KPSS Eğitim Bilimleri Notları

KPSS Eğitim Bilimleri Notları Free App

Rated 3.86/5 (65) —  Free Android application by Apps4Learn

Advertisements

About KPSS Eğitim Bilimleri Notları

Kpss Eğitim Bilimleri Ders Notları 5 Ders 65 Konu Başlığı. Tamamı ücretsiz.

Dersler ve Konu Başlıkları:

Gelişim Psikolojisi

1) Gelişim Psikolojisi
2) Gelişimin Temel İlkeleri
3) PİAGET'in Bilişsel Gelişim Kuramı ile ilgili Temel Kavramlar
4) PİAGET Bilişsel Gelişim Dönemleri
5) HEİNZ Werner Kuramı
6) JEROME BRUNER Kuramı
7) Dil Gelişimi
8) Kişilik Gelişimi
9) Savunma Mekanizmaları
10) Erik Erikson'un Psikososyal Gelişim Dönemleri
11) Rogres ve Benlik Kuramı
12) Maslow ve Kendini Gerçekleştirme Teorisi
13) Ahlak Gelişimi
14) Zihinsel Gelişim

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

1) Öğretim Stratejileri Yönetim ve Teknikleri
2) Öğrenme Kuralları
3) Son Yıllarda Uygulanmakta Olan Yöntem ve Teknikler
4) Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi
5) Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
6) Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi
7) Öğretme - Öğrenme Yaklaşımları
8) Çoklu Zeka Yaklaşımı
9) Yapılandırıcı Öğrenme Kuramı
10) Basamaklı Öğretim Programı
11) Eğitim Durumunun Özellikleri
12) Öğretim Yöntemleri
13) Problem Çözme Yöntemi
14) Bireysel Çalışma Yöntemi
15) Bireysel Öğretim Teknikleri
16) Sınıf için Öğretim Teknikleri

Ölçme ve Değerlendirme

1) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
2) Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
3) Kısa Cevaplı Testler
4) Çoktan Seçmeli Testler
5) Eşleştirmeli Testler
6) Ölçeklerde Geçerlilik ve Güvenilirlik
7) Hata Türleri
8) Testin Kendisiyle İlgi Etkenler
9) Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistik İşlemler

Program Geliştirme

1) Eğitim ile İlgili Kavramlar
2) Okuldaki Öğrenme ve Öğretim Programları
3) Eğitim Durumlarının Öğrenme Yaşantılarının Seçimi
4) Eğitim Alanında Araştırma Konuları
5) Eğitim Bilimlerinin Alanları
6) Türk Milli Eğitimi'nin Temel İlkeleri
7) Program Geliştirme
8) Eğitim Programları
9) Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri
10) Program Geliştirme Yaklaşımları
11) Program Geliştirme Hedefler
12) Öğretim Etkinliklerini Planlama
13) Eğitim Türkleri
14) Eğitimin İşlevi
15) Milli Eğitimin Temel İlkeleri
16) Öğretim Programı ve Müfredat Programı
17) Ders Programı ve Örtük Program
18) Program Geliştirmenin Temelleri
19) Felsefi Akımlar
20) Eğitim Felsefesi Akımları

Rehberlik

1) Rehberliğin İlkeleri
2) Rehberliğin Eğitimdeki Yeri
3) Rehberlik ve Diğer Alanlar
4) Rehberlik Hizmetinde Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları
5) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Neden Gereklidir
6) Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Yöntem ve Teknikler KPSS Educational Sciences Lecture Notes 5 Course Title 65. All free.

Lessons and Issues:

Developmental Psychology

1) Developmental Psychology
2) Basic Principles of Development
3) Basic Concepts of Piaget's Theory of Cognitive Development
4) PIAGET Cognitive Development Stages
5) HEINZ Werner Theory
6) JEROME BRUNER Theory
7) Language Development
8) Personality Development
9) Defense Mechanisms
10) Erik Erikson's Psychosocial Development Stages
11) Rogres and Self Theory
12) Maslow and Self-Actualization Theory
13) Moral Development
14) Mental Development

Learning Methods and Techniques

1) Education Management Strategies and Techniques
2) Learning Rules
3) it is implemented in recent years with Methods and Techniques
4) Expository Teaching Strategy
5) Invention Through Education Strategy
6) Research Study Through Education Strategy
7) Teaching - Learning Approaches
8) Multiple Intelligence Approach
9) Constructivist Learning Theory
10) Step Curriculum
11) Characteristics of Education
12) Teaching Methods
13) Problem Solving Method
14) Individual Study Method
15) Individual Teaching Techniques
16) Teaching Techniques for Classroom

quantification and consideration

1) Educational Measurement and Evaluation
2) Used in Educational Measurement Tools
3) Short Essay Tests
4) Multiple Choice Tests
5) Match-up Tests
6) Scale in Reliability and Validity
7) Failure Mode
8) Testing his own interest Factors
9) Measuring Results on Statistics Operations

Development program

1) Training Concepts
2) Learning and Teaching Programs in Schools
3) Selection of Learning Experiences of Education
4) Research in Education
5) Areas of Educational Sciences
6) Basic principles of Turkish National Education
7) Program Development
8) Training Programs
9) The Philosophical Foundations of Program Development
10) Software Development Approaches
11) Programme Development Goals
12) Planning of learning activities
13) Education of Turkey
14) Function of Education
15) Principles of National Education
16) Curriculum and Curriculum
17) Curriculum and Hidden Curriculum
18) Software Development Fundamentals
19) Philosophical Trends
20) Educational Philosophies

Guidance

1) Policy Guidance
2) Place the Guidance in Education
3) Guidance and Other Areas
4) Guidance Services Teacher Duties and Responsibilities
5) Why Do We Need Guidance and Counseling
6) Guidance and Counseling Methods and Techniques Used

How to Download / Install

Download and install KPSS Eğitim Bilimleri Notları version 1.1 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.bariserdem.kpssegitimbilimleridersnotlari, download KPSS Eğitim Bilimleri Notları.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Performans güncellemeleri
Version update KPSS Eğitim Bilimleri Notları was updated to version 1.1
More downloads  KPSS Eğitim Bilimleri Notları reached 10 000 - 50 000 downloads

Oh snap! No comments are available for KPSS Eğitim Bilimleri Notları at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.95
65 users

5

4

3

2

1