Sevgi Bağı

Sevgi Bağı Free App

Rated 4.99/5 (69) —  Free Android application by DİLARA Osmaniye

Advertisements

About Sevgi Bağı

Zamanımızda itikadlar son derece sarsıldığı için kadın olsun erkek olsun, bir Mü'minin, her
şeyden evvel itikadını Ehli Sünnet vel'Cemaate göre tashih etmesi; sonra çocuklarına da talim etmesi farzdır, hatta her farzdan önce farzdır, Zira farzdan önce farz, ilm-i hal; farzın içinde farz, ihlas; farzdan sonra farz, öğrenilen ilimle amel etmektir. Tashîh-i itikad etmeksizin zikir, dua ve ibadetler kabul edilemez. İmam-ı A'zam'dan itibaren zaman zaman Ehli Sünnetten büyük âlimler, Ehli Sünnet itikadını özetlemektedirler. Onlara
uyarak tashîh-i itikad için “Şübheden Hakîkate”, “Tek Çare”, “Şuur” ve Arabca Türkçe olarak “Bed'ul-Emâlî”nin tercüme ve şerhi nin yazılmasına bizi muvaffak eden Allah Teâlâ’ya, اَلحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ “Elhamdu Lillâhi Rabb-il-âlemîn” diyerek hamd-u senâlar ederim. “Sevgi Bağı” diye adlandırdığım risâlede daha evvelden, tashîh-i itikad için, çocuklarımıza ezberlemesi kolay olur umuduyla, Hicrî 569'da vefat eden İmam Sirâceddîn Ali bin Osman el-Ûşî el-Ferğânî'nin “Bed'ul-Emâlî”sinin terceme ve şerhini yazmıştım Fakat okunmadığını işittim; “Ağırdır, uzundur... dır... dır...” diye şikayetler kulağıma gelince, özellikle çocuklarımızın ezberlemesinin kolaylaşması için “Bed'ul-Emâlî”yi çıkarıp yerine Peygamber'in ashabına ilk öğrettiği hadislerini özetleyip yazdım. Sonra en az derecede Mü'min kul ile Allah Teâlâ arasındaki irtibat ve alâkadarlığın gerçekleşmesi yani rıza ve sevgisinin kazanılması için her Mü'minin, yatağından kalkıp tekrar yatağına gelinceye kadar sabah yahud akşam
okuyacağı “Hizb-i A'zam”ı, vakitlere bağlı yapacağı bazı zikir ve kısa duaları, namazdan
sonra yapılacak tesbihleri, vakte bağlı olmayan faziletli bazı duaları yazdım. Şübhesiz bu risâle zikir ve tesbih için kâfî derecede değildir, fakat büsbütün mahrumiyetten
de kurtarır. Özellikle “Hizb-i A'zam” adlı dua ve tesbihler, ayetin nazmıyla, hadislerle
sabittir. Amma kişi ne maksadla okursa, maksadı için de vesile olur.
Bu risâleyi para mukabilinde satanlara rızamız yoktur. Bu risâle her Mü'mine vakfımızdır. Umulur ki ruhumuza Fatihalar okutturur. Hayrsever her Müslüman basabilir ve dağıtabilir. Neşreden ve okuyanlara selamlar olsun. At the present time creeds get extremely shaken get the woman to a man, a believer of every
According to the People of the Sunnah creed vel'cemaat to proofread before things; After training is assumed to be the children, even assuming first of all assumed, assuming assumed before because, ilm-i status; in the assumed assuming, of purity; After the obligatory obligatory is to act with the learned province. Proofread-i creeds without remembrance, prayer and worship are unacceptable. Imam A'zam' from time to time great scholars of Ahl al-Sunnah, summarize the Sunni creed. To them
tuning correction-i creeds "Subhan from Reality to", "One Remedy", "consciousness" and Arab by the Turkish "Bed'ul-Emal" of translations and interpretations of the written us to succeed that Allaah, الحمد لله رب العالمين "Elham now lillâh-yl-Alem Lord saying, "praise-u would have Senai. "Love Bakı" I call epistle more formerly, to proofread-i creeds, hoping it would be easy to memorize our children, AH 569 deceased Imam Siraj Ali bin Osman al-USIM al-Ferğânî'n the "Bed'ul-Emal" sini's terceme But if I wrote the commentary I heard and read; "Heavy is, long ... is ... is ..." she complained when it comes to my ear, especially to facilitate the memorization of our children "Bed'ul-Emal" yi I wrote rather than remove summarizing the prophet in the hadith that his companions first teach. Then at least degree in believing the realization of contacts and alâkadarlıg by God Almighty that every believer in order to gain the consent and love, got up from bed to bed again until the morning comes Jew evening
will read "Hizb-i A'zam" I, some chanting and praying to be made due to the short time, from prayer
then made to glorify that are not connected at the time I wrote some virtuous prayers. Şübhesiz this treatise is not sufficiently dhikr and to glorify, but downright deprivation
also it recovers. In particular, "the Hizb-i A'zam" called for prayer and praise, verse by verse, the hadiths
It is constant. If you look at what people maksadl in Amman, it is conducive for purpose.
This epistle is no money in return to those who sell our consent. This treatise is our foundation to every believer. It may be that our souls are okutturduğunu Fatiha. Hayrsev can print and distribute every Muslim. Greetings emitting and get a look at those.

How to Download / Install

Download and install Sevgi Bağı version 1.0.0 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: edu.sunnet.sevg, download Sevgi Bağı.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for Sevgi Bağı at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
69 users

5

4

3

2

1