eButler Glostrup Forsyning

eButler Glostrup Forsyning Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Kamstrup - Data Services

Advertisements

About eButler Glostrup Forsyning

Fordi du har en fjernaflæst vandmåler, kan du med APP’en eButler Glostrup Forsyning følge dit vandforbrug – og varmeforbrug, hvis du er fjernvarmekunde, og har en fjernaflæst måler.

Denne APP arbejder sammen med www.ebutler.dk. For at få størst mulig udbytte af APP’en anbefaler vi, at du går ind på hjemmesiden www.ebutler.dk Her kan du opsætte personlige målepunkter som fx notifikation via appen ved eksempelvis brud eller unormalt højt forbrug. For yderligere vejledning tjek www.glostrupforsyning.dk/vand/vandmaalere

Første gang du logger ind, skal du bruge dit kunde- og målernummer. Gå ind på www.glostrupforsyning.dk/selvbetjening/min-forsyning og log ind med NEM-ID. Under min profil finder du både kunde- og målernummer. Kontakt os på [email protected], hvis du er i tvivl.

Med APP’en kan du generelt:
• Følge dit forbrug pr time, måned og år.
• Du kan med det samme se om forbruget er stigende eller faldende
• Let få overblik over én eller flere målere (til storkunder)
• Opsætte mål via ebutler.dk, som du kan følge i APP’en
• Se tendensen for dit forbrug

Med APP’en kan du som vandkunde se:
• Gennemsnit af m3
• Total af m3
• Gennemsnit i liter
• Total i liter

Med APP’en kan du som varmekunde se:
• Din afkølings temperatur
• Gennemsnit af GJ
• Total af GJ

APP’en eButler Glostrup Forsyning er udarbejdet og driftes af vores underleverandør Kamstrup. Derfor er du velkommen til at kontakte dem, hvis du har forslag til forbedringer. Because you have a remote-read water meter, you can use the APP eButler Glostrup Supply track your water usage - and heat if you are heating customer, and has a remotely read meter.
 
This APP works together with www.ebutler.dk. To get the most out of APP, we recommend that you go to the website www.ebutler.dk Here you can set up personal metrics such as notification via the app, for example, breaks or abnormally high consumption. For further instructions check www.glostrupforsyning.dk/vand/vandmaalere
 
The first time you log in, you need your customer and meter number. Go to www.glostrupforsyning.dk/selvbetjening/min-forsyning and log in with EASY ID. During my profile you will find both customer and meter number. Contact us at [email protected] if you have any doubts.
 
With APP you can generally:
• Follow your consumption per hour, month and year.
• You can immediately see whether consumption is rising or falling
• Easy overview of one or more meters (for large customers)
• Set goals through ebutler.dk that you can follow in APP
• See the trend of your spending
 
The APP can as water might see:
• Average of m 3
• Total of m3
• average liter
• Total in liters
 
The APP can as heat could see:
• Your cooling temperature
• Average of GJ
• Total of GJ
 
APP eButler Glostrup Supply has been prepared and is operated by our subcontractor Kamstrup. Therefore, please feel free to contact them if you have suggestions for improvements.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install eButler Glostrup Forsyning version 1.0.0 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: dk.saseco.glf, download eButler Glostrup Forsyning.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
eButler Glostrup Forsyning er nu tilgængelig!

Oh snap! No comments are available for eButler Glostrup Forsyning at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1