REN MOBILE

REN MOBILE$9.99

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by ENCOM Sp. z .o.o.

Advertisements

About REN MOBILE

###################################################
Pierwsza tego typu aplikacja w Polsce dla biur nieruchomości.
###################################################

Program do gromadzenia informacji o ofertach i klientach oraz
zarządzania ofertami i kontaktami.

W tej wersji aplikacja może być wykorzystywany jako samodzielne
narzędzie bez korzystania z komputera.


Zintegrowany z polskimi portalami ogłoszeniowymi, stroną www,
kalendarzem, telefonem, pocztą mail, wiadomościami SMS, nawigacją
GPS, mapami, Street View.


###################################################
Funkcje programu:

- gromadzenie i zarządzanie informacją o ofertach,

- gromadzenie i zarządzanie informacją o klientach,

- bardzo szybkie opisywanie ofert dzięki możliwości słownego dyktowania do telefonu wpisywanych treści

- prezentacja oferty klientowi bezpośrednio na urządzeniu, galeria zdjęć z opisami

- wykonywanie zdjęć lub filmów o nieruchomości bezpośrednio z aplikacji,

- znak wodny na zdjęcie oraz kompresja do rozmiarów wymaganych przez portale,

- wysyłanie e-maila, wiadomości sms lub wykonywanie połączenia telefonicznego do klienta wpisanego do bazy,

- aplikacja automatycznie uruchamia się w momencie połączenia telefonicznego od klienta zapisanego w bazie klientów oraz prezentuje wszystkie jego oferty klienta.

- rejestracja połączeń przychodzących i wychodzących oraz przychodzących wiadomości SMS.

- wyszukiwanie, sortowanie ofert,

- drukowanie ofert, zapis do pliku PDF,

- wysyłanie informacji o ofercie pocztą e-mail o ofercie do dowolnego klienta,

- integracja ze stroną www

- integracja z większością portali ogłoszeniowych ( format oferty.net, otodom.pl itp )

- backup bazy ofert,

- integracja z kalendarzem,

- prezentacja na mapie oferty lub grupy ofert,

- NAWIGACJA do oferty,

- Street View.

Zintegrowane portale ogłoszeniowe:
- ofertynet.pl,
- szybko.pl,
- krn.pl,
- otodom.pl,
- olx.pl,
- allegro.pl,
- nportal.pl,
- morizon.pl,
- nieruchomosci-online.pl,
- domy.pl,
- tylko-dzialki.pl,
- taakidom.pl,
- ofertymieszkan.pl,
- dominium.pl
- bezdomu.pl
i wiele innych..


Więcej na:
http://www.encomit.eu/ren
http://ren24.pl/
http://www.facebook.com/renmobileandroid/

################################################## #
The first application of this type in Poland for real estate agencies.
################################################## #

The program to collect information on offers and customers and
portfolio management and contacts.

In this version of the application can be used as a stand-alone
tool without using a computer.


Integrated with ogłoszeniowymi Polish portals, web page,
calendar, phone, e-mail, SMS, navigation
GPS, maps, Street View.

 
################################################## #
Features:

- The collection and management of information about offers,

- Collecting and managing information about customers,

- Very fast describing the tenders as a result the possibility of verbal dictation to mobile typed content

- Presentation of the offer to the customer directly on the device, pictures with descriptions

- Taking pictures or videos of the property directly from the application,

- Watermark on the image and compression to the size required by the portals,

- Sending e-mail, text messages or perform a telephone call to a customer entered into the database,

- The application automatically starts when a telephone call from a customer stored in the customer base and presents all his client's offer.

- Registration of incoming and outgoing calls, and incoming SMS messages.

- Search, sort bids,

- Printing offers, save to PDF,

- Sending information about the offer via e-mail about the offer to any client,

- Integration with the web

- Integration with most portals advertising (format oferty.net, otodom.pl etc.)

- Backup the database offers,

- Integration with Calendar,

- Presentation of the offer on the map or group offers,

- NAVIGATION to offer,

- Street View.

Integrated advertising portals:
- Ofertynet.pl,
- Szybko.pl,
- Krn.pl,
- Otodom.pl,
- Olx.pl,
- Allegro.pl,
- Nportal.pl,
- Morizon.pl,
- Nieruchomosci-online.pl,
- Domy.pl,
- Tylko-dzialki.pl,
- Taakidom.pl,
- Ofertymieszkan.pl,
- dominium.pl
- bezdomu.pl
and many others..


More on:
 http://www.encomit.eu/ren
 http://ren24.pl/
 http://www.facebook.com/renmobileandroid/

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install REN MOBILE version 0.54 on your Android device!
Downloaded 1+ times, content rating: Everyone
Android package: eu.encomit.renmobile, download REN MOBILE.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update REN MOBILE was updated to version 0.54
More downloads  REN MOBILE reached 1 - 5 downloads
Price update  Price changed from $9.99 to $189.99.

Oh snap! No comments are available for REN MOBILE at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1