Tripp, Trapp, Träd

Tripp, Trapp, Träd Free Game

Rated 4.13/5 (32) —  Free Android application by Sveriges Utbildningsradio AB

Advertisements

About Tripp, Trapp, Träd

Lek och lär med Tripp, Trapp, Träd!

Utforska, upplev och skapa tillsammans med UR:s språkstärkande och begreppsutvecklande app för förskolebarn och pedagoger. Här möter du ekollonen Tripp och Trapp som bor i det stora trädet Träd.

I APPEN KAN NI
- Utforska världen kring Träd både dag och natt, och leka med ekollonen Tripp och Trapp.
- Sjunga, spela, dansa och programmera ljudslingor med koltrasten Kol-Erik och hermelinen Härm-Elin i fågelholken.
- Skapa med ljud, bilder och begrepp i pekboken.
- Projicera interaktiva mönster och miljöer som skapar förundran och inspirerar till lek.
- Titta och lyssna på sagor, sånger och på andra barn som berättar om sin vardag.
- Skapa stora och små magiska kryp tillsammans.

OM TRIPP, TRAPP, TRÄD
Tripp, Trapp, Träd är en lekfull värld med funktioner som är språkutvecklande och begreppsstärkande. Tripp, Trapp, Träd ska väcka nyfikenhet och inspirera till lärande lek i och utanför appen och lägga grund för samtal och interaktion mellan barn, samt mellan barn och pedagoger.

Tripp, Trapp, Träd ingår i UR:s större satsning mot förskolan som också innefattar pedagogiska magasin som sänds i radio och tv och som finns tillgängliga på UR:s webbplats. I arbetet med att ta fram appen har UR tagit hjälp av förskolebarn och pedagoger, samt forskare och sakkunniga inom området.

OM UR
Sveriges Utbildningsradio AB (UR) är en del av public service med fokus på att stärka kunskap och bildning. UR:s program utgår från användarnas behov och finns fritt tillgängliga på webben under lång tid. På så vis utgör UR en kunskapsbank som bidrar till ett livslångt lärande.

Play and learn with Tripp, Trapp, Tree!

Explore, enjoy and create together with UR's language strengthening and developing concepts app for preschoolers and educators. Meet acorn Tripp Trapp and living in the big tree Trees.

The App NI
- Explore the world around trees both day and night, and play with acorn and Tripp Trapp.
- Singing, playing, dancing and program the sound loops with the blackbird Carbon-Erik and ermine Harm-Elin in the nesting box.
- Create with sounds, images and concepts in pekboken.
- Projecting the interactive patterns and environments that create wonder and inspires play.
- Watch and listen to stories, songs and other children who talk about their everyday lives.
- Create large and small magical creep along.

Tripp, Trapp, TREES
Tripp, Trapp, Tree is a playful world with features that are developing language and concepts invigorating. Tripp, Trapp, Tree will arouse curiosity and inspire learning play in and outside of the app and lay the foundation for conversation and interaction among children and between children and educators.

Tripp, Trapp, trees are included in the UR's larger effort to preschool that also includes educational magazine broadcast on radio and television and are available on UR's site. In efforts to develop the app UR has taken the help of pre-school children and teachers, as well as researchers and experts in the field.

IF UR
Swedish Educational Broadcasting Company (UR) is part of the public service with a focus on strengthening knowledge and education. UR's programs are based on users' needs and are freely available on the Web for a long time. This way is from a bank of knowledge that contribute to lifelong learning.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Tripp, Trapp, Träd version 1.1.1 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: se.ur.tripptrapptrad, download Tripp, Trapp, Träd.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.2+
For everyone
Android game

Game History & Updates

What's Changed
UPPDATERINGAR I VERSION 1.1.1
- Buggfixar
Version update Tripp, Trapp, Träd was updated to version 1.1.1
More downloads  Tripp, Trapp, Träd reached 10 000 - 50 000 downloads

Oh snap! No comments are available for Tripp, Trapp, Träd at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.15
32 users

5

4

3

2

1