Hanefi Fıkıh Kitabı ihtiyar

Hanefi Fıkıh Kitabı ihtiyar Free App

Rated 4.38/5 (1,264) —  Free Android application by AkademiSoft

Advertisements

About Hanefi Fıkıh Kitabı ihtiyar

Hanefi Fıkıh Kitabı el-ihtiyar

19 Muharrem 693 (7 Nisan 1284) tarihinde Bağdad`da Hakk’ın rahmetine kavuşan Abdullah b. Mahmûd el-Mavsılî, Ebû Hanîfe mezhebine göre İslâm ibadet ve muamelât (fıkıh) hükümlerini özetlediği bir eser kaleme almış ve adını da El-Muhtar li`l-fetva koymuştu.

İlgilenenlerin ısrarlı talepleri üzerine bunu El-İhtiyar adıyla şerhetti. Diğer mezheblerle farklı bulunan içtihadlara harflerle işaret etti. Muhtasar, açık ifadeli, halkın ihtiyaçlarına göre tercihli ve diğer mezheblere de işaret yoluyla yer vermiş bulunan bu eser çok tutuldu; ders kitabı olarak okundu, üzerinde çeşitli yönlerden çalışmalar yapıldı.

El-îhtiyar gibi eski ve değerli eserler, üzerlerinde iyi çalışıldığı takdirde günümüzde de kullanılır ve ihtiyaçlara cevap verir olacağında şekk yoktur. Ebû Hanîfe mezhebine göre özet halinde fıkhı öğrenmek isteyenler için ise, El-İhtiyar her zaman aranacak bir kaynaktır.

Değerli kardeşlerim bu programı yapmaktaki gayem yaşantımızı Kur`an ve Sünnete göre tanzim etmek, yanlış bildiğimiz bilgileri düzeltmek ve buna vesile olmaktır. Kişinin feraiz-i diniyesini yerine getirebilecek kadar ilim öğrenmesi farzdır.

Mensub olduğumuz meşreb ne olursa olsun, mesleğimizin düsturları bizi Kur'an ve Sünnet'e götürmüyorsa (yani Allah azze ve celle'nin kelamına vasıl etmiyorsa , bizi Rasûlullah sallallahû aleyhi ve sellem'in sünneti ile amel ettirmiyorsa eğer;) bunun sorumlusu yine biziz...

Bizler Edille-i Şer'iyyeyi yani Kitap, Sünnet , İcma-ı Ümmet ve Kıyâs-ı Fukaha yı ne kadar iyi bilsek o kadar Rasûlullah sallallahû aleyhi ve sellemin cadde-i Kübrâsı olan fırka-i naciyesinden olabilme ümidimiz o kadar ziyâde olur...
Yaptığımız Kur’âni derslerde Hadis ve fıkıh okuyarak bu konudaki fiili niyetimizi dua hükmüne getirmemiz lazımdır. Eğer bizim de bu yoldayız diyebilmemiz için fiilen bunu izhâr etmemiz gerekmektedir, yani derslerimizde tefsir fıkıh ve hadis-i şerif okumamız ve bunu tedrisatımıza dâhil etmemiz gerekmektedir. Aksi halde kavl ile kalb bir olmayacaktır…
Kardeşlerim Program henüz geliştirme aşamasındadır. İnşaAllah daha da kullanışlı hale getireceğim. Yazım hatalarını şimdilik mazur görmenizi rica ediyorum.
Allah (cc) azze ve celle Âlem-i islâma ittihâdı nasib etsin. Îlâ i kelimetullah yolunda mücâhede eden taife i mübeşşereyi mansûr ve muzaffer eylesin.
Bizi Hâdi isminin tecellisinden her dâim nasîbdar eylesin. Âmin
Sa`y u Gayret bizden Tevf`ik Allah zülcelalden’dir.
Geliştirici

*Program içerisinde Hanefi fıkhına ait yüzlerce fikhi hüküm izahatlarıyla mevcuttur.
*Program içerisindeki İleri seviyedeki arama modülü ile saliseler içerisinde onlarca sonucu görebileceksiniz.
*Paylaş ve kopyalama seçenekleri ile programdan veri alarak cihazınızda kullanabileceksiniz.
*Konulara Kategori halinde erişerek aradığınız konuyu hemen bulabileceksiniz.
*Son Kalınan özelliği ile son kaldığınız yere tekrar dönebilirsiniz
*Font büyütme/Küçültme özelliği ile yazı boyutunu ayarlayabileceksiniz.

Eser içerisindeki Ana Konular

1-Taharet
2-Namaz
3-Zekat
4-Oruç
5-Hacc
6-Alış-Veriş
7-Şuf'a
8-İcare
9-Rehin
10-Kısmet (Hisselerin Bölünmesi)
11-Kadılık Adabı
12-Hacr (Kısıtlılık)
13-Mezun
14-İkrah (Zorlama)
15-Dava
16-İkrar
17-Şahitlikler
18-Vekalet
19-Kefalet
20-Havale
21-Sulh (Anlaşma)
22-Şirket (Ortaklık)
23-Mudarabe
24-Vedia (Emanet Mal)
25-Lakit
26-Lukata (Yitik)
27-Kacak Köle
28-Mefkud
29-Hunsa (Erselik)
30-Vakıf
31-Hibe (Bağış)
32-Ariye (İğreti)
33-Gasb
34- Ölü Araziyi İhya Etmek
35-Şirb (Sudan Faydalanma Sırası)
36-Muzaraa (Ziraat Ortaklığı)
37-Musakat
38-Nikah
39-Rada (Süt Emmek)
40-Talak (Boşama)
41-Köle Azad Etmek
42-Mukateb
43-Vela
44-Yeminler
47-Hırsızlık
48-Siyer (Cihad)
49-Kerahiyet
50-Giyim Adâbı
51-SEVAP VE GÜNAH KAZANDIRAN SÖZLER
52-Avcılık
53-Hayvanların Kesimi
54-Kurban (Udhiye)
55-Cinayetler
56-Diyetler
57-Vasiyyetler
58-Feraiz (Miras)

