KPSS Eğitim Bilimleri Ders Notları

KPSS Eğitim Bilimleri Ders Notları Free App

Rated 3.00/5 (2) —  Free Android application by Apps by MM

Advertisements

About KPSS Eğitim Bilimleri Ders Notları

Bu uygulama ile KPSS Eğitim Bilimleri sınavına istediğiniz yerde kolayca çalışabilirsiniz.
Uygulama İNTERNETSİZ de çalışabilir.

KPSS Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Ders Notları:
13 konu başlığı altında KPSS Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Ders Notları
* KPSS Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Ders Notları Konu Başlıkları:
- Eğitim ile İlgili Kavramlar
- Okuldaki Öğrenme ve Öğretim Programları
- Eğitim Durumlarının ve Öğrenme Yaşantılarının Seçimi
- Eğitim Alanında Araştırma Konuları
- Eğitim Bilimlerinin Alanları
- Eğitim Kurumlarının İşlevleri
- Türk Milli Eğitimi'nin İşlevleri
- Program Geliştirme
- Eğitim Programları
- Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri
- Program Geliştirme Yaklaşımları
- Program Geliştirme Hedefler
- Öğretim Etkinliklerini Planlama

KPSS Eğitim Bilimleri Öğretim ve Teknikleri Ders Notları:
19 konu başlığı altında KPSS Eğitim Bilimleri Öğretim ve Teknikleri Ders Notları
* KPSS Eğitim Bilimleri Öğretim ve Teknikleri Ders Notları Konu Başlıkları:
- Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknikleri
- Öğrenme Kuramları
- Programlı Öğretim
- Son Yıllarda Uygulanmakta Olan Yöntem ve Teknikler
- Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi
- Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
- Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi
- Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları
- Çoklu Zeka Yaklaşımı
- Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı
- Basamaklı Öğretim Programı
- Eğitim Durumunun Özellikleri
- Öğretim Yöntemleri
- Problem Çözme Yöntemi
- Proje Temelli Öğrenme Yöntemi
- Bireysel Çalışma Yöntemi
- Öğretim Teknikleri
- Bireysel Öğretim Teknikleri
- Sınıf İçin Öğretim Teknikleri

KPSS Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Ders Notları:
14 konu başlığı altında KPSS Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Ders Notları
* KPSS Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Ders Notları Konu Başlıkları:
- Gelişim Psikolojisi
- Gelişimin Temel İlkeleri
- PIAGET'in Bilişsel Gelişim Kuramı ile İlgili Temel Kavramlar
- PIAGET Bilişsel Gelişim Dönemleri
- HEINZ Werner Kuramı
- JEROME BRUNER Kuramı
- Dil Gelişimi
- Kişilik Gelişimi
- Savunma Mekanizmaları
- Erik Erikson'un Psikososyal Gelişim Dönemleri
- Rogres ve Benlik Kuramı
- Maslow ve Kendini Gerçekleştirme Teorisi
- Ahlak Gelişimi
- Zihinsel Gelişim

KPSS Eğitim Bilimleri Öğrenme Psikolojisi Ders Notları:
19 konu başlığı altında KPSS Eğitim Bilimleri Öğrenme Psikolojisi Ders Notları
* KPSS Eğitim Bilimleri Öğrenme Psikolojisi Ders Notları Konu Başlıkları:
- Öğrenme Psikolojisi
- Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
- Öğrenmede Psikolojik ve Toplumsal Güdüler
- Öğrenme Üzerinde Duyu Organlarının Etkisi
- Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler
- Klasik ve Edimsel Koşullanma
- Motor Öğrenme
- Bilişsel Öğrenme
- Taklit ve Örnek Alma Yoluyla Öğrenme
- Kavrama Yoluyla Öğrenme
- Sosyal Öğrenme
- Güdüleme Motivasyon
- Güdüler
- Güdülenme
- Psikodinamik Kuram
- İşlevsel Kuram
- Motivasyon ve Öğrenme
- İhtiyaç Kuramı
- Öğrenilmiş Çaresizlik

KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Notları:
11 konu başlığı altında KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Notları
* KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Notları Konu Başlıkları:
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
- Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
- Yazılı Yoklamalarda Kullanılan Soru Tipleri
- Sözlü Yoklamalar
- Kısa Cevaplı Testler
- Çoktan Seçmeli Testler
- Eleştirmeli Testler
- Ölçeklerde Geçerlilik ve Güvenirlilik
- Hata Türleri
- Testin Kendisiyle İlgili Etkenler
- Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistik İşlemler

KPSS Eğitim Bilimleri Rehberlik Ders Notları:
7 konu başlığı altında KPSS Eğitim Bilimleri Rehberlik Ders Notları
* KPSS Rehberlik Ders Notları Konu Başlıkları:
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Rehberliğin İlkeleri
- Rehberliğin Eğitimdeki Yeri
- Rehberlik ve Diğer Alanlar
- Rehberlik Hizmetinde Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Neden Gereklidir
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Yöntem ve Teknikler This application can easily work with KPSS Educational Sciences where you want to test.
Applications can also work INTERNET.

