(İnternetsiz)Kuran Öğreniyorum

(İnternetsiz)Kuran Öğreniyorum Free App

Rated 4.55/5 (652) —  Free Android application by Webruli

Advertisements

About (İnternetsiz)Kuran Öğreniyorum

Kur’ân-ı Kerim

Kur’ân (Arapça: القرآن el-Kur'ân) veya Kuran-ı Kerim, İslâm dininin ana kitabıdır. İslam hukukunun (şeriat) oluşturulmasında hadis ile birlikte yorumlanır ve Müslümanlar ibadetlerinde ondan çeşitli bölümleri okurlar.

Müslümanlara göre, Kur'an âyetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed'e vahiyler halinde indirilen bir kutsal kitaptır.

Müslümanlar, Kur’ân, İncil, Tevrat ve Zebur'u Allah tarafından insanlara gönderilen kutsal kitaplar olarak tanımlarlar. Bu sebeple Kur'ân'da diğer kitaplardaki bazı anlatımların benzerlerinin olması doğal karşılanır. Ayrıca, diğer üç metinin sonradan tahrif edildiği, ancak yeryüzüne indirilmiş son kutsal kitap olan Kur’ân'ın Kıyamet'e kadar Allah tarafından korunacağına inanılır. İslam inancında, Kur’ân, Muhammed'in en önemli ve en büyük mucizesi ve onun gerçek bir peygamber olduğunun kanıtı olarak görülür. Ayrıca, ilk insan ve ilk peygamber olduğuna inanılan Adem'den itibaren gönderilen ilahi mesajların tamamlayıcısı kabul edilir.
Harflerin mahreç (çıkış) yerleri:

Hemze: Harekeli olan elife denir. Mahreç yeri, boğaz aşağısıdır.
Be: Mahreç yeri, dudaklardır; dudaklar birbirine vurulur, nefes vererek kuvvetlice çıkarılır.
Te: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin dipleridir.
Se: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin uçlarıdır.
Cim: Mahreç yeri, dil ortası ile damağın ortasıdır.
Ha: Mahreç yeri, boğazın ortasıdır.
Hı: Mahreç yeri, boğazın ağza en yakın olan kısmı yani boğazın üstüdür.
Dal: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin dipleridir.
Zel: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin uçlarıdır.
Ra: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin üstüne düşen damak kısmıdır.
Ze: Mahreç yeri, dil ucu ile alt ön dişlerin üstüdür.
Sin: Mahreç yeri, dil ucu ile alt ön dişlerin üstüdür.
Şın: Mahreç yeri, dil ortası ile damağın ortasıdır.
Sad: Mahreç yeri, dil ucu ile alt ön dişlerin üstüdür.
Dad: Mahreç yeri, dilin sol veya sağ ya da her iki tarafı ile üst azı dişleridir.
Tı: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin dipleridir.
Zı: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin uçlarıdır.
Ayn: Mahreç yeri, boğazın ortasıdır.
Gayn: Mahreç yeri, boğazın ağza en yakın olan kısmı yani boğazın üstüdür.
Fe: Mahreç yeri, üst ön dişleri ile alt dudağın iç kısmıdır.
Kaf: Mahreç yeri, dilin dibi ile üst damaktır.
Kef: Mahreç yeri, kaf harfinin mahrecinin dil ucuna doğru biraz altı ile damaktır.
Lam: Mahreç yeri, dilin iki kenarı ile birlikte dil ucuna varıncaya kadar üst damaktır.
Mim: Mahreç yeri, dudaklardır.
Nun: Mahreç yeri, dil ucu ile onun hizasındaki iki ön dişin etleridir.
Vav: Mahreç yeri, dudaklardır.
He: Mahreç yeri, boğazın dibidir.
Ye: Mahreç yeri, dil ortası ile damağın ortasıdır Quran

Qur'an (Arabic: القرآن al-Qur'an) or the Quran is the main book of Islam. Islamic law (Sharia) is interpreted in conjunction with the creation of hadith and Muslim readers in various parts of her worship.

