större satsning mot förskolan som också innefattar pedagogiska magasin som sänds i radio och tv och som finns tillgängliga på UR:s webbplats. I arbetet med att ta fram appen har UR tagit hjälp av förskolebarn och pedagoger, samt forskare och sakkunniga inom området.

OM UR
Sveriges Utbildningsradio AB (UR) är en del av public service med fokus på att stärka kunskap och bildning. UR:s program utgår från användarnas behov och finns fritt tillgängliga på webben under lång tid. På så vis utgör UR en kunskapsbank som bidrar till ett livslångt lärande.

Play and learn with Tripp, Trapp, Tree!

Explore, experience, and create together with UR's language invigorating and concepts evolving app for pre-school children and educators. Meet acorn Tripp Trapp and living in the big tree Trees.

The App NI
-Explore World around trees both day and night, and playing with the acorns and the Tripp Trapp.
- Sing, play and program the sound loops with the blackbird Col. Erik in the nesting box.
- Create with sound, images and concepts in pekboken.
- Projecting the interactive patterns and environments that create awe and inspire play.
- Watch and listen to stories, songs, and other children who talk about their everyday lives.
- Create large and small magic creep along.

Tripp, Trapp, TREES
Tripp, Trapp, Tree is a playful world with features that are developing language and concepts invigorating. Tripp, Trapp, Tree will arouse curiosity and inspire learning play in and outside of the app and lay the basis for discussion and interaction among children and between children and educators.

Tripp, Trapp, trees are included in the UR's larger effort toward preschool which also includes educational magazine broadcast on radio and television and are available on UR's site. In the work to develop the app UR has taken the help of pre-school children and teachers, as well as researchers and experts in the field.

IF UR
Swedish Educational Broadcasting Company (UR) is part of the public service with a focus on strengthening knowledge and education. UR's programs based on user needs and are freely available on the Web for a long time. Thus forming out of a bank of knowledge that contribute to lifelong learning.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Tripp, Trapp, Träd version 1.0 on your Android device!
APK Size: 79 MB, downloaded 1,000+ times, content rating: Not rated
Android package: se.ur.tripptrapptrad, download Tripp, Trapp, Träd.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.2+
n/a
Not
rated
Android game

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.35
8 users

5

4

3

2

1