Chwalmy Pana

Chwalmy Pana Free App

Rated 5.00/5 (6) —  Free Android application by Josef Řídký

About Chwalmy Pana

Apklikacja „Chwalmy Pana” stanowi wersję eloktroniczną wydania książkowego „Chwalmy Pana – śpiewnik i modlitewnik dla wierzących Kościoła Rzymskokatolickiego na terenie Diecezji ostrawsko-opawskiej na śląsku Cieszyńskim“ na podstawie 5. wydania z 2013 roku.

Wersja elektronioczna nie ma na celu zastąpienie postaci książkowej, lecz ma ułatwić dostęp do „Chwalmy Pana“ tam, gdzie wierni nie mają do nich dostępu.

„Chwalmy Pana“ w postaci książkowej zostało wydane przez Stowarzyszenie Chwalmy Pana i jest dostępne w parafiach dwujęzycznych dekanatów Frydek-Mistek oraz Karwina.

Opracowanie i przygotowanie do druku: „Chwalmy Pana – Stowarzyszenie Wiernych Wyznania Rzymskokatolickiego”, które erygował dnia 20.10.2008 Mons. František Václav Lobkowicz, ordynariusz ostrawsko-opawski na podstawie dekretu nr 498/08.

W aplikacji dostępne jest wyszukiwanie pełnotekstowe, zmiana rodzaju czcionki (szeryfowe/nieszeryfowe) pisma, automatyczne wyłączanie dźwięków, tryb nocny, możliwość ograniczenia automatycznego usypiania ekranu, zapis utworu lub modlitwy w zakładkach lub w sekcji "ulubione", a także zmiana wielkości wyświetlanego tekstu.

Aplikacja zawiera w chwili obecnej podstawowe modlitwy, pieśni na okresy adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego, jak również pieśni okolicznościowe, pieśni żałobne oraz hymny. Kolejne modlitwy i pieśni zostaną w aplikacji stopniowo dopełnione. Apklikacja "Praise the Lord" is a version of a book release eloktroniczną "Praise the Lord - songbook and prayer for the believers of the Roman Catholic Church in the Diocese of Ostrava-Opava at the Cieszyn Silesia" on the basis of the fifth edition of 2013.

Elektronioczna version is not intended to replace the book form, but to facilitate access to "Praise the Lord" where the faithful do not have access to them.

"Praise the Lord" in book form was issued by the Association of Praise to the Lord, and is available in bilingual parishes, deaneries Frydek-Mistek and Karvina.

Development and preparation for printing: "Praise the Lord - the Association of Roman Catholic Faithful Confessions," which established the day 20.10.2008 Mons. František Václav Lobkowicz, Bishop of Ostrava-Opava based on Decree No 498/08.

The application is available full-text search, change font type (serif / nieszeryfowe) magazine, automatic shutdown sounds, night mode, the ability to reduce sleep timer screen, record a song or prayer in the tabs in the "favorite", and changing the size of the displayed text.

The application includes basic at the moment of prayer, songs of the period of Advent, Christmas, Lent and Easter period, as well as occasional songs, hymns and songs of mourning. Another prayers and songs will be gradually completed application.

How to Download / Install

Download and install Chwalmy Pana version 1.0.0 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: jozkar.chwalmy, download Chwalmy Pana.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Aplikacja jest do uruchomienia w tabletach i telefonach komórkowych zawierających system operacyjny Android w wersji minimalnej Gingerbread (2.3.3). Aplikacja zawiera w chwili obecnej podstawowe modlitwy, pieśni na okresy adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego, jak również pieśni okolicznościowe, pieśni żałobne oraz hymny. Kolejne modlitwy i pieśni zostaną w aplikacji stopniowo dopełnione.

Oh snap! No comments are available for Chwalmy Pana at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
6 users

5

4

3

2

1