For Muslims, the Qur'an revelations through the angel Gabriel called by God is a holy book of the Islamic prophet Muhammad downloaded into revelations.

Muslims, the Qur'an, Bible, Torah and Psalms describe God by the holy books sent to people. Therefore, the Qur'an is like the expression of some other books for granted. In addition, the other three later falsified the text, but is believed to be protected by God until the end of the holy book Quran Resurrection reduced to earth. In the Islamic faith, the Qur'an, and Muhammad is the most important and greatest miracle is seen as proof that he is a true prophet. In addition, the first man and complement the divine message sent from Adam, believed to be the first prophet is accepted.
The letters geographical (output) places:

Hemze: vibrant, which is called Elif. Geographical location, is below the throat.
BA: Geographical location, are your lips; lips hit each other, it is removed by vigorously breath.
TA: Geographical location, the bottoms of the upper front teeth with the tongue-tip.
SA: Geographical location of the tips of the upper front teeth and tongue tip.
Fri: Geographical location, language is the medium of the mid-palate.
Ha: Geographical location is the middle of the strait.
HI: Geographical location, the portion closest to the mouth of the throat that is above the throat.
Branch: Geographical location, are bottom of the upper front teeth with the tip of the tongue.
Zelda: Geographical location, they are the tip of the upper front teeth with the tip of the tongue.
RA: Geographical location, the tip of the tongue on the palate falling portion of the upper front teeth.
ZE: Geographical location is above the lower front teeth with the tip of the tongue.
Sin: Geographical location is above the lower front teeth with the tip of the tongue.
Shin: Geographical location, language is the medium of the mid-palate.
Sad: Geographical location is above the lower front teeth with the tip of the tongue.
Dad: Geographical location, language, or both the left or right upper molars with both sides.
TI: Geographical location, are bottom of the upper front teeth with the tip of the tongue.
Z is: Geographical location of the tips of the upper front teeth and tongue tip.
Furthermore: Geographical location is the middle of the strait.
Gaynor: Geographical location, the part closest to the mouth of the strait that is the parent's throat.
Fe: Geographical location is inside of the lower lip and the upper front teeth.
Camphor: Geographical location is top and bottom of the tongue and palate.
Kef: Geographical location, camphor letter with the correct geographical palate is a little under the tip of the tongue.
Lam: Geographical location, language, until it reaches the tip of the tongue to the upper palate with the two sides.
Mimi: Geographical location, are the lips.
N: Geographical location, had two front teeth in the tip of the tongue are aligned with his.
Vavi: Geographical location, are the lips.
HE: Geographical location is the base of the throat.
Eat: Geographical location, language is the medium of the mid-palate

How to Download / Install

Download and install (İnternetsiz)Kuran Öğreniyorum version 1.0 on your Android device!
Downloaded 50,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.webruli.elifba, download (İnternetsiz)Kuran Öğreniyorum.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  (İnternetsiz)Kuran Öğreniyorum reached 50 000 - 100 000 downloads

What are users saying about (İnternetsiz)Kuran Öğreniyorum

M70%
by M####:

Good

R70%
by R####:

Es' Selamun Aleykum; HAK OLAN BU DAVA DA HER KİM HER ALANDA ELİNDEN GELDİGİNCE HİZMET EDİYOR VE BU KUTLU YOLDA İRSAD EDİYORSA YUCE RABBİMİZ MUTLAKA FAZLASİYLA MUKAFATLANDİRİLACAKTİR.! CENNET İN ANAHTARİ EFENDİMİZİN ELİNDEDİR. ONA SALAVATİ ERYELEMEYİN VE COKCA GETİRİP ARANİZDA YAYİN. ALLAH BU KUTLU DAVA DA İNANANLARLA BERABERDİR. ELHAMDULİLLAH

D70%
by D####:

Shukriya '"

Z70%
by Z####:

Good


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
652 users

5

4

3

2

1