Juanjo Cardenas

Juanjo Cardenas published 4 applications on Google Play, 16 people rated these apps with an average rating of 2.92!

Dictats (Català) by Juanjo CardenasDictats (Català)

Rated 3.10(10) — Juanjo Cardenas

Para aprender la ortografía catalana utilizando una metodologia comprension del texto a partir de la visualizació y la memorización de las palabras. To learn the Catalan spelling using a methodology understanding of the text from the Displa and memorizati

Free App
Fotos i Vídeos Santllo by Juanjo CardenasFotos i Vídeos Santllo

Rated 5.00(1) — Juanjo Cardenas

Fotos i vídeos de l'Escola Sant Llorenç. Podreu veure les fotografies i els vídeo dels alumnes de l'escola fent cada una de les activitats en les que han participat. Sortides al teatre, concerts de música i altres activitats que es realitzen dintre...

Free App
Fem dictats en català by Juanjo CardenasFem dictats en català

Rated 3.60(5) — Juanjo Cardenas

Per aprendre una mica d'ortografia en català, esta dissenyada per a alumnes de primària que han de practicar a classe o a casa. To learn a little spelling in Catalan, is designed for elementary students who practice in class or at home.

Free App
WebSantllo by Juanjo CardenasWebSantllo

Rated 0.00(0) — Juanjo Cardenas

Activitats i informacions de l'Escola Sant Llorenç del Munt de Terrassa. And information activities of the School of San Lorenzo del Munt Terrace.

Free App