Tropaz LabWest

Tropaz LabWest Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Asolutions BV

Advertisements

About Tropaz LabWest

Patiënten die bij LabWest afdeling Trombosedienst onder behandeling zijn, kunnen na autorisatie, gebruik maken van de Tropaz app. Hierbij kunnen de meest actuele gegevens uit het dossier worden opgevraagd zoals de INR waarde, de dosering en de afspraakdatum voor INR-controle. Voor zelfmeet-patiënten is het met de Tropaz app ook mogelijk een INR waarde door te geven. Voor autorisatie kunt u contact opnemen met LabWest afdeling Trombosedienst.

For English version please send an e-mail to zelfmeet@labwest.nl.

WAARSCHUWING:
LabWest geeft u toegang tot uw doseerkalender welke deel uitmaakt van uw patiëntendossier. Door uw verzoek tot toegang via de app wordt u geacht uitdrukkelijk in te stemmen met de verstrekking door LabWest van uw persoonsgegevens uit uw patiëntendossier.

LabWest waarschuwt voor het eventuele risico dat uw persoonsgegevens via de app in handen komen en blijven van derden. LabWest aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid en gaat er vanuit dat u zelf zorgdraagt voor de bescherming van uw persoonsgegevens vanaf het moment dat deze via de app vanuit het netwerk van LabWest worden ontsloten. LabWest draagt evenmin verantwoordelijkheid voor fouten in uw persoonsgegevens of vertraging in de verzending daarvan, vanaf het moment dat deze via de app het netwerk van LabWest hebben verlaten.

LabWest waarschuwt ook voor eventueel onbevoegd gebruik van uw mobiele telefoon of ander apparaat waarmee u de app kunt activeren. Als gevolg daarvan kunnen uw persoonsgegevens in handen van een onbevoegde komen. Dat kan ook het geval zijn, indien u de app niet afsluit en uw mobiele telefoon of ander apparaat waarmee u de app kunt activeren, wordt gestolen of verloren. Of indien uw telefoon of ander apparaat waarmee u de app kunt activeren, wordt gestolen of verloren, terwijl uw persoonsgegevens daarop zijn achtergebleven.

U krijgt toegang tot gegevens zoals uw doseerkalender door op installeren te klikken, waarmee u verklaart kennis te hebben genomen van deze waarschuwing. Patients being treated with LabWest department Thrombosis may after authorization, use the Tropaz app. Here, the most current data may be retrieved from the file, such as the INR value, the dose and the appointment date for INR control. For self-measurement with the Tropaz patients it is app also possible to pass an INR value. For authorization, please contact LabWest department Thrombosis.

For English version please send an email to zelfmeet@labwest.nl.

WARNING:
LabWest gives you access to your dosage more calender which is part of your medical record. Your request for access through the app you will be deemed to expressly consent to the disclosure by LabWest your personal data from your patient file.

LabWest warns of the possible risk that your personal data are held via the app and stay of third parties. LabWest accepts no responsibility and assumes that you are managing to protect your personal information from the moment they are accessed from the network LabWest through the app. LabWest also not responsible for any errors in your personal or delay in its transmission, from the moment that the app left the network LabWest.
 
LabWest also warns of any unauthorized use of your mobile phone or other device that allows you to activate the app. As a result, your personal information may be unauthorized hands. This may also be the case if you do not close the app and your mobile phone or other device that lets you activate the app is stolen or lost. Or if your phone or other device that lets you activate the app is stolen or lost, and your personal information thereon remaining.
 
You can access information such as your dose calender more by clicking install, which you declare to have taken note of this warning.

How to Download / Install

Download and install Tropaz LabWest version 1.3 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: nl.asolutions.tropaz.labwest, download Tropaz LabWest.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.2+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Eerste versie

Oh snap! No comments are available for Tropaz LabWest at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1