KPSS Educational Sciences Program Development Course Notes:
13 issues KPSS Educational Sciences under the title of Program Development Lecture Notes
* KPSS Educational Sciences Program Development Lecture Notes Topics:
- Concepts Related to Education
- Learning and Education Programs in Schools
- Selection of the Education and Learning Experiences
- Research in the Field of Education
- Areas of Educational Sciences
- Functions of Educational Institutions
- Turkish National Education 's Functions
- Program Development
- Training Programs
- Philosophical Foundations of Program Development
- Program Development Approaches
- Program Development Goals
- Planning of learning activities

KPSS Educational Sciences and Techniques of Teaching Lecture Notes:
19 issues KPSS Educational Sciences under the title of Technical Education and Lecture Notes
* KPSS Educational Sciences and Techniques of Teaching Lecture Notes Topics:
- Instructional Strategies Methods and Techniques
- Learning Theories
- Programmed Instruction
- being implemented in recent years with Methods and Techniques
- Presentation Through Education Strategy
- Invention Through Education Strategy
- Through Education Research Strategy Review
- Teaching and Learning Approaches
- Multiple Intelligence Approach
- Constructivist Learning Theory
- Stepped Curriculum
- Features of Education
- Teaching Methods
- Solving Methods
- Project Based Learning Method
- Individual Study Method
- Instructional Techniques
- Individual Teaching Techniques
- Teaching Techniques for Classroom

KPSS Educational Sciences, Developmental Psychology Lecture Notes:
14 issues KPSS Educational Sciences under the title Developmental Psychology Course Notes
* KPSS Educational Sciences, Developmental Psychology Lecture Notes Topics:
- Developmental Psychology
- Basic Principles of Development
- Basic Concepts of Piaget's Theory of Cognitive Development
- PIAGET Cognitive Development Stages
- HEINZ Werner Theory
- JEROME BRUNER Theory
- Language development
- Personality Development
- Defense Mechanisms
- Erik Erikson's Psychosocial Development Stages
- Rogres and Self Theory
- Maslow and Self-Actualization Theory
- Moral Development
- Mental development

KPSS Educational Sciences, Psychology of Learning Lecture Notes:
19 issues KPSS Educational Sciences under the title Psychology of Learning Lecture Notes
* KPSS Educational Sciences, Psychology of Learning Lecture Notes Topics:
- Psychology of Learning
- Factors Affecting Learning
- Psychological and Social Guidance in Learning
- Impact of Learning on Sensory Organs
- External Factors Affecting Learning
- classical and operant conditioning
- Motor Learning
- Cognitive Learning
- Counterfeits and Sampling Through Learning
- Learning Through Clutch
- Social Learning
- Motivation Motivation
- Motives
- Motivation
- Psychodynamic Theory
- Functional Theory
- Motivation and Learning
- Needs Theory
- Learned helplessness

KPSS Educational Sciences Lecture Notes Assessment and Evaluation:
11 issues KPSS Educational Sciences under the heading Measurement and Evaluation Course Notes
* KPSS Educational Sciences Lecture Notes Assessment and Evaluation Topics:
- Educational Measurement and Evaluation
- Assessment Tools Used in Education
- Types Used in Essay Questions
- Oral polling on
- Short Answer Tests
- Multiple Choice Tests
- Critics should Tests
- Scale in Validity and Reliability
- Failure Mode
- Testing his own Related Factors
- Measuring Results on Trading Statistics

KPSS Educational Sciences Guidance Course Notes:
7 issues the KPSS Educational Sciences under the Guidance Lecture Notes
* KPSS Guidance Notes Course Topics:
- Guidance and psychological counseling
- Principles of Guidance
- Guidance in Education
- Guidance and Other Areas
- Duties and Responsibilities of Teachers in Guidance Services
- Guidance and Counseling Why It Is Necessary
- Methods and Techniques Used in Guidance and Counseling

How to Download / Install

Download and install KPSS Eğitim Bilimleri Ders Notları version 1.0 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.mmapps.kpssegitimbilimleri, download KPSS Eğitim Bilimleri Ders Notları.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Uygulama İNTERNETSİZ de çalışabilir.
Uygulamada bulunan KPSS Eğitim Bilimleri Ders Notları:
- KPSS Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Ders Notları
- KPSS Eğitim Bilimleri Öğretim ve Teknikleri Ders Notları
- KPSS Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Ders Notları
- KPSS Eğitim Bilimleri Öğrenme Psikolojisi Ders Notları
- KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Notları
- KPSS Eğitim Bilimleri Rehberlik Ders Notları

Oh snap! No comments are available for KPSS Eğitim Bilimleri Ders Notları at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.05
2 users

5

4

3

2

1