Pink Elephant ITSM

Pink Elephant ITSM Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Pink Elephant B.V.

Advertisements

About Pink Elephant ITSM

Met de IT Service Management app bent u in staat om overal inzicht te krijgen in het incidentproces. Deze selfservice app geeft klanten zelf de mogelijkheid om het incident in te dienen en de status van het incident te monitoren. Voordeel hierbij is dat de kosten van het afhandelen van incidenten zal dalen en de klant een beter zicht krijgt op de afhandeling van zijn incident.

De ITSM app beschikt over de volgende functionaliteiten:
• Aanmaken van een nieuw incident
• Toevoegen van tekst en bijlagen aan een bestaand incident
• Efficiënt beantwoorden van vragen vanuit de servicedesk
• Escalatie functionaliteit voor de klant
• Mogelijkheid om vanuit de historie een nieuw incident aan te maken

Klanten melden eenvoudig en snel incidenten aan

Klanten maken een foto van de foutmelding, geven een korte omschrijving en dienen het incident in. Wanneer het incident complexer is, kunnen klanten een uitgebreidere omschrijving geven. Uw klanten hebben in de app direct inzicht in alle openstaande incidenten. Medewerkers van uw klanten kunt u verdelen in twee groepen: een gebruiker en supervisor. Het verschil tussen beide is dat de supervisor alle incidenten van uw klant ziet, terwijl de gebruiker alleen zijn aangemaakte incidenten ziet in de app.

Status incidenten

In het incidenten overzicht kunnen uw klanten direct de status van uw incident zien. Klanten zijn zelf in staat om te filteren op bijvoorbeeld de status van het incident. Een handige functionaliteit om snel vragen tussen uw servicedesk en uw klant in te kunnen zien. Wanneer uw servicedesk vragen aan klanten stelt, willen klanten snel antwoord geven. Zij willen immers dat het incident zo snel mogelijk opgelost wordt. Uw klanten kunnen in de app lteren op status, bijvoorbeeld ‘wachten op klant’. Op basis hiervan kunnen zij snel zien of ze nog vragen moeten beantwoorden. Na het opslaan van het antwoord zal dit incident een andere status krijgen zodat uw servicedesk medewerker ziet dat het incident verrijkt is met informa e. Op deze manier werken uw klanten en uw servicedesk e ciënter samen om het incident op te lossen. Uiteraard is het mogelijk om vanuit het incident direct naar de servicedesk te bellen of een mail te sturen.

Escalatie

Het kan voorkomen dat uw klanten de beleving hebben dat de oplostijd van een incident te lang duurt. Klanten zijn in de app in staat om het incident te laten escaleren. Uw servicedesk ziet dat het incident geescaleert is en kunnen direct contact opnemen met de klant. The IT Service Management app you are able to go everywhere to understand the incident process. This self-service app gives customers themselves the opportunity to serve in the incident and monitor the status of the incident. The advantage is that the cost of handling incidents will decrease and the customer gets a better view of the handling of his incident.

The ITSM app has the following features:
• Create a new incident
• Add text and attachments to an existing incident
• Efficient answering questions from the service
• Escalation functionality for the customer
• Ability to create a new incident from history

Customers report easily and quickly to incidents

Customers take a picture of the error, give a brief description and submit the incident. When the incident is more complex, customers can give a more detailed description. Your customers have direct insight into all pending issues in the app. Employees of your customers can be divided into two groups: user and supervisor. The difference is that the supervisor sees all incidents your customer while the user only sees incidents created in the app.

status incidents

The incidents survey your customers can instantly see the status of your incident. Customers are able to filter for example, the status of the incident. A handy feature to see quick questions between your service and your customer. If your service asks questions to customers, customers like to give a quick answer. They take care that the incident will be resolved as soon as possible. Your customers can lter the app status such as "waiting for customers. On this basis they can see quickly if they have to answer questions. After saving the response this incident will have a different status to see your service desk employee that the incident is enriched with informa. This way your customers work and your service e cient together to resolve the incident. Of course it is possible to call or send an email directly from the incident to the service.

escalation

It may happen that your customers have the perception that the dissolution time of an incident takes too long. Customers are in the app able to escalate the incident. Your service sees that the incident is geescaleert and can directly contact the customer.

How to Download / Install

Download and install Pink Elephant ITSM version 1.0.0 on your Android device!
Downloaded 1+ times, content rating: Everyone
Android package: nl.pinkelephant.pink.customitsm, download Pink Elephant ITSM.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
5.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Versie 1.0.0

Oh snap! No comments are available for Pink Elephant ITSM at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1