GOVERNMENT OF MALAYSIA

GOVERNMENT OF MALAYSIA published 96 applications on Google Play, 7,989 people rated these apps with an average rating of 3.01!

100 TIP TANAMAN by GOVERNMENT OF MALAYSIA100 TIP TANAMAN

Rated 0.00(0) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

100 Tip Tanaman adalah salah satu aplikasi mudah alih yang dibangunkan di bawah projek e-Agriculture Extension. Ia adalah inisiatif Jabatan Pertanian Malaysia bagi mentransformasikan perkhidmatan pengembangan pertanian melalui platform mudah alih untuk...

Free App
1MOCC@Labuan by GOVERNMENT OF MALAYSIA1MOCC@Labuan

Rated 5.00(5) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

Tujuan:-Aplikasi 1MOCC@Labuan adalah memperkenalkan perkhidmatan 1MOCC melalui Aplikasi Mobile bagi mengetengahkan perkhidmatan Kerajaan di Wilayah Persekutuan Labuan ( W.P. Labuan ).Fungsi:- - Memaparkan maklumat perkhidmatan bagi 6 agensi perintis...

Free App
CARIAN ISTILAH by GOVERNMENT OF MALAYSIACARIAN ISTILAH

Rated 3.48(27) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

Aplikasi Carian Istilah merupakan inisiatif oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang dibangunkan bertujuan sebagai sebuah medium untuk memudahkan pengguna mendapatkan padanan bahasa Melayu bagi sesuatu istilah bidang-bidang yang tertentu berserta dengan..

Free App
DocDx by GOVERNMENT OF MALAYSIADocDx

Rated 4.33(3) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

International Classification of Diseases (ICD) is developed by WHO as worldwide health standard used to compare morbidity and mortality rates among its members to prepare for health planning. Currently, Ministry of Health adopted ICD 10 Version 2010...

Free App
e-LEMBAGA PEPERIKSAAN by GOVERNMENT OF MALAYSIAe-LEMBAGA PEPERIKSAAN

Rated 5.00(3) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

Aplikasi ini dibangunkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) selaras dengan inisiatif perkongsian maklumat kerajaan dan orang awam.Aplikasi ini merangkumi modul-modul berikut:1) Modul Penataran MaklumatMedium penyampaian maklumat berkaitan peperiksaan kendalian

Free App
eKeberadaan Guru by GOVERNMENT OF MALAYSIAeKeberadaan Guru

Rated 2.86(7) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

Aplikasi mudah alih ekeberadaan guru dibangunkan sebagai satu langkah inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memastikan perkhidmatan atas talian yang disediakan selaras dengan arus teknologi semasa.Fungsi utama aplikasi mudah alih ini merupakan..

Free App
eLatihan Perikanan by GOVERNMENT OF MALAYSIAeLatihan Perikanan

Rated 5.00(4) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

eLatihan adalah sistem online yang disediakan untuk memudahkan kumpulan sasar memohon latihan dalam bidang perikanan yang ditawarkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Kumpulan sasar yang terdiri dari orang ramai, nelayan, penternak akuakultur dan usahawan.

Free App
ePuspal by GOVERNMENT OF MALAYSIAePuspal

Rated 0.00(0) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

Aplikasi ePuspal merupakan satu inovasi baharu KKMM dalam usaha mempelbagaikan saluran penyebaran maklumat kepada rakyat. Pemohon boleh menyemak status permohonan penggambaran filem dan persembahan artis luar negara dengan pantas, cepat dan tepat menerusi

Free App
eSemak Yuran by GOVERNMENT OF MALAYSIAeSemak Yuran

Rated 0.00(0) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

Semakan bayaran yuran boleh disemak melalui perkhidmatan online yang disediakan dipautan http://esma.pahang.gov.my. Data-data bayaran diselenggara oleh sekolah-sekolah menengah agama Negeri Pahang melalui Sistem Pengurusan Sekolah Menegah Agama (SPSMA).Ap

Free App
GAMMA.my by GOVERNMENT OF MALAYSIAGAMMA.my

Rated 3.75(68) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

On the vision of its m-Government initiatives as envisaged and optimizing ICT, the Government of Malaysia is proud to introduce the Gallery of Malaysian Government Mobile Apps (GAMMA). GAMMA is a national level repository for mobile applications developed

Free App
1AKSES by GOVERNMENT OF MALAYSIA1AKSES

Rated 3.86(7) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

Native Mobile application that has the ability to perform search on official government websites.

