Vạn Pháp Quy Tông BuaNgai.VN

Vạn Pháp Quy Tông BuaNgai.VN Free App

Rated 4.57/5 (23) —  Free Android application by Đàm Văn Thình

Advertisements

About Vạn Pháp Quy Tông BuaNgai.VN

Đây là ứng dụng cung cấp thông tin của Linh Quang Bảo Điện, đưa link demo sách Vạn Pháp Quy Tông.

Bản sách này ai từng không nghe, hoặc là một lần xem qua, hoặc là các bản chữ Hán, hoặc là các bản viết tay; người có cơ may thì được coi đủ cả bộ, người ít duyên thì cũng được vài trang; hoặc cũng từng nghe những lời truyền tụng. Nếu đã thích học môn huyền thuật hay văn hóa dân gian Trung Quốc, thì sách này được nhắc đến đầu tiên. Tác giả là Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương đã là người thiên cổ, nhưng sách Vạn Pháp Quy Tông này vẫn không ngừng được đón nhận, càng khẳng định vị trí không thể thiếu trong huyền môn của nó.

Xưa nay có nhiều bản dịch chạy theo dòng thời gian. Đơn cử, trước năm 1975. Vạn Pháp Quy Tông đã xuất hiện ở Huế do vài vị Đại Đức tu hành phỏng dịch; nhưng cũng không phổ biến rộng rãi vì nhiều lý do. Bản dịch Việt ngữ lúc này mới chỉ là bản viết tay cũng chỉ lưu truyền có giới hạn. Trong Sài Gòn, khoảng năm 1970 thì bản này được Việt hóa toàn bộ, tuy nhiên lúc này cũng có nhiều bản dịch khác nhau nữa hoặc có những sách tương tự như nội dung cuốn sách này.

Hiện nay, ngay tại Trung Quốc hoặc Đài Loan cũng có nhiều bản Vạn Pháp Quy Tông khác nhau. Những cuốn sách này vượt ngoài tầm tay của giới Huyền Môn nước ta, phần cũng vì địa lý mà phần cũng vì ngôn ngữ bất đồng.

Vài chục năm về trước, từng xuất hiện một bản Vạn Pháp Quy Tông khá đầy đủ, được coi là bản Vạn Pháp Quy Tông chính thống, bản này hiện nay vẫn còn được lưu truyền. Hoàn cảnh lúc đó khiến nó phải ra đời vội vã, là bản quay rô-nê-ô, chữ đánh máy nhòe nhoẹt, lỗi địch lỗi viết rất nhiều, lại có những phần dịch quá tối nghĩa, khiếm khuyết nhiều đoạn bí ngữ quan trọng, đặc biệt những hình phù trong đây không rõ ràng hoặc không chú thích cụ thể; khiến người đọc lúng túng, mất phương hướng… cho đến trước khi có được bản dịch này chúng tôi vẫn mong muốn có được một bản dịch hoàn thiện hơn.

Lúc thầy Quang Tịch đưa cho tôi coi vài chục dị bản Vạn Pháp Quy Tông và có ý biên dịch lại, tôi không khỏi băn khoăn. Bản thân tôi cũng từng "đánh vật" với sách này trong suốt một thời gian dài, nên rất lo ngại bản dịch này không hơn được bản dịch trước. Hơn nữa, trên mạng cũng có mấy vị lăm le muốn dịch; nhưng chưa thấy ai dịch hoàn chỉnh, hầu như chỏ có mấy trang bỏ dở. Chỉ sau một ngày sau khi thầy Quang Tịch đưa tôi bản thảo, tôi đã đọc được hết tất cả 5 cuốn trong đó và phải khẳng định: Đây là bản dịch hoàn hảo nhất. Bản "Tân dịch Vạn Pháp Quy Tông" này ra đời đã bổ khuyết tất cả những gì mà các bản dịch trước đó chưa đáp ứng. Phải chăng, đó là sự tham khảo và đúng kết tinh hoa của tất cả các bản Hoa ngữ từng có.

Phần hình bùa cũng được đánh số để người đọc không thể lầm lẫn bàu này với bùa kia.

Các chương phiên dịch rất gần gũi và dễ hiểu đối với người Việt, không có tính chất ngôn ngữ địa phương, tuy nhiên vẫn không mất đi vẻ cổ điển trong ngôn ngữ Hán Việt. Các chương cũng tách bạch rõ ràng và cái chính là chúng được dịch sáng nghĩa. Ví dụ: chương nhâm độn, giúp chúng ta hiểu hơn về thuật Thiên văn – thời gian độn thức, hoặc thuật tiên đoán để mà có thế áp dụng ngay trong cuộc sống mưu sinh hiện tại. Điều lo ngại của tôi khi nghe thầy Quang Tịch dịch bản này còn ở chỗ: bản dịch cũ có nhiều phần Hán Việt khó hiểu, khiến cho người đọc bối rối; và thật đáng mừng là bản dịch này đã khắc phục hết các yếu điểm ấy, và cũng không để mất đi sự oai linh của chú pháp.

