iPasta SE

iPasta SE Free App

Rated 3.37/5 (27) —  Free Android application by Barilla

Advertisements

About iPasta SE

iPASTA Barilla – italiensk pasta upphöjt till konstart
Från världsledaren inom produktion av kvalitetspasta kommer den officiella Android-applikationen som tar all smak av den härliga Medelhavs traditionen till bordet.
Om du älskar pasta, kommer du att älska iPASTA, eftersom det är en guide som innehåller några mycket användbara och roliga funktioner.
OM DU STÅR I AFFÄREN: Står du i affären men har ännu inte bestämt dig för vad du ska laga till middag? Låt iPASTA inspirera dig när du väljer recept och sedan … har du hela listan med ingredienser bekvämt till hands: inhandlingen går snabbt och du kan vara säker på att inte glömma något som du behöver för att laga maten.
OM DU STÅR I KÖKET: Är du hemma och vill inte gå ut och handla mer idag? Dra nytta av de reverserade sökkriterierna och börja med att ange de ingredienser du har till hands: i några få enkla steg kan du välja det lämpligaste receptet du kan tillaga baserat på de ingredienser du har hemma.
OM DU VILL LAGA EN TRADITIONELL MATRÄTT: Känner du för att testa en maträtt som kommer från någon särskild del av Italien? Välj en region så erbjuder appen dig de vanligaste traditionella recepten för den aktuella regionen.
FAVORITRECEPT: Verkar kanske ett speciellt recept lite extra intressant? Lägg till ett bokmärke i receptet så kan du snabbt och enkelt hitta det senare.
INKÖPSLISTA: Vill du anteckna vilka ingredienser du behöver köpa för nästa recept du vill tillaga? Med iPASTA kan du skapa din egen anpassade inköpslista genom att utgå från ingredienserna i receptet eller genom att lägga till helt nya. Du kan hantera alla poster i listan med hjälp av användarvänliga och helt anpassningsbara kategorier.
SPAGHETTIDOSERARE: Vidga eller minska bara cirkeln med fingrarna för att välja önskad mängd!
FOTOGRAFERA DITT RECEPT: Vill du få en riktigt personlig vinkling på din sökning? Ta ett foto med den speciella iPASTA-funktionen så får du genast en detaljerad lista över alla rätter som innehåller de färger som identifierades i fotot! Där det finns pasta finns det iPASTA.
TIMER: För att laga din första rätt till perfektion, välj önskad typ av pasta och börja nedräkningen för att få reda på när det är dags att hälla av den. Du kan också själv anpassa tillagningstiden för dina hemliga recept!
iPASTA: applicationen för dem, som Barilla, som älskar att förena tradition och innovation, till dem som älskar rätter från härlig italiensk matlagning. Där det finns Pasta finns iPASTA. iPASTA Barilla - Italian pasta raised to an art form
From the world leader in the production of quality pasta, the official Android application that takes all the flavor of the glorious Mediterranean tradition to the table.
If you love pasta, you will love iPASTA, because it is a guide that contains some very useful and fun features.
IF YOU ARE IN BUSINESS: If you stand in the store but have not yet decided what to cook for dinner? Let iPASTA inspire you when choosing recipes and then ... you have the entire list of ingredients conveniently at hand: inhandlingen go fast and you can be sure not to forget anything that you need to cook the food.
IF YOU ARE IN THE KITCHEN: Are you at home and would not go out and buy more today? Take advantage of the reverse search criteria and begin to enter the ingredients you have on hand: in a few easy steps, you can choose the most appropriate recipe you can prepare based on the ingredients you have at home.
IF you want to cook a traditional dish: Do you know to try a dish that comes from any particular part of Italy? Choose a region so the app provides you the basic traditional recipes of the region.
FAVORITE RECIPES: Seems perhaps a special recipe a little more interesting? Add a bookmark in the recipe so you can quickly and easily find it later.
SHOPPING LIST: Do you write down the ingredients you need to buy for the next recipes you want to cook? With iPASTA you can create your own customized shopping list by starting with the ingredients in the recipe, or by adding completely new. You can manage all of the entries in the list with the help of user-friendly and fully customizable categories.
SPAGHETTIDOSERARE: Broaden or reduce only the circle with your fingers to select the desired amount!
PHOTOGRAPH YOUR RECIPE: Would you get a really personal slant to your search? Take a photo with special iPASTA feature so you immediately get a detailed list of all the dishes containing the colors identified in the photo! Where there are pastas there iPASTA.
TIMER: To cook your first right to perfection, choose the desired type of pasta and begin the countdown to know when it is time to pour it. You can also self-adjust the cooking time for your secret recipes!
iPASTA: applicationen for them, as Barilla, who love to combine tradition and innovation, for those who love dishes from the delicious Italian cooking. Where there is Pasta is iPASTA.

How to Download / Install

Download and install iPasta SE version 2.0.2 on your Android device!
APK Size: 8 MB, downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.barilla.ipasta.sv, download iPasta SE.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
1.6+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for iPasta SE at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.45
27 users

5

4

3

2

1