Biệt đội Anh Hùng Bự

Biệt đội Anh Hùng Bự Free Game

Rated 3.45/5 (191) —  Free Android application by AllMobile

About Biệt đội Anh Hùng Bự

Biệt đội Anh Hùng Bự với 3 thành viên: LAI Zoro, LAI Zena và LAI Z với sức mạnh từ màn hình Bự 5 inch cùng sứ mệnh giải cứu cư dân thành phố màn hình bé thoát khỏi những dịch bệnh quái ác. Hóa thân thành những Anh Hùng Bự và tham gia nhiệm vụ giải cứu, bạn còn có cơ hội nhận được những phần quà giá trị từ “BIỆT ĐỘI ANH HÙNG BỰ”
1. Thời gian tham gia nhiệm vụ giải cứu
Từ ngày 28/09/2015 đến ngày 10/11/2015
2. Ai có thể tham gia nhiệm vụ giải cứu:
Tất cả công dân đang sinh sống tại Việt Nam
* Lưu ý: nhân viên Mobiistar được tham gia nhưng không được giải thưởng
3. Nhiệm vụ:
- Lựa chọn 1 trong 3 Anh Hùng Bự (LAI Zoro, LAI Zena và LAI Z) cùng giải cứu thành phố màn hình bé.
- Giải cứu cư dân thành phố màn hình bé: Bay qua mỗi ngôi nhà để giải cứu người dân đang sống trong đó thoát khỏi bệnh dịch của màn hình bé. Với mỗi một ngôi nhà bay qua, bạn sẽ giải cứu được 01 người dân
- Với số người dân được cứu sẽ được thưởng số lượt quay may mắn tương ứng:
+ từ 5 – 9 người dân: 1 lượt quay đầu tiên
+ từ 10 người dân trở đi: + 1 lượt quay khi giải thoát thành công 10 người dân (ví dụ: giải cứu từ 10 – 19 người dân + 1 lượt quay, từ 20 – 29 người dân + 1 lượt quay…)
- Kết thúc mỗi lần tham gia nhiệm vụ, số người dân của bạn sẽ được tích lũy để bạn có thể đổi được lượt quay may mắn, hoặc đua top để trở thành những “Anh Hùng Bự” xuất sắc nhất.

3. Phần thưởng khi tham gia nhiệm vụ giải cứu
Càng giải cứu được nhiều người dân, bạn càng có nhiều cơ hội tham gia quay thưởng để nhận được những giải thường may mắn từ Biệt đội Anh Hùng Bự
- Top 3 Anh hùng “cày cuốc”: dành cho 03 Anh Hùng Bự có tổng số người dân giải cứu được nhiều nhất (tính từ ngày 28/09/2015 đến 23:59 ngày 10/11/2015)
+ 01 LAI Zena: anh hùng giải cứu được nhiều người dân nhất
+ 01 LAI Zoro: anh hùng giải cứu được nhiều người dân thứ nhì
+ 01 LAI Z: anh hùng giải cứu được nhiều người dân thứ ba
- Anh hùng có thành tích xuất sắc nhất: giải cứu được nhiều người dân nhất chỉ trong 01 nhiệm vụ giải cứu:
+ 01 LAI Zoro
- Giải thưởng may mắn dành cho tất cả Anh Hùng khi tham gia giải cứu trong mỗi vòng quay may mắn:
+ 01 LAI Zena
+ 01 LAI Zoro
+ 01 LAI Z
+ 16 điện thoại kiêm sạc dự phòng Mobiistar B247
+ 600 thẻ cào điện thoại
+ 1600 voucher Anh Hùng Bự (áp dụng cho 3 model: LAI Zena, LAI Zoro và LAI Z)
4. Hướng dẫn sử dụng voucher “Biệt đội Anh Hùng Bự”:
http://fb.mobiistar.vn/hdsdvoucherahb
5. Các quy định khác
- BTC có quyền sử dụng thông tin và hình ảnh của người chơi cho mục đích truyền thông.
- Tất cả những hành vi gian lận, hack cheat đều không hợp lệ và sẽ bị loại khỏi cuộc thi mà không cần thông báo trước.
- Người chơi có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân, mọi trường hợp không nhận được giải thưởng do cung cấp sai thông tin cá nhân đều không được giải quyết.
- Nhân viên Mobiistar không được nhận giải thưởng nếu tham gia
- Thời gian nhận giải thưởng không quá 30 ngày từ khi công bố danh sách người thắng giải
- Các bạn nhận được giải thưởng là điện thoại sẽ được trao giải sau khi game kết thúc. BTC sẽ liên lạc theo thông tin bạn đã đăng kí trong game để trao giải thưởng.
- Trong mọi trường hợp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Còn chần chờ gì nữa, hãy tham gia ngay nhiệm vụ giải cứu của “Biệt đội Anh Hùng Bự” để có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn nhé! Big Hero Squad 3 members: Zoro LAI, LAI and LAI Zena Z with power from Big 5 inch screen and rescue mission city residents baby monitors escape the cruel disease. Hero transformed into Big and join the rescue mission, you also have the opportunity to receive valuable prizes from "SPECIAL TEAMS HEROES Bu"
1. Time join the rescue mission
From 09/28/2015 to 10/11/2015 Day
2. Who can participate in the rescue mission:
All citizens residing in Vietnam
* Note: The staff is engaged but not Mobiistar Award
3. Mission:
- Option 1 of 3 Big Hero (LAI Zoro, Zena and LAI LAI Z) and city rescue baby monitors.
- Rescue city residents baby monitor: Fly through each house to rescue the people who live in that escape the plague of baby monitors. With each house fly over, you will rescue 01 people
- The number of people being saved will be rewarded with some lucky plays corresponding dial:
+ From 5-9 people: 1 plays first rotation
+ From 10 people onwards: + 1 turns spinning the successful rescue of 10 people (eg rescued from 10-19 people + 1 turns spinning, from 20 - 29 people + 1 turns spinning ...)
- Finish each task involved, the number of people you will be accumulating so you can change your luck is turning plays, or to become the top racer "Big Hero" Best.

