lasotuvi

lasotuvi published 39 applications on Google Play, 241 people rated these apps with an average rating of 2.14!

48 đại nguyện by lasotuvi48 đại nguyện

Rated 4.25(4) — lasotuvi

Nguyện là phát nguyện dũng mãnh, tha thiết, quyết tâm về cõi Tịnh độ, từ đó buông xả, không tham luyến bất kỳ điều gì khác. Dù để thành Phật cứu giúp chúng sanh hay chỉ để giải thoát khỏi khổ...

Free App
Bazi Calculator by lasotuviBazi Calculator

Rated 0.00(0) — lasotuvi

The Four Pillars of Destiny is an important component of Chinese fortune telling. The four pillars' refers to the year, month, day and hour pillars of a birthday in Chinese solar calendar. It is also known as the 'eight characters of birth time', the...

$3.18
Bomb Fighter by lasotuviBomb Fighter

Rated 0.00(0) — lasotuvi

What will you do if a terrorist throw a bomb before your eyes?Of course you will run away, but in this game you can not run because the terrorist throw the bomb inside your phone, and in few seconds, it will blow up, game over.To stop the bomb, we have...

Free Game
Công án by lasotuviCông án

Rated 4.00(4) — lasotuvi

Công án có thể là một đoạn kinh, một kinh nghiệm giác ngộ, một câu chuyện về một vị sư, một cuộc đàm thoại, vấn đáp hay một cuộc pháp chiến. Nhưng chúng có chung một điều là đề cập đến...

Free App
Egg Feed by lasotuviEgg Feed

Rated 0.00(0) — lasotuvi

The lizard live in jungle can eat bird, small animals, but he like egg very much, so in this game you will feed him with ten eggs fall down.Touch these eggs to make them fall down. There are four rocks swinging and you need to choose right time to drop...

Free Game
Flying Stars Feng Shui Chart by lasotuviFlying Stars Feng Shui Chart

Rated 4.11(18) — lasotuvi

Xuan Kong Flying Star feng shui or Xuan Kong Fei Xing is one of disciplines in Feng Shui, and is an integration of the principles of Yin Yang, the interactions between the five elements, the eight trigrams, the Lo Shu numbers, and the 24 Mountains, by...

Free App
Fun Stories by lasotuviFun Stories

Rated 3.27(22) — lasotuvi

A comic life is our dream, but it's not easy. Our life are full of things make us angry. Smile is something really hard. But, forget all that, just read some small stories from this app and you will get some really fun.Also, these fun stories are compose.

Free App
Hungry Frog by lasotuviHungry Frog

Rated 0.00(0) — lasotuvi

In this game, the hungry frog will jump up to catch the grasshopper fly on the pond. The frog need to avoid to eat the bee, he can’t eat the bee, because the bee has poison.You will touch the screen to make the frog jump up, if you off your finger...

Free Game
Khai thị by lasotuviKhai thị

Rated 5.00(6) — lasotuvi

Hòa thượng Tuyên Hóa tên tục là Bạch Ngọc Thư, sinh ngày 16 tháng 3 năm Mậu Ngọ (tức 26 tháng 4 năm 1918), tại tỉnh Kiết Lâm, huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang, vùng Đông Bắc Trung Hoa (tức Mãn Châu). Là...

Free App
Kinh Dịch by lasotuviKinh Dịch

Rated 4.67(3) — lasotuvi

Kinh dịch là cuốn sách cổ có tuổi hàng ngàn năm. Có nhiều cách dùng kinh dịch để dự đoán vận mệnh cá nhân dựa trên ngày tháng năm sinh. Có thể dùng bát tự hà lạc hoặc quẻ lưu niên thái ất. Phần...

Free App
Bazi Calculate by lasotuviBazi Calculate

Rated 3.84(25) — lasotuvi

The Four Pillars of Destiny is an important component of Chinese fortune telling. The four pillars' refers to the year, month, day and hour pillars of a birthday in Chinese solar calendar. It is also known as the 'eight characters of birth time', the...

Free App
Bình giải Tử vi by lasotuviBình giải Tử vi

Rated 3.20(5) — lasotuvi

Phần mềm lấy lá số tử vi, có bình giải tự động để tham khảo, hỗ trợ lưu danh sách với số lượng tùy ý. Có tính hạn đến từng tháng, sao lưu niên và thêm các tài liệu về phú tử vi, bài thập...

Free App
Boomerang Hunter by lasotuviBoomerang Hunter

Rated 3.00(3) — lasotuvi

In this game, you try to be an Australian hunter by using a boomerang to hunt animals. You will throw the boomerang to the bird flying on the sky.Touch the kid to throw the boomerang. It will return the kid hand after turn one round.If it hit, the bird...

Free Game
Digital Compass by lasotuviDigital Compass

Rated 3.97(59) — lasotuvi

A compass is an instrument used for navigation and orientation that shows direction relative to the geographic "cardinal directions", or "points". Usually, a diagram called a compass rose, shows the directions north, south, east, andwest as abbreviated...

Free App
Flying Stars Chart by lasotuviFlying Stars Chart

Rated 0.00(0) — lasotuvi

Xuan Kong Flying Star feng shui or Xuan Kong Fei Xing is one of disciplines in Feng Shui, and is an integration of the principles of Yin Yang, the interactions between the five elements, the eight trigrams, the Lo Shu numbers, and the 24 Mountains, by...

$2.89
Fun Scan by lasotuviFun Scan

Rated 5.00(1) — lasotuvi

Make a prank to your friends that your mobile phone have a fun radar can scan everything around. See some jokes when boy try to give girl his heart. See dog angry because can’t catch the cat.This app is for fun purposes only.

Free App
Height Measure by lasotuviHeight Measure

Rated 2.83(35) — lasotuvi

Can you measure your height by using your mobile phone? Yes, just put your index finger on your phone screen to get the long size, our program will calculate your height. Your height and your index finger long have relative with each other, if you have...

Free App
Huyền Không by lasotuviHuyền Không

Rated 0.00(0) — lasotuvi

Phong thủy huyền không do Thẩm Trúc Nhưng đời Thanh công bố trong cuốn Thẩm thị huyền không học. Phần mềm này an tinh bàn huyền không phong thủy cho tất cả các vận từ 1-9, có đủ chính hướng, kiêm...

Free App
Khai thị 2 by lasotuviKhai thị 2

Rated 5.00(6) — lasotuvi

Hòa thượng Tuyên Hóa tên tục là Bạch Ngọc Thư, sinh ngày 16 tháng 3 năm Mậu Ngọ (tức 26 tháng 4 năm 1918), tại tỉnh Kiết Lâm, huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang, vùng Đông Bắc Trung Hoa (tức Mãn Châu). Là...

Free App
Kinh pháp bảo đàn by lasotuviKinh pháp bảo đàn

Rated 5.00(15) — lasotuvi

Kinh pháp bảo đàn ghi lại cuộc đời cũng như những lời giảng pháp của lục tổ Huệ Năng. Một người được trao truyền y bát từ khi còn rất trẻ, phải trải qua nhiều gian nan, có khi bị đồng đạo...

Free App