شاهنامه فردوسی گویا (صوتی)

شاهنامه فردوسی گویا (صوتی) Free App

Rated 4.25/5 (4) —  Free Android application by hawijapp

Advertisements

About شاهنامه فردوسی گویا (صوتی)

لطفا قبل از دانلود متن زیر را بخوانید

نرم افزار حاظر به عشق حکیم ابوالقاسم فردوسی ساخته شده است و داری خلاصه ای از ابیات شاهنامه و البته فایل صوتی کل شاهنامه به صورت کامل می باشد.
بخش بندی این اثردقیق همانند خود شاهنامه بر اساس داستان ها تنظیم شده است و شاهنامه خوانی هر داستان در بخش خود قرار دارد.

برای ساخت این نرم افزار زحمت زیادی کشیده شده است البته نسبت به تلاش فردوسی پشیزی بیش نیست و به قول فردوسی "بسی رنج بردم درین سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی" لذا از شما عزیزان تقاضا دارم با رای و کامنت های خود همچنین اشتراک اپ برای دوستان خود حامی ما باشید
باشد که مقبول فردوسی و شما عزیزان واقع گردد

از لحاظ طراحی سعی بر این بوده که تلفیقی از طراحی متریال دیزاین گوگل و طرح های سنتی ایرانی باشد.
تمامی فایلها صوتی از اینترنت قابل پخش است و نرم افزار برای اجرای صحیح به اینترنت نیازمند است.

از لحاظ اماری باید عرض شود که این نرم افزار شامل صوت کامل شاهنامه می باشد که بالغ بر 2700 دقیقه شاهنامه خوانی را شامل میشود از لحاظ حجمی هم باید عرض شود صدا ها تا حد امکان فشرده شده است وحداقل بین یک مگابایت در کمترین مقدار و حداکثر بیست مگابایت در طولانی ترین بخش ها (شامل دو ساعت شاهنامه خوانی) می باشد.


لیست داستانها
آغاز کتاب/ کیومرث/ هوشنگ /طهمورث/ جمشید/ ضحاک/ فریدون/ منوچهر /پادشاهی نوذر /پادشاهی زوطهماسپ /پادشاهی گرشاسپ/ کیقباد/ پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران/ رزم کاووس با شاه هاماوران /سهراب /داستان سیاوش /پادشاهی کیخسرو شصت سال بود /گفتار اندر داستان فرود سیاوش/ داستان کاموس کشانی /داستان خاقان چین/ داستان اکوان دیو/ داستان بیژن و منیژه/ داستان دوازده رخ/ اندر ستایش سلطان محمود /پادشاهی لهراسپ /پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود /داستان هفتخوان اسفندیار/ داستان رستم و اسفندیار/ داستان رستم و شغاد/ پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود/ پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود/ پادشاهی داراب دوازده سال بود/ پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود /پادشاهی اسکندر/ پادشاهی اشکانیان/ پادشاهی اردشیر/ پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود/ پادشاهی اورمزد/ پادشاهی بهرام اورمزد/ پادشاهی بهرام نوزده سال بود/ پادشاهی بهرام بهرامیان/ پادشاهی نرسی بهرام/ پادشاهی اورمزد نرسی/ پادشاهی شاپور ذوالاکتاف /پادشاهی اردشیر نکوکار/ پادشاهی شاپور سوم/ پادشاهی بهرام شاپور/ پادشاهی یزدگرد بزه‌گر/ پادشاهی بهرام گور/ پادشاهی یزدگرد هجده سال بود /پادشاهی قباد چهل و سه سال بود/ پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود/ پادشاهی هرمزد دوازده سال بود/ پادشاهی خسرو پرویز/ پادشاهی شیرویه /پادشاهی اردشیر شیروی/ پادشاهی فرایین/ پادشاهی پوران دخت/ پادشاهی آزرم دخت/ پادشاهی فرخ زاد/ پادشاهی یزدگرد

منبع اشعار گنجور Please Read Before Downloading

Software is now made to love and care Ferdowsi's Shahnameh and a summary of the verses of Shahnameh The audio file is complete.
Part of this Asrdqyq like the Shahnameh based on the stories of Shahnameh reading each story is set in its sector.

Work hard to build this software is of course not to attempt to quote Ferdowsi University penny more "suffered far this year, C / I live Ajam The English" Therefore, I ask you to vote and comment your loved ones as well as Subscription app to your friends support us
Is an accepted fact that Ferdowsi and your loved ones

In terms of design, we have tried a fusion of traditional design and layout Google Material Design Iran.
All audio files from the Internet is playable and software to run properly is to the Internet.

In terms of statistics should be within the software includes a complete audio recitation of Shahnameh Shahnameh, which is over 2700 minutes included in terms of volume must be within a volume of compressed is as much as possible the least amount of up to a megabyte in lowest twenty MB longest section (including two hours reading Shahnameh) is.


List of stories
Beginning / K. / H / T. / Jamshid / Zahhak / F / M / N. King / King Zvthmasp / King Garshasp / Kai / King Keykā'ūs and he must go to Mazandaran / combat K. Shah Hamavaran / S / story of Siavash / King Kai sixty year / speech involved in the story of Siavash landing / Keshani Camus story / story Emperor China / Dave Akvan story / story Bijan and Manijeh / story happened twelve / Enduro praise Sultan Mahmoud / king Lhrasp / king hundred and twenty years Goshtasp / story Hftkhvan Esfandiar / Rostam and Esfandiar / Rostam and Shaghaad / king Jan Esfandiar hundred and twelve years / king Homa was thirty-two years Chhrzad / king Academy was twelve years / king has fourteen years, D / king Alexander / Parthian / king Artaxerxes / king Shapur son of Ardeshir was thirty-one years / king Ohrmazd / king Bahram Ohrmazd / king Bahram was nineteen years / king Bahram Bahramian / king Nursi Mars / king Ohrmazd Nursi / king Shapur Zvalaktaf / king Artaxerxes Nkvkar / king Shapur III / king Vramshapuh / king Yazdgerd Bz·hgr / king Bahram Gur / king Yazdgerd was eighteen years / king G. forty-three years / king mental N. deficit was forty-eight years / king Jupiter was twelve years / king Khosrow Parviz / king Shiroyeh / king Artaxerxes milk / Frayyn Kingdom / Kingdom Puran daughter / daughter Azam Kingdom / Kingdom Farrokhzad / king Yazdgerd

Source lyrics treasurer

How to Download / Install

Download and install شاهنامه فردوسی گویا (صوتی) version 1.6 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: ir.hawijapp.shahname, download شاهنامه فردوسی گویا (صوتی).apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
حل مشکلات جزئی
امکان خرید نسخه طلایی
کم شدن تبلیغات

What are users saying about شاهنامه فردوسی گویا (صوتی)

M70%
by M####:

بسیار‌عالی بود موفق و پیروز باشید

L70%
by L####:

این قدر این تبلیغات اذیت کرد که پاکش کردم. حاضر م این app را بدون تبلیغات بخرم.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.35
4 users

5

4

3

2

1