Greeven Makelaardij

Greeven Makelaardij Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Realworks BV

Advertisements

About Greeven Makelaardij

Wilt u uw woning te koop zetten of verkopen? Ook in de huidige markt zien wij voldoende verkoopkansen!

Greeven Makelaardij o.g. Zandvoort, Genomineerd tot Makelaar van het jaar!

Op de nominatie zijn wij al meer dan trots en dit is een stimulans om op de huidige manier door te gaan!

Wij zijn al eerder gekozen tot: "De meest creatieve ondernemer van Zandvoort!"

en tevens:

Genomimeerd tot makelaar van het jaar van Nederland!

De verkopende makelaar in Zandvoort (2008-2009-2010-2011-2012-2013)! (Bron: NVM)

Onze filosofie:

Ons uitgangspunt is tevreden klanten.

Onze klanten hebben ervoor gezorgd dat wij in een relatief korte tijd zijn uitgegroeid tot een trendsettende NVM makelaar op de regionale woningmarkt. Daarvoor zijn wij onze klanten zéér dankbaar. Kernwoorden voor dit succes zijn: eerlijkheid, deskundigheid van de medewerkers, creativiteit, actieve makelaardij, en ….. wij zijn liefhebbers van mensen en woningen!

Eerlijkheid
Als u uw woning gaat verkopen of uw nieuwe woning gaat aankopen moet u kunnen bouwen op uw makelaar. U moet ons blind kunnen vertrouwen want het gaat immers om (waarschijnlijk) uw grootste bezit: uw woning. Waar u met veel plezier gewoond heeft en mogelijk zelfs de kinderen  zijn geboren. Wij beseffen dat dit een  grote stap is en daarom zullen wij u altijd van een eerlijk advies voorzien en onze gemaakte afspraken met u nakomen.

Creativiteit
Niets is ons te gek om woningen onder de aandacht te brengen of ons kantoor onder de aandacht te brengen. Wij verkopen woningen via internetveilingen en hebben o.a. V.O.N. acties georganiseerd. Zo zijn wij in 2010 als 1e onderneming in Zandvoort uitgeroepen tot: “De meeste Creatieve ondernemer van het jaar in Zandvoort!“ Een titel waar wij trots op zijn en een stimulans om onze actieve werkwijze verder uit te bouwen!

Deskundigheid
Als register Makelaar Taxateur en lid van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) zijn wij verplicht om minimaal 8 dagen per jaar permanente educatie te volgen. Op deze wijze blijven wij op de hoogte van steeds veranderende wetgeving, bouwkundige kennis, taxatievoorschriften, het huurrecht, de NEN 2580 m² meetinstructie, enzovoort. Door ons NVM lidmaatschap staan wij dagelijks in contact met 4.000 collega NVM makelaars. Daarnaast zijn wij lid van Vastgoedcert en al jaren werkzaam in ons werkgebied. Onze makelaars Rob, Timo en Suzanne (Kandidaat Makelaar) hebben na een zware studie de makelaardij diploma’s behaald. Rob is tevens WOZ taxateur. Welke makelaar u ook ontmoet van ons kantoor…. deskundigheid verzekerd!

Actieve makelaardij
Door een actieve werkwijze zijn wij groot geworden. U bent bij ons van harte welkom! Niet vanuit de luie stoel wachten totdat er gebeld wordt voor een bezichtiging maar actief op zoek naar de koper van uw woning. Als inwoners van Zandvoort hebben wij de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd. Zo sponsoren wij diverse locale activiteiten zoals o.a. Culinair Zandvoort, S.V. Zandvoort, Het genootschap Oud Zandvoort, de Oranjevereniging, etc. Het gevolg is dat wij al mee Do you want to convert or sell your property for sale? In the current market, we see plenty of opportunities!

Greeven Makelaardij og Zandvoort, Nominated to Broker of the Year!

On the nomination, we are more than proud and this is an incentive to continue in the current way!

We have previously voted "the most creative entrepreneur of Zandvoort"

and also:

Genomimeerd to Realtor of the Year in the Netherlands!

The selling broker in Zandvoort (2008-2009-2010-2011-2012-2013)! (Source: NVM)

Our philosophy:

Our philosophy is customer satisfaction.

Our customers have ensured that we are in a relatively short time have become a trend NVM broker on the regional housing market. For this we are very grateful to our customers. Keywords for this success are: honesty, staff expertise, creativity, active brokerage, and ... .. we are lovers of people and homes!

Honesty
If you sell your property or your new home purchases will you be able to rebuild your broker. You must be able to trust us blind after all because it is (probably) your greatest asset: your home. Where you have lived with pleasure and possibly even the children were born. We realize that this is a big step and therefore we will always provide honest advice and honor our agreements with you.

Creativity
Nothing is too crazy to bring housing to the attention or make our office's attention. We sell homes through Internet auctions and ao have VON organized actions. So we are in 2010 as 1st company in Zandvoort proclaimed: "Most Creative Entrepreneur of the Year in Zandvoort" is a title we are proud of and an incentive to further expand our active method!

Expertise
A chartered Property Appraiser and member of the NVM (Dutch Association of Estate Agents), we are required to attend at least eight days per year continuous education. In this way we keep abreast of changing legislation, architectural knowledge, valuation rules, tenancy law, NEN 2580 m² measuring instruction and so on. NVM by our membership, we are in daily contact with 4000 colleague NVM. We are also a member of VastgoedCert and worked for many years in our area. Our brokers Rob, Timo and Suzanne (Candidate Broker) have after a hard study achieved the brokerage diplomas. Rob is also property tax appraiser. Which broker you meet at our office. ... expertise assured!

Active brokerage
Through an active approach we have grown. You are welcome to us! Not from the couch to wait until there is a call for an appointment but actively looking for a buyer for your home. As residents of Zandvoort we have built over the years a large network. So we sponsor various local activities such as Culinary Zandvoort, SV Zandvoort, The society Old Zandvoort, the Orange Association, etc. The result is that we are already

How to Download / Install

Download and install Greeven Makelaardij version 2.6 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: nl.realworks.greevenmakelaardij, download Greeven Makelaardij.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.4+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update Greeven Makelaardij was updated to version 2.6

Oh snap! No comments are available for Greeven Makelaardij at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1