Hanefi Fıkıh Kitabı

Hanefi Fıkıh Kitabı Free App

Rated 4.45/5 (1,287) —  Free Android application by Ferhat Erbil

About Hanefi Fıkıh Kitabı

*** Delilleriyle Hanefi Fıkhı Kitabı *****

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

Alemlerin yaratıcısı, din gününün sahibi, ibadete sadece kendisinin lâyık olduğu yüce Rabbimize, şanına lâyık kelimelerle hamd ederim. Salât ve selâmın en güzeli, getirdiği inanç ve şeriat ile insanları Allah'ın izniyle hem itikatta hem de amelde, karanlıklardan aydınlığa çıkaran son Nebi Muhammed (s.a.s)in üzerine olsun. Allah'ın, pisliklerden arındırdığı Ehl-i Beyte ve İslâmın Âsr-ı Saadetteki muazzez savunucuları olan sahabelere de selâm ederim.

Allah Azze ve Celle, cinleri ve insanları ancak kendisine kulluk etsinler diye yarattı. İrade sahibi tüm mahlukâtın yaşam gayesi ve hedefi olan ibadet vakıası, Allahtan başka ibadet edilenlerin reddi ve yegâne mâbud olarak Allah'ın kabulü ile başlar. İbadetin ikinci basamağı, sadece Allaha yönelmiş muvahhid kula, Rabbi tarafından bir takım sorumlulukların yüklenmesidir. Bu sorumluluklar kulun sadece Allaha yapmaya ahid verdiği, ibadetlerdir.

Allah (c.c) kuluna yüklediği gerek ameli gerek kavli gerekse niyete dayalı bu ibadetlerin kabulü için bazı şartlar bildirmiştir. İbadetlerin kabulü iki şartın gerçekleşmesine bağlıdır. Allah için yapılması ve Allah'ın istediği şekilde amel edilmesi. İbadetlerin Allah rızası için yapılması şartı "ihlas" hususunu gündeme getirir. Şeri sınırlar dahilinde nefis terbiyesini gerçekleştiren ve nefsinin kontrolünü eline alabilen kişi için "ihlâs" hususu dolayısıyla ibadetlerde Allah'ın rızasını gözetme şartı sorun olmaktan çıkacaktır.Bunu hakkıyla gerçekleştirmeyen kişinin küfür ve şirk bataklığına düşmesi her an için ihtimal dahilindedir. Nitekim, tarihe dönüp şöyle bir baktığımızda bu husustaki hataların birçok kimsenin doğru yoldan sapmasına, hakikatten uzaklaşmasına hatta küfür ve şirkine sebep olduğunu görürüz. Bunun en somut örneği cahil insanların mezhepler konusundaki tutumları olmuştur. Önceleri, Allah (c.c)nün: "Bilmiyorsanız, zikir (İlim) ehline sorun" ( Nahl: 43 ) kavline uygun ve tamamen şeri sınırlar dahilinde seyreden âlimlere bağlılık, zaman geçtikçe cahil insanlar tarafından yanlış anlaşılmış ve âlimlerin fikirleri, içtihadleri mutlak doğrular olarak kabul edilmiş ve insanların sözlerini Kurana ve sünnete göre değerlendirdikten sonra kabul veya reddetme gerçeğinden tamamen uzaklaşılmıştı...

Buradaki suç elbette mümtaz islâm âlimlerinin değildi. Zira, onlar Kuran ve sünnetten hareketle amel ederler, bunlara göre hayatlarını düzenlerler, bu hakikatlare razı olup, insanları ancak Kuran ve sünnete teslim olmaya ve her "hususta yegâne değer ölçüsü olarak ilâhi vahyi kabul etmeye çağırırlardı, imam Mâlik (r.a) bir hadis naklettikten sonra kendisinin de aynı görüşte olup olmadığı sorulduğunda: "Rasulün buyruğuna aykırı hareket edenler, başlarına bir belânın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar." (Nûr:6.3) âyetini okuması;

İmam Safi (r.a)in: "Siz benim kitabımda, Rasulullahın sünnetine muhalif birşey bulursanız, Rasulullahın sünnetini alınız, benim söylediğimi bırakınız" ve

İmam Ebu Hanife (r.a)in: "Benim sözümü, deliliyle birlikte olmaksızın nakletmeyin" demesi hep, o mümtaz şahsiyetlerin bu husustaki hassa- siyetlerini gösteriyor. Evet, mutlak doğru olan şey ancak Allah ve Rasulünün bildirdikleridir. Bunların dışında kalan fikir ve içtihadlar da Kitaba ve sünnete uygunluk gösterdiği nispette doğrudur. Bu sebeple her müslümanın ibadetlerini, amellerini ancak bu ilâhi kaynaklara göre düzenlemesi şarttır.İmam Ebu Hanife gibi, Allah kendisinden razı olsun ve cihadının karşılığını kat kat versin seçkin bir islâm âliminin görüşlerini delilleriyle ortaya koymak, körü körüne itaat gibi müslümana yakışmayan davranışların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak ve saygıdeğer İmam’ in:

"Benim görüşlerimi delilleriyle « aktarınız" vasiyetine uymaktır. Allah nasip ederse, bu araştırma, diğer mezheb imamlarını da (Allah onlardan razı olsun) içine alacak şekilde devam edecektir. Tevfik Allah'tandır. Book of Hanafi Fiqh of the evidence *** *****

In the name of Allah, the Compassionate and the Merciful ...

