Mindfulness Appen II

Mindfulness Appen II$1.33

Rated 3.71/5 (55) —  Free Android application by MindApps

About Mindfulness Appen II

UPPFÖLJAREN TILL SVERIGES MEST NEDLADDADE MINDFULNESS-APP!!!

Vill du hitta mer närvaro i vardagens stressiga tillvaro men tycker att meditation verkar svårt? Då kanske Mindfulness Appen II är något för dig.

I Google Play finner du nu två olika Mindfulness Appar:

Mindfulness Appen (den blå)

Mindfulness Appen II (den gröna)

Mindfulness Appen II och Mindfulness Appen är verktyg för att bli mer närvarande i livet. Dem hjälper dig med det som är allra svårast i mindfulnessutövandet - nämligen att komma ihåg att vara mindful.

Mindfulness Appen II är både för dig som provat mindfulness tidigare och redan har Mindfulness Appen (den blå) och vill få tillgång till fler övningar. Men den passar också perfekt för dig som aldrig tidigare provat mindfulness.

Ett enkelt sätt att börja med mindfulness är att ladda ner en eller båda apparna och följa de röstguidade instruktionerna!

Lycka till!

MINDFULNESS APPEN II INNEHÅLLER:
6 nya röstguidade meditationer på en sammanlagd längd av 80 min:
Bergsmeditation
Sjömeditation
Kärleksfull vänlighetsmeditation
Kroppsscanning
Stående meditation
Gående meditation
4 tysta meditationer med klockor: 10, 20, 40 och 60 minuter.
Möjlighet att bli påmind när du ankommer eller lämnar en plats. Självklart går det också att bli påmind på ett klockslag.
40 nya Mindfulnessnotiser som hjälper dig att öka din närvaro i stunden.
Alla utförda meditationer sparas i statistikdelen så att du har möjlighet att följa hur din meditationsutövning utvecklas över tid.
______________________________________

KOMMENTARER FRÅN ANVÄNDARE AV MINDFULNESS APPEN:

"En kanonapp som får mig att slappna av och samla kraft."

"Är lycklig över att ha hittat denna fantastiska App som hjälper mig att andas rätt och vara i nuet!!"

"Mitt bästa appköp någonsin. Bra upplägg, snyggt och lätthanterligt gränssnitt med superbra funktionalitet. Riktigt bra innehåll framförallt!"

"Jag har fruktansvärt svårt att varva ner men det blir betydligt lättare med den här appen! En stor fördel är det att man kan ”bygga” sin meditation som man vill, guidad eller inte, tidsintervall, med eller utan klocka, kroppsscanning, intro. Absolut värd sina ynka 15 kr :)"

The sequel to Sweden's most downloaded MINDFULNESS APP !!!

Are you looking for more presence in the everyday stresses of life but think that meditation seems difficult? Try the Mindfulness App II is for you.

Google Play, you will find now two different Mindfulness Apps:

Mindfulness App (blue)

Mindfulness App II (green)

Mindfulness App II and Mindfulness App is a tool to be more present in life. They will help you with that which is most difficult aspect of Mindfulness practice - namely to remember to be mindful.

Mindfulness App II is both for those who tried mindfulness earlier and has already Mindfulness App (blue) and want to get access to more exercises. But it is also perfectly suitable for you who have never tried mindfulness.

An easy way to begin with mindfulness is to download one or both apps and follow the voice guided instructions!

Good luck!

Mindfulness App II CONTAINS:
6 new voice guided meditations at a total length of 80 minutes:
Berg meditation
Sjömeditation
Loving kindness meditation
Body Scan
Standing Meditation
Walking meditation
4 quiet meditation with clocks 10, 20, 40 and 60 minutes.
Ability to be reminded when arriving or leaving a location. Obviously, it is also to be reminded of a time.
40 new Mindfulness Notices that helps you to increase your presence in the moment.
All the meditations saved in the statistics section so that you are able to follow how your meditation practice develops over time.
______________________________________

COMMENTS BY USERS OF Mindfulness App:

"A kanonapp that allowed me to relax and gather strength."

"Happy to have found this great app that helps me to breathe properly and be in the moment !!"

"My best appköp ever. Good approach, neat and convenient interface with super functionality. Really great content above all!"

"I've been terribly hard to unwind but it will be much easier with this app! A big advantage is that you can" build "their meditation as you want, guided or not, time intervals, with or without a clock, body scan, intro. Absolutely hosted its measly 15 SEK :) "

How to Download / Install

Download and install Mindfulness Appen II version 1.39 on your Android device!
Downloaded 5,000+ times, content rating: Not rated
Android package: se.lichtenstein.mind_ii.se, download Mindfulness Appen II.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
2.3.3+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
Mindre buggfixar och förbättringar
More downloads  Mindfulness Appen II reached 5 000 - 10 000 downloads
Price update  Price changed from $1.70 to $1.33.
Version update Mindfulness Appen II was updated to version 1.39
Version update Mindfulness Appen II was updated to version 1.37

What are users saying about Mindfulness Appen II

C70%
by C####:

Fungerar inte längre efter uppdatering till Marshmallow.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.75
55 users

5

4

3

2

1