Meteo.PL - Android klient

Meteo.PL - Android klient$0.71

Rated 3.90/5 (10) —  Free Android application by Artur Jastrzębski

Advertisements

About Meteo.PL - Android klient

Jeśli do tej pory brakowało Ci aplikacji, która potrafiłaby w przejrzysty sposób wyświetlić Twoją numeryczną prognozę pogody na urządzeniu z systemem Android, to dobrze trafiłeś.

MeteoPL - Android klient to aplikacja, w której szczególny nacisk położono na przejrzystość, przyjemny wygląd, prostotę i płynność działania interfejsu. Mimo wielu starań poświęconych przygotowaniu aplikacji możliwie najprostszej w obsłudze, funkcjonalność narzędzia nie została w żaden sposób ograniczona. Dzięki temu masz bezpośredni dostęp do meteorogramów w modelu UM i COAMPS dla ponad 2300 miejscowości w Polsce.

Aplikacja pozwala Ci również tworzyć dowolnie długą listę ulubionych miejscowości. Wystarczy, że przytrzymasz nieco dłużej palec na nazwie wybranej miejscowości by aplikacja wyświetliła proste menu kontekstowe i pozwoliła Ci dodać wybraną miejscowość do listy Ulubionych.

Brak Twojej miejscowości na predefiniowanej liście nie stanowi również żadnego problemu. W każdej chwili możesz skorzystać z możliwości wyświetlenia meteorogramu dla Twojej lokalizacji. Żeby ograniczyć zużycie baterii i przyspieszyć ustalanie lokalizacji, aplikacja pozwala ustalać pozycję nie tylko z wykorzystaniem czujnika GPS, ale również przy użyciu sieci GSM.

Do Twojej dyspozycji trafia również przyjemny i prosty w obsłudze widget. Dzięki temu aktualny meteorogram dla wybranej przez Ciebie miejscowości i w wybranym przez Ciebie modelu będzie wyświetlany bezpośrednio na ekranie Twojego urządzenia. Meteorogram będzie odświeżany automatycznie, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najbardziej aktualnej prognozy. Widget posiada również możliwość manualnego odświeżenia i zmiany rozmiaru na najlepiej pasujący do ekranu Twojego urządzenia. Aby skonfigurować model i miejscowość Twojego widgetu wystarczy, że przytrzymasz nieco dłużej palec na nazwie wybranej miejscowości na liście Miejscowości lub liście Ulubionych aby aplikacja wyświetliła proste menu kontekstowe i pozwoliła Ci dodać wybraną miejscowość do widgetu. Pamiętaj też, że dotknięcie meteorogramu prezentowanego na widgecie wyświetli ten meteorogram bezpośrednio w aplikacji. Widgetu możesz też użyć jako skrótu do aplikacji - wystarczy, że dotkniesz ikony aplikacji na widgecie, by uruchomić aplikację główną.

Jeśli nie chcesz używać widgetu aplikacja pozwala również skorzystać z opcji Ekranu startowego. W tym przypadku aplikacja wyświetli meteorogram dla wybranego przez Ciebie modelu i miejscowości bezpośrednio po uruchomieniu bez konieczności korzystania z listy Miejscowości lub listy Ulubionych.

Zarówno w przypadku meteorogramów wyświetlanych w aplikacji, jak również meteorogramu pokazywanego za pomocą widgetu możesz włączyć lub wyłączyć pokazywanie legendy meteorogramu.

Po zakupie aplikacji masz również zapewnione pełne wsparcie. Jeśli trafisz na jakiekolwiek problemy z działaniem aplikacji na Twoim urządzeniu lub jeśli brakuje Ci jakichś funkcjonalności, skontaktuj się ze mną używając adresu e-mail: [email protected] Wystarczy że w tytule maila użyjesz przedrostka [MeteoPL].

Pamiętaj też, że każde zamówienie w Google Play możesz anulować w przeciągu 15 minut. Jeśli aplikacja Ci się nie spodoba, możesz w tym okresie uzyskać zwrot wpłaconych środków.

Na koniec życzę Ci miłego używania aplikacji i liczę na Twoją pozytywną ocenę. If you have been missing your application, who could clearly display your numerical weather forecast on your Android device, is the right place.

MeteoPL - Android client is an application with a particular emphasis on transparency, pleasant appearance, simplicity and fluidity of the interface. Despite many efforts devoted to the preparation of the application the simplest possible way to use the functionality of the tool is not in any way limited. This gives you direct access to meteorogramów model UM and COAMPS for more than 2,300 localities in Poland.

The application also allows you to create arbitrarily long list of favorite locations. Just that hold a little longer finger on the name of the selected village to show an easy application context menu and let you add the selected place to your favorites list.

No your town on a predefined list is also not a problem. At any time, you can take advantage of the ability to display meteorogramu for your location. To reduce battery consumption and speed up the determination of the location, the application allows you to determine the position of not only using the GPS sensor, but also using the GSM network.

At your disposal also gets nice and easy to use widget. As a result, the current meteorogram for your chosen village and your chosen model will be displayed directly on the screen of your device. Meteorogram will be refreshed automatically, so you'll always have access to the most recent forecast. The widget also has the ability to manually refresh and change the size to best fit the screen of your device. To set up the model and place your widget just that bit longer hold your finger on the name of the selected village on the list of Municipalities or Favorites list application to show an easy context menu and let you add the selected city to the widget. Also, remember that touching meteorogramu presented for widget displays the meteorogram directly in the application. Widget can also be used as a shortcut to the application - just touch the application icons on the widget to launch the application homepage.

If you do not want to use the widget application allows you to also use the option of the Start screen. In this case, the application displays meteorogram for your chosen model and the village immediately after the start without having to use the Places list or a list of favorites.

Both in the case meteorogramów displayed in the application, as well as meteorogramu the displayed using the widget, you can enable or disable showing legend meteorogramu.

After purchasing the application have also assured full support. If you hit any problems with the operation of applications on your device, or if you lack some functionality, please contact me using the email address: [email protected] Just that in the title of an email you use the prefix [MeteoPL].

Remember that every order on Google Play you can cancel within 15 minutes. If the application you do not like it, you can obtain a refund of that period the deposited funds.

At the end I wish you a nice use of the application and look forward to your positive evaluation.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Meteo.PL - Android klient version 0.5.6 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.ar2r.meteopl, download Meteo.PL - Android klient.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
- poprawa "literówek" w nazwach niektórych miejscowości
Price update  Price changed from $0.69 to $0.71.
Price update  Price changed from $0.70 to $0.69.
Price update  Price changed from $0.82 to $0.70.
More downloads  Meteo.PL - Android klient reached 100 - 500 downloads

What are users saying about Meteo.PL - Android klient

70%
by ####:

Wyświetla zamiast wykresów czarny punkt.

70%
by ####:

Po wielu latach oczekiwania w końcu dostępny jest na androida porządny klient Meteo.pl.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.95
10 users

5

4

3

2

1