Free App
AGRIMATHS by GOVERNMENT OF MALAYSIAAGRIMATHS

Rated 0.00(0) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

AgriMaths adalah salah satu aplikasi mudah alih yang dibangunkan di bawah projek e-Agriculture Extension. Ia adalah inisiatif Jabatan Pertanian Malaysia bagi mentransformasikan perkhidmatan pengembangan pertanian melalui platform mudah alih untuk capaian.

Free App
COSH NIOSH by GOVERNMENT OF MALAYSIACOSH NIOSH

Rated 0.00(0) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

20th CONFERENCE AND EXHIBITION ON OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH (COSH) 2017.17th -19th September 2017.Putrajaya International Convention Center (PICC), Putrajaya, Malaysia.

Free App
e-Kehakiman by GOVERNMENT OF MALAYSIAe-Kehakiman

Rated 3.67(3) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

Aplikasi mobil e-Kehakiman adalah satu aplikasi yang dibangunkan oleh Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia (PKPMP) untuk memberi kemudahan kepada pengguna-pengguna PKPMP, agensi-agensi kerajaan dan peguam untukmenyemak maklumat ringkas...

Free App
eJPBD Kelantan by GOVERNMENT OF MALAYSIAeJPBD Kelantan

Rated 5.00(2) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

Aplikasi ini telah dibangunkan sebagai salah satu alternatif bagi Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kelantan untuk berinteraksi bersama masyarakat. Ianya memudahkan rakyat mendapatkan info-info terkini jabatan.Antara fungsi aplikasi ini adalah...

Free App
eKehadiran Murid by GOVERNMENT OF MALAYSIAeKehadiran Murid

Rated 3.27(26) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

Aplikasi eKehadiran Murid dibangunkan untuk merekodkan kehadiran murid pada setiap sesi persekolahan mengikut kelas secara masa sebenar dengan lebih mudah dan pantas tanpa guru meninggalkan kelas. eKehadiran Murid boleh memberikan maklumat dengan lebih...

Free App
EMPOWER OSH by GOVERNMENT OF MALAYSIAEMPOWER OSH

Rated 4.75(4) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

CONTAINS 6 MODULE FOR EMPLOYER TO GET USEFUL INFORMATION REGARDING OSH:-MODULE 1 : OSH LEGISLATION & ENFORCEMENTMODULE 2 : OSH AWARENESS & PROMOTIONMODULE 3 : OSH LEADERSHIP CHECKLISTMODULE 4 : OSH STAR RATINGMODULE 5 : OSH LEADERSHIP TRAININGMODULE...

Free App
eSemak Rumah by GOVERNMENT OF MALAYSIAeSemak Rumah

Rated 0.00(0) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

Aplikasi eSemak Rumah memaparkan status permohonan bagi Perumahan Awam di Negeri Pahang. Pemohon yang telah mengisi permohonan di Sistem ePerumahan di URL https://eperumahan.pahang.gov.my boleh menyemak status permohonan di aplikasi mudah alih eSemak...

Free App
eTukarBukanGuru by GOVERNMENT OF MALAYSIAeTukarBukanGuru

Rated 4.17(6) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

eTukar Bukan Guru adalah sistem pengurusan pertukaran kakitangan bukan guru di Kementerian Pendidikan Malaysia. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan memudahkan pemohon menyemak status permohonan pertukaran.

Free App
GoRail by GOVERNMENT OF MALAYSIAGoRail

Rated 5.00(6) — GOVERNMENT OF MALAYSIA

Aplikasi mudah alih yang dinamakan sebagai GoRAIL dibangunkan untuk membantu orang awam khususnya penumpang perkhidmatan awam keretapi Komuter dan pelancong membuat perancangan dari segi kos dan masa bagi merancang perjalanan.Aplikasi mudah alih ini...

Free App