Бушидо. Пътят на самурая

Бушидо. Пътят на самурая Free App

Rated 4.21/5 (19) —  Free Android application by Books Forge

Advertisements

About Бушидо. Пътят на самурая

Books Forge дава възможност на читателите да свалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата "Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците до учебна литература и възможността да се четат произведенията във всеки удобен момент. Може да разгледате останалите книги в нашия Google Play профил.

За да ползвате приложението не е необходимо да сваляте допълнителен четец. Всяко произведение е самостоятелна апликация. Вие преценявате кое от тях да оставите на телефона си или кое да изтриете. Целим да дадем възможността на хората да разполагат с библиотека от любимите си български произведения.

Books Forge запаметява до коя страница сте стигнали, можете да споделите любим цитат, има възможност за избор между дневен и нощен режим и сила на подцветката, шрифт и големина и можете да преминавате от една глава в друга по избор от съдържанието.

Буквално "Бушидо" означава "път на война". Всъщност Бушидо е неписан закон, който се практикува от т.нар. защитници на Япония – самураите – и съдържа правила за морала, войнската доблест, верността към господаря. Бушидо се съдържа в „Хагакуре”. „Хагакуре” е книга, съставена от разговорите между самурая Ямамото Цунетомо и неговия ученик Цурамото Таширо. Тези разговори били провеждани в продължение на седем години, през които двамата мъже живеели изолирано в планината. Въпреки забраната на Цунетомо за разпространението им, записките на „Хагакуре” първоначално се преписвали тайно и се предават от човек на човек, а по-късно са издадени под формата на книга. В тази книга Цунетомо описва истинския войн. Според него „всеки самурай би трябвало да бъде свръхчовек”, но „свръхчовекът, който разполага с огромна мощ и власт, не трябва да ги използва за лични облаги, а само в името и интереса на целия род”.

Books Forge allows readers to download free applications free literature from the series "Bulgarian classics." The aim is to facilitate students' access to literature and the ability to read the works at any convenient time. You can see the other books in our Google Play account.

To use the application does not need to download additional reader. Each piece is a standalone application. You evaluate what they leave on your phone or what to delete. We aim to give people the opportunity to have a library of your favorite Bulgarian works.

Books Forge stores to which page you came, you can share your favorite quote, there is a choice between day and night mode and force podtsvetkata, font and size, and you can jump from one chapter to another by selecting the content.

Literally "Bushido" means "time of war." Bushido is actually an unwritten law that is practiced by so-called. defenders of Japan - the samurai - and contains rules of morality, the soldier's courage, loyalty to his master. Bushido is contained in "Hagakure". "Hagakure" is a book made up of conversations between samurai Yamamoto Tsunetomo and his student Tsuramoto Tashiro. These talks were held for seven years, during which the two men lived isolated in the mountains. Despite the prohibition of the dissemination Tsunetomo their notes of "Hagakure" originally secretly copied and transmitted from person to person, and later issued in book form. This book describes Tsunetomo true warrior. According to him "every Samurai should be superman," but "superman who has great power and authority should not use them for personal gain, but in the name and interest of the whole family."


How to Download / Install

Download and install Бушидо. Пътят на самурая version 1.2.1 on your Android device!
APK Size: 8.6 MB, downloaded 1,000+ times, content rating: Not rated
Android package: com.booksforge.epub.tsunetomobushidopatyatnasamuraya.reader, download Бушидо. Пътят на самурая.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

Version update Бушидо. Пътят на самурая was updated to version 1.2.1
More downloads  Бушидо. Пътят на самурая reached 1 000 - 5 000 downloads
More downloads  Бушидо. Пътят на самурая reached 100 - 500 downloads

What are users saying about Бушидо. Пътят на самурая

Q70%
by Q####:

Защо трябва да плащам