Agris.cz - agrární WWW portál (Unreleased)

Agris.cz - agrární WWW portál (Unreleased) Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze

Advertisements

About Agris.cz - agrární WWW portál (Unreleased)

Cílem projektu Agrárního WWW portálu AGRIS je vytvoření jednotného on-line informačního místa na Internetu pro oblast agrárního sektoru (zemědělství, potravinářství, lesnictví, vodohospodářství) a venkova. Cílovou skupinou uživatelů jsou řídící pracovníci podniků, státní správa, místní samosprávy, studenti a všichni konzumenti potravin a obyvatelé venkovských regionů. Projekt vznikl na základě spolupráce České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva zemědělství ČR. Portál AGRIS nabízí své služby již od roku 1999.

Agrární WWW portál AGRIS zpřístupňuje již existující informační zdroje, vytváří vlastní informace a zveřejňuje informace od subjektů, které nemají v současné době podmínky pro kvalitní elektronické (Internetové) prezentování. Přidanou hodnotou portálu je především výrazné zlepšení dostupnosti a využitelnosti prezentovaných informací. Akademické prostředí je zároveň předpokladem nezávislosti a objektivity publikovaných informací.

Provoz a rozvoj Agrárního WWW portálu AGRIS zajišťuje Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze.

Projekt je otevřen všem zájemcům o spolupráci, vítány jsou jakékoliv připomínky a podněty směřující k rozvoji projektu, a především všichni ti, kteří se chtějí aktivně podílet na jeho naplňování. Projekt lze podpořit i tím, že na Vaše stránky umístíte odkazy na AGRIS. Naplnění všech plánovaných cílů není samozřejmě otázkou dnů nebo týdnů, ale spíše nikdy nekončícím procesem. The project aims Agrarian WWW portal AGRIS is the creation of a single on-line information sites on the Internet for the agrarian sector (agriculture, food, forestry, water) and rural areas. The target group of users are managers of enterprises, government, local government, students and all consumers of food, and residents of rural regions. The project was based on the cooperation of the Czech Agricultural University in Prague and the Ministry of Agriculture. AGRIS portal offers its services since 1999.

Agrarian WWW portal AGRIS makes available already existing information resources, creates its own information and publishes information from subjects who do not currently have policies for quality electronic (internet) presentation. The added value of the portal is especially significant improvement in the availability and usability of the information presented. The academic environment is also a prerequisite for the independence and objectivity of the information published.

Operation and Development of the Agrarian WWW portal AGRIS provided by the Department of Information Technology PEF CULS.

The project is open to everyone interested in cooperation are welcome any comments and suggestions towards the development of the project, and especially all those who wish to participate actively in its implementation. The project can be supported by the fact that you place on your site links to AGRIS. Fulfillment of all planned targets is of course a matter of days or weeks, but rather a never ending process.

How to Download / Install

Download and install Agris.cz - agrární WWW portál (Unreleased) version on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: pef.kit.agriscz, download Agris.cz - agrární WWW portál (Unreleased).apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  Agris.cz - agrární WWW portál (Unreleased) reached 10 - 50 downloads

Oh snap! No comments are available for Agris.cz - agrární WWW portál (Unreleased) at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1