3. Reward joining rescue mission
More and more people rescued, the more opportunity you join Lucky to get the lucky prize from Big Hero Squad
- Top 3 Heroes "plow hoes": Big Hero for 03 total people rescued the most (from the date 09.28.2015 to 10.11.2015 23:59)
+ 01 LAI Zena: heroic rescue many people most
+ 01 LAI Zoro: heroic rescue many people second
+ 01 LAI Z: heroic rescue many people Tuesday
- Heroes are the most outstanding achievements: rescue more people in just 01 rescue mission:
+ 01 LAI Zoro
- Award of luck for all participating Hero rescues in each spin lucky:
+ 01 LAI Zena
+ 01 LAI Zoro
+ 01 LAI Z
+ 16 backup phone charger cum Mobiistar B247
+ 600 phone cards
+ 1600 voucher Big Hero (for 3 models: Zena LAI, LAI LAI Zoro and Z)
4. Manual voucher "Big Hero Squad":
http://fb.mobiistar.vn/hdsdvoucherahb
5. Other provisions
- BTC has the right to use the information and pictures of the players for the purpose of communication.
- All of fraud, hack cheat are invalid and will be disqualified from the contest without prior notice.
- Players are responsible for providing full and accurate personal information, all cases do not receive awards by providing false personal information have not been resolved.
- Staff Mobiistar not be awarded if participants
- Time to receive the award must not exceed 30 days from the publication of the list of winners
- The prize is you get the phone will be awarded after the game ended. BTC will contact the information you have registered in the game to give the award.
- In any case, the decision of BTC's final decision.

Still hesitate, join now rescue mission of "Big Hero Squad" to have the opportunity to receive attractive gifts offline!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Biệt đội Anh Hùng Bự version 1.8 on your Android device!
Downloaded 5,000+ times, content rating: Everyone
Android package: vn.allmobile.ahb.mbs, download Biệt đội Anh Hùng Bự.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android game

Game History & Updates

More downloads  Biệt đội Anh Hùng Bự reached 5 000 - 10 000 downloads

What are users saying about Biệt đội Anh Hùng Bự

X70%
by X####:

I love it!

O70%
by O####:

siêu nhơn bay như chim cũng vui quá ta


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.55
191 users

5

4

3

2

1