BG Portaal

BG Portaal Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Pink Web Applications

Advertisements

About BG Portaal

Met deze app kunt u op makkelijke en veilige wijze informatie uitwisselen en samenwerken met uw accountants- of administratiekantoor.

Documenten goed- of afkeuren
Denk aan belastingaangiften en jaarrekeningen. U kunt daarna aangeven dat ze direct verstuurd moeten naar bijvoorbeeld de Belastingdienst of Kamer van Koophandel.

Uw online dossier
U kunt uw online dossier bij uw accountants- of administratiekantoor inzien en documenten bekijken. Ook kunt u zelf documenten scannen met de app en deze direct opslaan in een map om deze te delen met uw accountants-/administratiekantoor. Denk aan facturen of contracten.

Actuele nieuwsberichten
In de app ziet u actuele nieuwsberichten die speciaal voor u zijn geselecteerd op basis van uw profiel of de branche waarin u werkzaam bent.

Contact opnemen
In de app ziet u de contactgegevens van uw accountants- of administratiekantoor.

Algemene informatie over de app
Om deze app te gebruiken heeft u de inloggegevens nodig van het klantenportaal van uw accountants- of administratiekantoor. Vraag uw relatiebeheerder of zij u dit aanbieden. Na het invoeren van uw inloggegevens en eventueel een SMS-code, kiest u een persoonlijke PIN-code om in het vervolg op de app in te loggen. Zo blijven de gegevens in de app altijd veilig bewaard en zijn ze toch gemakkelijk te bereiken. Als u bent ingelogd en u heeft toegang tot meerdere entiteiten (bijvoorbeeld bedrijven), dan kunt u direct bij alle functionaliteit voor deze entiteiten.

Het kan zijn dat u bepaalde onderdelen uit de app niet ziet of daar geen toegang tot heeft. Dat kan afhankelijk zijn van de cli├źntentiteit die u bekijkt en de voor u beschikbare modules en informatie. With this app you can exchange for easy and safe way information and collaborate with your accountant or administrative office.

Documents approve or disapprove
Think of tax returns and financial statements. You can then specify that they must be sent direct to the Tax instance or Chamber of Commerce.

Your online file
You may view your online file your accounting or administration offices and view documents. You can also scan documents themselves with the app and save them directly into a folder to share it with your accounting / administration. Think of invoices or contracts.

current news
The app shows current news that have been specially selected for you based on your profile or the industry in which you work.

Contact
In the app you can see the contact details of your accountant or administrative office.

General information about the app
To use this app, you need the credentials of the customer portal of your accounting or administration offices. Ask your relationship manager if they offer this. After entering your credentials and possibly an SMS code, choose a personal PIN code to log into the sequel to the app. Thus the data in the app always be kept safe and are still easily accessible. If you are logged in and you have access to multiple entities (eg companies), please directly with all the functionality for these entities.

It may be that you do not see some parts of the app or it has no access to. That may depend on the client entity you are viewing and the modules available to you and information.

How to Download / Install

Download and install BG Portaal version 1.6.0 on your Android device!
Downloaded 50+ times, content rating: Everyone
Android package: nl.pinkweb.bgonline, download BG Portaal.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
Bug
buster
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
- Meerdere bugs opgelost
- Verbeteringen doorgevoerd
Version update BG Portaal was updated to version 1.6.0
More downloads  BG Portaal reached 50 - 100 downloads
Version update BG Portaal was updated to version 1.3.0
More downloads  BG Portaal reached 10 - 50 downloads

Oh snap! No comments are available for BG Portaal at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1