REN MOBILE - podręczny CRM dla biur nieruchomości

REN MOBILE - podręczny CRM dla biur nieruchomości$9.99

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by ENCOM Sp. z .o.o.

Advertisements

About REN MOBILE - podręczny CRM dla biur nieruchomości

###################################################
Pierwsza tego typu CRM w Polsce dla małych biur nieruchomości
przeznaczony dla tabletów lub phabletów.
###################################################

Program do zarządzania kontaktami z klientem oraz ofertą w urządzeniu przenośnym
bez konieczności dostępu do sieci GSM, z dostępem do sieci WiFi.

Aplikacja przeznaczona głównie dla małych, jednoosobowych biur nieruchomości dla których ważne są koszty utrzymania systemu informatycznego.

System może być wykorzystywany jako samodzielne narzędzie bez korzystania z komputera lub współpracujące w sieci użytkowników.

Zintegrowany z polskimi portalami ogłoszeniowymi, stroną www,
kalendarzem, telefonem, pocztą mail, wiadomościami SMS, nawigacją
GPS, mapami, Street View.


###################################################
Funkcje programu:

- gromadzenie i zarządzanie informacją o ofertach,

- gromadzenie i zarządzanie informacją o klientach,

- bardzo szybkie opisywanie ofert dzięki możliwości słownego dyktowania do telefonu wpisywanych treści

- prezentacja oferty klientowi bezpośrednio na urządzeniu, galeria zdjęć z opisami

- wykonywanie zdjęć lub filmów o nieruchomości bezpośrednio z aplikacji,

- znak wodny na zdjęcie oraz kompresja do rozmiarów wymaganych przez portale,

- wysyłanie e-maila, wiadomości sms lub wykonywanie połączenia telefonicznego do klienta wpisanego do bazy,

- aplikacja automatycznie uruchamia się w momencie połączenia telefonicznego od klienta zapisanego w bazie klientów oraz prezentuje wszystkie jego oferty klienta.

- rejestracja połączeń przychodzących i wychodzących oraz przychodzących wiadomości SMS.

- wyszukiwanie, sortowanie ofert,

- drukowanie ofert, zapis do pliku PDF,

- wysyłanie informacji o ofercie pocztą e-mail o ofercie do dowolnego klienta,

- integracja ze stroną www

- integracja z większością portali ogłoszeniowych ( format oferty.net, otodom.pl itp )

- backup bazy ofert,

- integracja z kalendarzem,

- prezentacja na mapie oferty lub grupy ofert,

- NAWIGACJA do oferty,

- Street View.

Zintegrowane portale ogłoszeniowe:
- ofertynet.pl,
- szybko.pl,
- krn.pl,
- otodom.pl,
- olx.pl,
- allegro.pl,
- nportal.pl,
- morizon.pl,
- nieruchomosci-online.pl,
- domy.pl,
- tylko-dzialki.pl,
- taakidom.pl,
- ofertymieszkan.pl,
- dominium.pl
- bezdomu.pl
i wiele innych..


Więcej na:
http://www.encom.pl/ren
http://ren24.pl/
http://www.facebook.com/renmobileandroid/ ################################################## #
The first of this type in Poland CRM for small real estate agencies
designed for tablets or phabletów.
################################################## #

Software for customer relationship management and the offer on your mobile device
without having access to the GSM network, with access to a WiFi network.

The application is designed mainly for small, single real estate agencies which are important for the maintenance costs of the computer system.

The system can be used as a standalone tool without a PC or cooperating in the network of users.

Integrated with ogłoszeniowymi Polish portals, web page,
calendar, phone, e-mail, SMS, navigation
GPS, maps, Street View.

 
################################################## #
The program features:

- the collection and management of information about offers,

- the collection and management of information about customers,

- offers very fast thanks to the possibility to describe a word typed dictation to mobile content

- presentation of the offer to the customer directly on the device, pictures with descriptions

- taking pictures or videos of real estate directly from the application,

- watermark on the image and compression to the size required by the portals,

- send an e-mail, text messages or perform a telephone call to the customer entered into the database,

- the application starts automatically when a telephone call from a customer stored in the customer base and presents all his client's offer.

- registration of incoming and outgoing calls and incoming SMS messages.

- search, sort bids,

- offers printing, saving to PDF,

- sending information about the offer by e-mail about the offer to any customer,

- integration with the web

- integration with most portals advertising (oferty.net format, otodom.pl etc.)

- offers a database backup,

- Integration with Calendar,

- presentation of the offer on the map or group offers,

- NAVIGATION to offer,

- Street View.

Integrated advertising portals:
- ofertynet.pl,
- szybko.pl,
- krn.pl,
- otodom.pl,
- olx.pl,
- allegro.pl,
- nportal.pl,
- morizon.pl,
- nieruchomosci-online.pl,
- domy.pl,
- tylko-dzialki.pl,
- taakidom.pl,
- ofertymieszkan.pl,
- dominium.pl
- bezdomu.pl
and many others..


More on:
 http://www.encom.pl/ren
 http://ren24.pl/
 http://www.facebook.com/renmobileandroid/

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install REN MOBILE - podręczny CRM dla biur nieruchomości version 0.59 on your Android device!
Downloaded 1+ times, content rating: Everyone
Android package: eu.encomit.renmobile, download REN MOBILE - podręczny CRM dla biur nieruchomości.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
5.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update REN MOBILE - podręczny CRM dla biur nieruchomości was updated to version 0.59
Name changed  Name changed! REN MOBILE now is known as REN MOBILE - podręczny CRM dla biur nieruchomości.
Price update  Price changed from $9.99 to $84.99.
Version update REN MOBILE - podręczny CRM dla biur nieruchomości was updated to version 0.54

Oh snap! No comments are available for REN MOBILE - podręczny CRM dla biur nieruchomości at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1