CPCIT

CPCIT published 7 applications on Google Play, 214 people rated these apps with an average rating of 3.53!

Cấp điện mới by CPCITCấp điện mới

Rated 3.62(13) — CPCIT

Đây là chương trình cấp điện mới dùng trong EVNCPC This program is a new power supply used in EVNCPC

Free App
CPC-eOffice by CPCITCPC-eOffice

Rated 4.22(82) — CPCIT

Đây là ứng dụng thuộc lĩnh vực văn phòng điện tử được sử dụng nội bộ trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC). This is applied in the field of electronic office is used internally in the General Electric Company Central (EVN CPC).

Free App
EVNCPC Kinh Doanh by CPCITEVNCPC Kinh Doanh

Rated 0.00(0) — CPCIT

EVNCPC Kinh Doanh là ứng dụng quản lý tập trung các ứng dụng phục vụ kinh doanh của EVNCPC. Business application EVNCPC centralized management of applications serving Business EVNCPC.

Free App
GCS-MTB by CPCITGCS-MTB

Rated 3.63(32) — CPCIT

Đây là ứng dụng ghi chỉ số công tơ trên máy tính bảng, điện thoại Android dùng trong EVNCPC

Free App
Chấm nợ by CPCITChấm nợ

Rated 4.20(15) — CPCIT

đây là ứng dụng dùng trong các đơn vị trực thuộc Tổng CTY điện lực miền trung this is the app used in the unit directly under the central power COMPANY

Free App
CPC-eOffice by CPCITCPC-eOffice

Rated 4.02(63) — CPCIT

Đây là ứng dụng sử dụng trong nội bộ EVNCPC This is the application used internally EVNCPC

Free App
EVNCPC TTKH by CPCITEVNCPC TTKH

Rated 5.00(9) — CPCIT

EVNCPC TTKH là ứng dụng được sử dụng nhằm mục đích tra cứu, chỉnh sửa và bổ sung thông tin khách hàng sử dụng điện trên địa bàn do Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung quản lý. EVNCPC TTKH application...

Free App