Beesoftvn

Beesoftvn published 9 applications on Google Play, 1,843 people rated these apps with an average rating of 3.99!

Russia vietnamese dictionary by BeesoftvnRussia vietnamese dictionary

Rated 4.19(21) — Beesoftvn

-Từ điển Việt Nga-Từ điển Nga Việt-Dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Nga và ngược lại-Favourite để lưu lại các từ cần học

Free App
Spanish Vietnamese dictionary by BeesoftvnSpanish Vietnamese dictionary

Rated 4.29(17) — Beesoftvn

-Từ điển Tây Ban Nha - Việt Nam-Từ điển Việt Việt Nam -Tây Ban Nha-Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Tây Ban Nha và ngược lại-Favourite để lưu lại các từ cần học

Free App
Tu dien Anh Viet by BeesoftvnTu dien Anh Viet

Rated 4.20(180) — Beesoftvn

Chức năng: -Từ điển anh việt full: từ điển anh việt, từ điển kinh tế, từ điển kỹ thuật(gần 400.000 từ) -Từ điển việt anh -3000 từ oxford -Đọc từ tiếng anh -Dịch đoạn văn -Tra từ online trên tratu.soha.vn

Free App
Tu dien Han Viet,Viet Han by BeesoftvnTu dien Han Viet,Viet Han

Rated 4.26(655) — Beesoftvn

-Từ điển Hàn Việt-Từ điển Việt Hàn-Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại-Favourite để lưu lại các từ cần học

Free App
Tu dien Phap Viet,Viet Phap by BeesoftvnTu dien Phap Viet,Viet Phap

Rated 4.14(300) — Beesoftvn

-Từ điển Pháp Việt-Từ điển Việt Pháp-Dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược lại-Favourite để lưu lại các từ cần học(Sắp tới mình sẽ bổ sung phiên âm, phát âm cho từ điển)ps: Mọi góp...

Free App
Smart Uninstaller by BeesoftvnSmart Uninstaller

Rated 4.20(15) — Beesoftvn

Small and smart uninstaller tool for android!Feature: * Batch uninstall. * Single uninstall. * Various sort mode.Note: system apps can not be uninstalled using this app.

Free App
Tinh Lai Suat by BeesoftvnTinh Lai Suat

Rated 2.33(3) — Beesoftvn

Tính lãi xuất tiền gởi ngân hàng

Free App
Tu dien Duc Viet, Viet Duc by BeesoftvnTu dien Duc Viet, Viet Duc

Rated 4.14(152) — Beesoftvn

-Từ điển Việt Đức-Từ điển Đức Việt-Dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Đức và ngược lại-Favourite để lưu lại các từ cần học

Free App
Tu dien Nhat Viet,Viet Nhat by BeesoftvnTu dien Nhat Viet,Viet Nhat

Rated 4.17(500) — Beesoftvn

-Từ điển Việt Nhật-Từ điển Nhật Việt-Dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Nhật và ngược lại-Favourite để lưu lại các từ cần học

Free App