Уроки української мови:ЗООПАРК

Уроки української мови:ЗООПАРК Free App

Rated 3.62/5 (45) —  Free Android application by UKROP INC

Advertisements

About Уроки української мови:ЗООПАРК

Нова навчальна інтерактивна гра для дошкільників «Уроки української мови: Зоопарк» цього разу відчинить двері у навколишній світ завдяки наступній лексичній темі. Ми завітаємо до зоопарку де, малюк зможе познайомитися з дикими тваринами: лев, ведмідь, мавпа, жирафа, на інші. Крім цього спробує самостійно скласти слова й речення по темі зоопарк.
- сюжетно-рольова гра
- комплексні вправи (абетка, українська мова, український алфавіт, літери, нові слова)
- розвиток усіх базових навичок і вмінь (дикція, орфографія, початкова грамота, пам’ять, увага, дрібна моторика)
- відсутність усіх вікових і мовних перешкод (українська мова, Ukrainian language)
- контекстні й звукові підказки
- функція вимкнення музичного супроводження
- дитячі пазли
- домашнє навчання
- яскравий та інтуїтивно зрозумілий геймплей
На вашу дитину чекають шість рівнів, в кожному з яких його зустрінуть яскраві й різнокольорові тварини. Її чекає різні завдання: складання пазлів, пошук відсутніх частин, визначення правильного забарвлення тваринки, складати слова та речення. Кожний окремий рівень «Уроки української мови: Зоопарк» спрямований на розвиток і вдосконалення певної навички (дикція, орфографія, початкова грамота, пам’ять, увага, дрібна моторика, абетка, українська мова, український алфавіт, літери, нові слова). Ми будуємо свої перші граматичні конструкції, словосполучення та реченя, вчимося читати і писати. Завдяки «Уроки української мови: Зоопарк» дошкільники зможуть не тільки розпізнавати, називати й писати назви диких тварин, а й розширять свій кругогляд із галузі зоології.
Ми підготували для вас спеціальну методику навчання початкової грамоти через вивчення базових понять для дітей, які навчаються вдома (домашнє навчання). Завдяки сюжетно-рольовому характеру гри, діти захоплюються проходженням різних рівнів і непомітно стають експертами у темі: дикі тварини. Українська мова з програмою «Уроки української мови: Зоопарк» є першою комплексною вправою на розвиток усіх базових навичок і вмінь (абетка, українська мова, український алфавіт, літери, нові слова, дикція, орфографія, початкова грамота, пам’ять, увага, дрібна моторика). Ми не тільки вчимо нові слова, але й формуємо їх візуальний образ, запам’ятовуємо правопис слова і вчимося читати та будувати перші словосполучення і речення.
«Уроки української мови: Зоопарк» допомагає розвинути дрібну моторику в дітей, в яких є затримання мовного апарату й наявні аутичні ознаки. Ця нова гра годиться і для дошкільників, і малюків, і може слугувати в ролі якісного й корисного навчального примірника для дітей, вивчаючих українську мови як іноземну. New educational interactive game for preschoolers "Lessons of the Ukrainian language Zoo" this time open the door to the outside world through lexical next topic. We are going to visit the zoo where the baby can get acquainted with wild animals: lion, bear, monkey, giraffe, on the other. Also try to make their own words and sentences on the subject Zoo.
- Plot-role-playing game
- Complex exercises (ABC, Ukrainian, Ukrainian alphabet, letters, new words)
- The development of all the basic skills (diction, spelling, elementary charter, memory, attention, fine motor skills)
- The absence of all ages and language barriers (Ukrainian language, Ukrainian language)
- Contextual clues and sound
- Mute soundtrack
- Children's puzzles
- Home schooling
- Bright and intuitive gameplay
In your child wait six levels, each with its bright and colorful meet the animal. It expects different tasks: making puzzles, search for missing parts, determining the correct color animals, form words and sentences. Each individual level "Lessons of the Ukrainian language Zoo" is aimed at developing and improving certain skills (diction, spelling, elementary reading and writing, memory, attention, fine motor skills, alphabet, Ukrainian, Ukrainian alphabet, letters, new words). We build our first grammatical structures, phrases and sentences, learn to read and write. Thanks to the "Ukrainian lessons Zoo" Preschoolers can not only recognize, name and write the names of wild animals, but also expand its field of zoology kruhohlyad.
We have prepared for you a special method of teaching elementary literacy by learning the basic concepts for children studying at home (home schooling). Due to the nature of the plot-role-playing game addicted children go through different levels and quietly become experts in the subject line: wild animals. Ukrainian language program "Lessons of the Ukrainian language Zoo" is the first comprehensive exercise on the development of basic skills (ABC, Ukrainian, Ukrainian alphabet, letters, new words, diction, spelling, elementary reading and writing, memory, attention, fine motility). We not only teach new words, but they form a visual image, remember the spelling of words and learn to read and build the first phrase and sentence.
"Lessons of the Ukrainian language Zoo" helps develop fine motor skills in children, which is detention vocal apparatus and available autistic symptoms. This new game is suitable for preschoolers and toddlers, and can serve as a useful educational quality and copy to children studying Ukrainian language.

How to Download / Install

Download and install Уроки української мови:ЗООПАРК version on your Android device!
Downloaded 5,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.ukrop.ukrzoo, download Уроки української мови:ЗООПАРК.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  Уроки української мови:ЗООПАРК reached 5 000 - 10 000 downloads
More downloads  Уроки української мови:ЗООПАРК reached 1 000 - 5 000 downloads

What are users saying about Уроки української мови:ЗООПАРК

M70%
by M####:

Depending on the game chosen, the screen goes white and game crashes