Өлеңдер жинағы

Өлеңдер жинағы Free App

Rated 5.00/5 (6) —  Free Android application by DZH

Advertisements

About Өлеңдер жинағы

Өлеңдер жинағы - cізге онлайн өлендерді оқуға, жаттауға мүмкіндік береді
Абай Құнанбаев, Ахмед Байтұрсынов, Махамбет Өтемісұлы, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов, Мұхтар Шаханов, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Фариза Оңғарсынова, Ілияс Жансүгіров, Қасым Аманжоловтардың өлендерін онлайнофлайн оқи, жаттай аласыз.
Үнемі ақындармен, өлеңдермен толығып отырады. Өleңder zhinaғy - cіzge online өlenderdі oқuғa, zhattauғa mүmkіndіk beredі
Abay Құnanbaev Ahmed Baytұrsynov, Mahambet Өtemіsұly, Maғzhan Zhұmabaev, Mіrzhaқyp Dulatov Mұhtar Shakhanov, Sұltanmahmұt Torayғyrov, Shakarim Құdayberdіұly, Fariz Oңғarsynova, Іliyas Zhansүgіrov, Қasym Amanzholovtardyң өlenderіn online offline oқi, zhattay alasyz.
Үnemі aқyndarmen, өleңdermen tolyғyp otyrady.

How to Download / Install

Download and install Өлеңдер жинағы version 1.8 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: com.daulet.zhumadilov.poem, download Өлеңдер жинағы.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Өлеңді оқу ыңғайлана түсті:
келесі өлеңді оқу үшін экранды оңға не солға жылжытыңыз
-Теперь можете листать страницу с стихотворениями
Бағдарлама жылдамрақ жұмыс істейді
-приложение работает еще быстрее
Қателер түзетілді
-исправили ошибки.

Oh snap! No comments are available for Өлеңдер жинағы at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
6 users

5

4

3

2

1