Bùi Minh Triết

Bùi Minh Triết published 11 applications on Google Play, 75 people rated these apps with an average rating of 4.36!

Aquaponic game by Bùi Minh TriếtAquaponic game

Rated 4.43(14) — Bùi Minh Triết

Game for learning English and growing aquaponic system.You choose one in four letters in the row above to complete the word below, the fish will get bigger, water quality is enhanced and you earn more xu.

Free Game
Game luyện giới từ by Bùi Minh TriếtGame luyện giới từ

Rated 5.00(6) — Bùi Minh Triết

Bạn hãy giúp cậu bé chọn giới từ thích hợp để điền vào dấu ba chấm. - Khi tìm được giới từ đúng bạn sẽ được thưởng 3 đồng tiền. - Nếu chọn sai giới từ cậu bé sẽ bị lửa bao vây và...

Free Game
Game Tìm Từ by Bùi Minh TriếtGame Tìm Từ

Rated 4.29(7) — Bùi Minh Triết

Mỗi lượt chơi có 8 từ ghép, người chơi chạm vào 2 từ đơn để tạo thành từ ghép có nghĩa.--Vietnames puzzles Each plays 8 compound, the player touch 2 from unit to form a compound word means.-vietnames puzzles

Free Game
MDSLib by Bùi Minh TriếtMDSLib

Rated 0.00(0) — Bùi Minh Triết

MDS (Melvil Decimal System) lookup app for library management system MDS (Melvil Decimal System) lookup app for library management system

Free App
Trắc nghiệm Cấp thoát nước by Bùi Minh TriếtTrắc nghiệm Cấp thoát nước

Rated 5.00(6) — Bùi Minh Triết

Trắc nghiệm kiến thức lĩnh vực Cấp thoát nước. Sẽ tiếp tục cập nhật và cải tiến giao diện. Quiz knowledge Water supply sector. Will continue to update and improve the interface.

Free App
Xử lý nước thải by Bùi Minh TriếtXử lý nước thải

Rated 5.00(16) — Bùi Minh Triết

Ứng dụng câu hỏi trắc nghiệm kiến thức kỹ thuật xử lý nước thải. Gồm các nội dung:- Các thông số thiết kế và vận hành cơ bản,- Kiến thức về vận hành công trình xử lý nước thải,- Các thông...

Free App
FlowDO by Bùi Minh TriếtFlowDO

Rated 5.00(4) — Bùi Minh Triết

Ứng dụng này có thể được sử dụng như công cụ hỗ trợ dạy và học cho các môn Đánh giá tác động môi trường, Quy hoạch môi trường, Quản lý môi trường, Mô hình hóa môi trường, Kỹ thuật xử...

Free App
Game luyện từ vựng by Bùi Minh TriếtGame luyện từ vựng

Rated 4.75(4) — Bùi Minh Triết

- Thiên thạch đang bay về phía hành tinh, nếu tạo được từ tiếng Anh có nghĩa thiên thạch nổ, bạn bảo vệ được hành tinh và được cộng điểm.- Nếu để thiên thạch va vào hành tinh, bạn bị trừ...

Free Game
HerbalQuiz by Bùi Minh TriếtHerbalQuiz

Rated 5.00(1) — Bùi Minh Triết

Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về cây dược liệu thông qua các bài trắc nghiệm. Danh mục của ứng dụng có hơn 90 cây thuốc phổ biến. Learn the basic knowledge about medicinal plants through the quiz. Catalog of...

Free App
Tính diện tích & thể tích & khoảng cách by Bùi Minh TriếtTính diện tích & thể tích & khoảng cách

Rated 4.46(13) — Bùi Minh Triết

Ứng dụng hổ trợ tính diện tích và thể tích các hình và khối thường gặp. Trong đó nhiều hình và khối được hỗ trợ tính bằng 2 cách.Bao gồm cả:- Tính diện tích tam giác theo độ dài ba cạnh- Tính...

Free App
Vietnamese vocabulary quizzes by Bùi Minh TriếtVietnamese vocabulary quizzes

Rated 5.00(4) — Bùi Minh Triết

This application help you get acquainted with common types of Vietnamese classifiers (loại từ). A game for Vietnamese learning.

Free App