keywords: ihtiyar, fıkıh, fıkhi Hanafi Fiqh al-old book

19 Muharram 693 (7th April 1284) gained rights to the mercy of the date of the Bağdad` Abdullah b. Mahmud al-Mavsılî, according to Abu Hanifa Islamic sects worship and transactions (fiqh) has received a work item, which summarizes the provisions and the name of the Al-Mukhtar had put li`l-fatwa.

Şerhet it was the old name of al-insistent demands on those involved. He pointed to other sects with different letters to jurisprudence. Concise, clearly worded, which has given place to sign in through preferential and other sects according to the needs of the people that work was kept very; I read in a textbook, studies were conducted on various aspects.

Old and valuable works such as El-Ihtiyar also used today if it will be in good working on them and there is no answer to the needs Sekkei. According to a summary Abu Hanifa denomination for those who want to learn the fiqh al-old is always a source to be searched.

Dear brothers and sisters who Kur` our purpose in my life to do this program and organized in accordance with the Sunnah, to correct the information we know to be wrong, and this occasion. Knowledge is obligatory to learn enough to fulfill the people's religious Feraye-i.

Whatever the disposition we mensub our profession motto for us Qur'an and Sunnah do not take it (that does not at God azz and Celle's words, if you us the Prophet sallallahû against and not move deeds with sallam circumcision;) responsible for it again us. ..

We adillafr-i Şer'iyye ie Book and the Sunnah, Ijma-i Ummah and analogy-i fuqaha year how well we knew that the Prophet sallallahû against and blessings's our street-i Kübrâs of hope To be the division-i NACİYE would have so rampant .. .
In the Qur'an by reading the Hadith and fiqh lessons we need to bring the provision of prayer is our actual intentions in this regard. If ours is that we need to actually Izhak for our diyebilme that we're on, that our interpretation of fiqh and hadith of our lessons and we must incorporate it into our reading of Education. Otherwise it will be a heart with a tinder ...
My brother is still in the development stage program. Insha Allah will make it more useful. I beg you to excuse spelling errors now.
Allah (SWT) and celle azz I've nasib Alem-i Islam was the unity. Combating the way in which TaiFu i to i kelimetullah mübeşşere of Mansur and victorious soul.
 Khwaja us every name in the manifestation of her soul is nasîbd. Amen
SAs us Gayret Tevf`İk God is Almighty.
Improving

* Hundreds of Hanafi Fiqh jurisprudence in the provisions of the program are available with explanations.
* Program in which you will see results in tens of milliseconds with the advanced search module.
* Share and be able to use your device by copying data from the program options.
* The subject if you are looking for accessing Category Theme You'll find it immediately.
* Last bold feature, you can return to where you left off last with
* Font enlargement / reduction feature, you can adjust the font size.

Key Issues in the Work

1-Purity
2-Prayer
3-Zakat
4-Lent
5-Hajj
6-Shopping
7-Sufa
8-Ijarah
9-Pledge
10-Kismet (division of shares)
11-Qadi Etiquette
The 12-Hajj (Limitations)
13-Graduates
14-ikrah (Enforcement)
15-Litigation
16-İkrar
17-testify on
18-Proxy
19-Bail
20-Transfer
21-Peace (the Agreement)
22-company (Company)
23-Mudaraba
24-Vedia (Safety Goods)
25-Lakitu
26-Lukata (Lost)
27-K will Slaves
28-Mefkud
29-H enabled (hermaphrodite)
30-Foundations
31-Grant (Donation)
32-Arie (makeshift)
33-GaSb
Land of the Dead 34- to İhya
35-Sirbu (Sudan Utilization Sequence)
36-Muzara to (Agriculture Partnership)
37-Musakat
38-Wedding
39-Rada (Milk Soak)
40-Talaq (divorce)
41-Slave Azad Etmek
42-Mukateb
43-Vela
44-Vows
47-theft
48-Siyar (Jihad)
49-Kerahiyet
50-Clothing propriety of
51-SEVAP SAVING AND WRONG WORDS
52-Hunting
53-cutting of animals
54-Sacrifice (Udhi A)
55-Murders
56-Diets
57-Vasiyyet on
58-Fera (Heritage)

Keywords: old, canon law, fiqh

How to Download / Install

Download and install Hanefi Fıkıh Kitabı ihtiyar version 1.0 on your Android device!
Downloaded 100,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.akademisoft.ihtiyar, download Hanefi Fıkıh Kitabı ihtiyar.apk

All Application Badges

Good rating
Free
downl.
Android
2.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  Hanefi Fıkıh Kitabı ihtiyar reached 100 000 - 500 000 downloads
More downloads  Hanefi Fıkıh Kitabı ihtiyar reached 50 000 - 100 000 downloads
More downloads  Hanefi Fıkıh Kitabı ihtiyar reached 10 000 - 50 000 downloads
Name changed  Name changed! Hanefi Fıkhı ihtiyar now is known as Hanefi Fıkıh Kitabı ihtiyar.

What are users saying about Hanefi Fıkıh Kitabı ihtiyar

D70%
by D####:

Good

F70%
by F####:

Allah kabul etsin niyetini cok faydali


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.45
1,264 users

5

4

3

2

1