Mobilna Apteczka

Mobilna Apteczka Free App

Rated 3.64/5 (69) —  Free Android application by EMPEREMPE

About Mobilna Apteczka

Cześć!
Cieszymy się, że tutaj jesteś!

Zastanów się.. czy Ty też nie wiesz jakie leki znajdują się w Twojej domowej apteczce? Może zdarzyło Ci się kupić w aptece syrop na kaszel (za 34,99 zł) a w domu okazało się, że taki już masz? W pracy marzyłeś tylko o tym aby wrócić do domu i zażyć tabletkę od bólu głowy, ale w domu okazało się, że nie masz żadnej? Podczas wizyty u Lekarza zadał Ci On pytanie jakie leki posiadasz, abyś nie musiał kupować niepotrzebnie innych?
Jeżeli chociaż raz Twoją odpowiedzią było TAK lub po prostu się uśmiechnęłaś/uśmiechnąłeś to nasza aplikacja jest stworzona dla Ciebie!

Czym jest Mobilna Apteczka?
To aplikacja (organizer leków) w której przechowujesz listę leków jakie obecnie posiadasz w swoim domu (swojej domowej apteczce). Podstawowym założeniem Mobilnej Apteczki jest prostota i funkcjonalność! Mobilna Apteczka jest prostą ale za to niesamowicie funkcjonalną aplikacją dzięki której w końcu będziesz mieć porządek w swoich lekach, będziesz wiedzieć jakie leki posiadasz, kiedy zbliża się ich data ważności, ile masz czasu na zużycie leku po otwarciu oraz będziesz wiedzieć kto z domowników używa poszczególnych leków (za pomocą tagów).
Dzięki funkcjonalności skanowania kodów kreskowych:
- przyśpieszysz proces dodawania leku do Mobilnej Apteczki
- w prosty sposób sprawdzisz czy dany lek posiadasz już w swojej domowej apteczce

Jakie będę mieć korzyści z używania Mobilnej Apteczki?
- oszczędność pieniędzy!
- oszczędność czasu
- porządek w swoich lekach
- kontrola daty ważności leków
- podział leków na kategorie (tagi)
- szybki dostęp do wszystkich swoich leków

Zapraszamy na stronę organizatora leków: mobilnaapteczka.pl

Wykorzystane uprawnienia:
wykonywanie zdjęć i filmów wideo/kontrolowanie latarki: potrzebujemy go aby móc skanować kody kreskowe leków dodawanych do aplikacji Mobilna Apteczka.
dokładka lokalizacja (na podstawie sygnału GPS i sieci)/przybliżona lokalizacja (na podstawie sieci): używamy jej w celach statystycznych.
pełny dostęp do sieci/wyświetlanie połączeń sieciowych: potrzebujemy dostępu do sieci w celu pobierania nazwy skanowanych leków. Hey!
We are glad that you are here!
 
Consider .. if you also do not know what drugs are in your home medicine cabinet? Maybe you happen to buy at the pharmacy cough syrup (for 34,99 zł) and at home, it turned out that this already have? The study dreamed about was to go home and take a pill for a headache, but at home it turned out that you do not have any? During visits to the doctor asked you what drugs he question you have, you do not have to buy unnecessarily others?
If you even once your answer was YES or simply uśmiechnęłaś / you smiled that our application is made for you!
 
What is Mobile First Aid Kit?
This application (organizer of drugs) in which you store a list of drugs that you currently have in your home (your home medicine cabinet). The basic premise Mobile Kits is simplicity and functionality! Mobile kit is simple but it is extremely functional application through which you'll eventually have order in their medicines, you will know what medications you have, when approaching their expiry date, if you have the time to use the drug after opening, and you'll know who your household uses individual drugs (using tags).
With the barcode scanning functionality:
- You speed up the process of adding a drug to the Mobility Kits
- An easy way to check whether the medication you already have in your home medicine cabinet
 
How do I benefit from using Mobile Kits?
- Saving money!
- Saving Time
- Order in their medicines
- Check the expiration date of medicines
- Distribution of drugs into categories (tags)
- Quick access to all your medicines
 
Please visit the organizer of drugs: mobilnaapteczka.pl

Used powers:
take pictures and video / control flashlight: we need it to be able to scan barcodes of drugs added to the mobile application kit.
makeweight location (based on GPS and network) / approximate location (network-based): we use it for statistical purposes.
full network access / display of network connections: we need access to the network to retrieve the name of the scanned medication.

How to Download / Install

Download and install Mobilna Apteczka version 0.0.12 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.emperempe.domowaapteczka, download Mobilna Apteczka.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
- zmiana nazwy aplikacji na "Mobilna Apteczka"
More downloads  Mobilna Apteczka reached 1 000 - 5 000 downloads
Version update Mobilna Apteczka was updated to version 0.0.12
More downloads  Mobilna Apteczka reached 500 - 1 000 downloads
Name changed  Name changed! Domowa Apteczka now is known as Mobilna Apteczka.

What are users saying about Mobilna Apteczka

N70%
by N####:

Oczekuję jednak opcji import/export. Mam jedną bazę w excelu, chciałbym ją móc zaimportować. Dodano 06.04.2016: Po 7 miesiącach brak jakichkolwiek postępów. Odinstalowana.

X70%
by X####:

Oczekuję jednak opcji import/export. Mam jedną bazę w excelu, chciałbym ją móc zaimportować.

X70%
by X####:

Interesująca alternatywa dla zwykłej tabelki w jakimś pakiecie biurowym. 1. Czy planujecie Państwo funkcjonalność która umożliwiła by współdzielenie i synchronizację bazy z innym użytkownikiem? 2. Czy będzie możliwy backup bazy?

D70%
by D####:

I would like to have this app with English or Russian translation. UPD: thanks for translation


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.65
69 users

5

4

3

2

1