Bản dịch này, không những có thể dành cho những ai yêu thích văn hóa cổ truyền, những ai muốn tham khảo tâm linh mà còn là cẩm nang gối đầu giường cho những hành giả thực sư yêu thích học thuật và chứng nghiệm trong quá trình hành pháp. Ví như, trong số hàng loạt bùa thỉnh thần, hành giả có thế rút ra đạo bùa nào mà mình muốn dùng để thỉnh vị thần tiên nào đó, vì không nhất thiết phải thỉnh hết các chư thần trong đó. Có những bùa đuổi hung thần có thể trừ tà ma – âm khí, có những bùa trị bịnh dễ nhớ dễ làm có thể thực hành trong lúc thiếu thuốc xa thầy. This is the application that provides the information of Linh Quang Sanctuary, bringing the demo links of the French Van Quy Tong.

See this one has not heard of, or as a view through, or is the Chinese version, or as the manuscript; whose chances are considered sufficient whole, the less conditions are also several pages; or also heard the words handed down. If you like studying magic and folklore of China, then this book is mentioned first. The author is Li Chunfeng and Vienna Thien Cuong was a true man, but of the French Van Quy Tong still constantly received, as confirmed its position as indispensable in its mystics.

There are many translations of old run over time. For example, before 1975 French Van Quy Tong appeared in Hue so few respondents're Venerable monk translated; but also not widespread for several reasons. Vietnamese translation this time only the manuscripts circulated only limited. In Saigon, around 1970, it was Vietnam turned the whole, however, this time there are also many different translations anymore or have similar contents of this book.

Currently, even in China or Taiwan also has a different Tong Van Legal Regulation. But this book goes beyond the mystic world of our country, partly because of geography but also partly because a language barrier.

Several decades ago, appeared a French Van Quy Tong quite complete, considered the French Universal Apostolic Orthodox Regulation, this version is still being handed down. The circumstances of that time has to be born in a hurry, as the rotary checkered Guinea-cell, blur typewriter, writing error error lot of enemies, there are too obscure translation, language deficiencies secret passages concerned weight, especially those in line in this picture is not clear or specific caption; leave the reader confused and disoriented ... to get the translation before this we still hope to gain a more complete translation.

At Mr. Quang President showed me several dozen variants Van Quy Tong and France intend to recompile, I can not help wondering. I myself had been "wrestling" with this book during a long time, so this translation is not worried over previous translations. Moreover, on several networks have also're poised to translate; but will not see a complete service, virtually abandoned to chance page. After just one day after Mr. Quang President gave me the manuscript, I have read all five books in it and to affirm: This is the most perfect translation. See "Sarma Van Quy Tong Fa" This launch was complemented everything that the previous translation has not met. Affordable, that is the correct reference and the essence of all the Chinese had.

Part shaped charms are also numbered so the reader can not confuse this intercession with other charms.

 The interpreter program is very close and understandable to the Vietnamese people, not nature local language, but still not lost looks classic in Sino-Vietnamese language. The chapter also clearly separate and what is the meaning we get morning. Example: program to catch, help us understand more about the art of Astronomy - time pad method, or predictions for the technology can be applied immediately in current livelihoods. It worries me to hear him Quang Naturalization translation also in place: the old version has many Han Vietnam confusing part, making the reader confused; and it is encouraging that this translation has overcome all his weaknesses, and also not to lose the flexibility of paying legal dread.

This translation, not the can for those who love traditional culture, those who wish to refer to the spiritual but also the bedside handbook for practitioners who really love the academic and experience in the process executive. For example, in a series of magic charms sometimes, one can draw religion amulet that he wants to invite certain elves, because not necessarily invite all the gods in there. There are chasing teenagers amulet can exorcise - yin, there are catchy charms easy cure can practice medicine while away from the teacher shortage.

How to Download / Install

Download and install Vạn Pháp Quy Tông BuaNgai.VN version 0.1 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating:
Android package: com.wSachVanPhapQuyTong, download Vạn Pháp Quy Tông BuaNgai.VN.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3+
n/a
Not
rated
Android app


Oh snap! No comments are available for Vạn Pháp Quy Tông BuaNgai.VN at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
23 users

5

4

3

2

1