Babytegn

Babytegn$3.36

Rated 1.67/5 (21) —  Free Android application by BabySigning - babytegn - babytecken

Advertisements

About Babytegn

Babytegn af BabySigning er en ny, nem og sjov måde at lære babytegn på.

** Den originale danske babytegn app - den eneste app med de danske babytegn **
*** Udviklet på baggrund af erfaring fra mere end 500 forældre der har brugt babytegn med deres børn.***

• Start når du vil fra din baby er 5-24 mdr.
• Få adgang til mere end 300 babytegn.
• Du kan selv vælge dine favoritter.
• Ta’ quizzen for at teste hvor godt du kender dine babytegn.
• Få mange glade stunder når din baby begynder at lave tegn fra 8-10 mdr.
• Baseret på tegn fra det danske tegnsprog.

Du får hjælp til at komme godt i gang og er du interesseret i at lære endnu flere tegn gemen musik og leg kan du bruge app’en til at finde dit nærmeste BabySigning hold. Kom i gang med babytegn allerede fra at dit barn er 5-6 måneder og oplev din baby kommunikere fra den er 8-10 måneder.

Sådan kommer du i gang:

Babytegn er nemt at lære, og du behøver ikke at lære alle tegn på en gang. Start med de 5 basistegn: Mad, Drikke, Mere, Færdig og Sove. Brug tegnene i sammenhæng med det i laver, og gentag dem ofte, men brug aldrig flere end 1 tegn pr. sætning for at holde det simpelt.
Når du selv (bemærk – ikke din baby) kan disse tegn, så begynd at lære nogle flere tegn. Vælg dem ud fra hvad der interesserer din baby. Det kan f.eks. være hund, kat, fugl eller en sut, en bamse, mormor, eller måske vil I gerne lære tegnet for at skifte ble. Der findes ingen grænser for hvor mange tegn du må bruge med din baby, så brug så mange I kan i jeres hverdag. Din baby vil tage de babytegn til sig som hun eller han har brug for og lyst til at bruge. Giv derfor ikke op hvis dit barn ikke vil bruge de 5 første tegn – det kan være at du forstår allerede dit barns signaler for disse behov, og at dit barn slet ikke har behov for at fortælle dig det. Det kan til gengæld være at hun lige har set en sej motorcykel køre forbi, som hun har lyst til at fortælle dig om.

Huskeregler:
• Start med nogle basistegn
• Lær tegn for de ting din baby viser interesse for
• Benyt så mange babytegn I har lyst til
• Brug kun et tegn per sætning Baby Signs Baby Signing is a new, easy and fun way to learn baby signs.

** The original Danish baby signing app - the only app with the Danish baby sign **
*** Developed from the experience of more than 500 parents who have used baby signs with their children. ***

• Start whenever you want from your baby is 5-24 months
• Access to more than 300 baby sign.
• You can choose your favorites.
• Take the quiz to test how well you know your baby sign.
• Have many happy moments when your baby starts making characters from 8-10 months
• Based on characters from the Danish Sign Language.

You get help to get started and you are interested in learning even more characters squalid music and games you can use the app to find your nearest Baby Signing team. Get started with baby signs already that your child is 5-6 months and enjoy your baby communicate from 8-10 months.

How to get started:

Baby Signs are easy to learn and you do not need to learn all the characters at once. Start with the 5 basic character: Food, Drink, More, Ready and Sleep. Use the characters in the context of the in doing, and repeat them often, but never use more than one character per. phrase to keep it simple.
When you (note - not your baby) these signs, start learning some more characters. Choose them according to what interests your baby. It may, for example. be dog, cat, bird or a pacifier, a teddy bear, grandmother, or perhaps you would rather learn the character to change nappies. There is no limit to how many characters you have to spend with your baby, use as many of you in your daily life. Your baby will take the baby characters as she or he needs and wants to use. Do not pass it up if your child does not want to use the first 5 characters - it may be that you already understand your baby's cues for these needs and that your child does not need to tell you. This may in turn be that she just saw a cool motorcycle drive past that she would like to tell you about.

Remember Rules:
• Start with some basic signs
• Learn the signs for the things your baby shows interest in
• Use as many baby sign you please
• Use only one character per sentence

How to Download / Install

Download and install Babytegn version 1.2.1 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: dk.babysigning.app, download Babytegn.apk

All Application Badges

Poor rating
Paid
app
Android
2.2+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Adgang til alle videoer og et par småfejl er rettet.
Price update  Price changed from $4.05 to $3.36.
Price update  Price changed from $8.00 to $4.05.
Price update  Price changed from $3.83 to $8.00.
Price update  Price changed from $9.99 to $3.83.

What are users saying about Babytegn

T70%
by T####:

Ikke alle videoer kan afspilles. Nogle videoer matcher ikke den tilhørende tekst. Inden for de første 5 min. brug, oplevede jeg et crash.

O70%
by O####:

Ikke alle videoer kan afspilles. Nogle videoer matcher ikke den tilhørende tekst. Inden for de første 5 min. brug, oplevede jeg et crash.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
1.75
21 users

5

4

3

2

1