Creator of the worlds religions of the day the owner, is worthy of worship to Almighty himself alone, I would praise with words worthy of glory. The most beautiful blessings and peace brought by the permission of Allah and the people with faith and belief in the Sharia as well as in deeds, issuing from darkness to light last Nabi Muhammad (PBUH) to get in on. Allah, purify from scum of the Ahl al-Bayt and Islam AS-i Saadet the salute to the Muazzez proponents would Sahaba.

Allah Azza and Celle, jinn and man to worship him, but he has created matter. Have the will and purpose of life of all creatures to worship with the goal of facts, denial, and those who worship other than Allah is the only God as MABUD begins with the adoption. The second step of worship to Allah alone muvahhid ear directed, by the Lord is the installation of a team responsibility. These responsibilities servant covenant given to God alone, are worshiped.

Allah (SWT) as His servant should install both qawl deeds should be based on goodwill reported some conditions for the adoption of this worship. Worship realization depends on the adoption of the two. For God made and that God desires to be the deeds. Worship must be done for the sake of Allah "sincerity" to determine whether it raises. Perform within the limits of sherry exquisite manners and gets into the hands of people who can control his ego, the "sincerity" of God in matters of worship thus upholding the consent requirement will not be a problem.The right of the person performing it to fall into the swamp of disbelief and polytheism is likely at any moment. Indeed, a quick look back at the history of many of the errors in these matters when nobody on the right path, even swearing to the truth away, and we see that the shear on the cause. The most concrete example of ignorant people's attitudes towards sects have been. Previously, Allah (swt) nudes of the "do not know, dhikr (Science) to the people problem" (An-Nahl: 43) qawl and exactly sherry within the limits navigating scholars commitment, as time goes by ignorant people misunderstood and scholars' ideas, case-law of the absolute truths considered and people have been evaluated according to the words of the Qur'an and the Sunnah from the fact that after the acceptance or rejection was entirely lacking ...

Here, of course, the crime was not distinguished Islamic scholars. Indeed, they Qur'an and the Sunnah Starting from deeds shall, according to them regulate their lives are, that truth settle for and people, but the Qur'an and the Sunnah to surrender and all about "the only measure of value as a divine revelation to accept the call were, Imam Malik (ra) a hadith After transporting he also disagree as to whether, when asked: "Messenger's commandment acting contrary to the beginning of a predicament come or painful torment suffered beware of them." (Nur: 6.3) verse to read;

Imam Shafi'i (ra) in: "You, in my book, if you find something in opposition to the Sunnah of the Prophet, the Prophet's Sunnah Please, Please leave what I am saying" and

Imam Abu Hanifa (ra) in: "My take my word, without evidence of transplanting with to say" always, she distinguished personalities in this regard is showing the tactility. Yes, the right thing to do, but Allah and His Messenger is that reported by. They also left out of ideas and case-law in proportion to comply Book and the Sunnah is correct. For this reason, every Muslim worship, deeds, but according to sources this divine arrangement is a must. Imam Abu Hanifa, for God himself bless you and jihad response of the layers give an eminent Islamic scholars of view of the with evidence reveals, blindly obedient as Muslims unbecoming behavior of the real face exposed and venerable Imam 's:

"My opinion with my evidence« Your transfer "to comply with the wishes. If God bestowed this research, other sectarian imams (God bless them) will continue to include. Tevfik Allah.

How to Download / Install

Download and install Hanefi Fıkıh Kitabı version 6.1 on your Android device!
Downloaded 100,000+ times, content rating: Not rated
Android package: com.mzgs.DelilleriyleHanefiFikhi, download Hanefi Fıkıh Kitabı.apk

All Application Badges

Good rating
Free
downl.
Android
2.3+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
--- v3.0 ---
* Yazı büyütme sorunu çözüldü :)
* Yer imleri seçeneği eklendi. İstediğiniz bölümü ve yeri kaydedip anında kaydettiğiniz yerlere ulaşabilirsiniz.
* Yazıyı paylaşma seçeneği eklendi.
**v2.0**
Reklamlar kaldırılmıştır
** v1.2 **
SD Karta taşınma seçeneği eklendi.
Ayarlar -> Uygulamalar -> Delilleriye hanefi fıkhı -> SD Karta taşı
Version update Hanefi Fıkıh Kitabı was updated to version 6.1
More downloads  Hanefi Fıkıh Kitabı reached 100 000 - 500 000 downloads
More downloads  Hanefi Fıkıh Kitabı reached 50 000 - 100 000 downloads
Version update Hanefi Fıkıh Kitabı was updated to version 2.0

What are users saying about Hanefi Fıkıh Kitabı

E70%
by E####:

دنبال یه همچین کتابی بودم

N70%
by N####:

Selamünaleyküm kardeşim.. Emeğe saygısızlık etmek istemem lakin üzerinde çalışılması gerekiyor.. konu arama seçeneği çalışmıyor fihrist bulunamadı vs.. konuları arama çok önemli ve ihtiyaç... şimdilik kaldırıyorum ilerde tekrar deneyip belki yıldızları attırırım. . Kolay gelsin..

M70%
by M####:

Allah razı olsun. Allahumme salli ale seyyidine Muhammad


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.55
1,287 users

5

4

3

2

1