Overo - Skenovanie nebezpečných produktov

Overo - Skenovanie nebezpečných produktov Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by tosiapp

Advertisements

About Overo - Skenovanie nebezpečných produktov

Aplikácia Overo slúži pre skenovanie čiarových kódov a QR kódov, ktoré aplikácia spracúva a vyhodnocuje na základe užívateľom vybratej akcie.

Funkcie aplikácie

• Overenie produktu - základná a primárna funkcia aplikácie. Funkcia overenie produktu oskenuje čiarový kód produktu a potom porovná čiarový kód z databázou RAPEX (Rapid Alert System) a zároveň zistí, či sa daný produkt nachádza na zozname nebezpečných produktov SOI (Slovenská Obchodná Inšpekcia), následne upozorní užívateľa a ak je produkt nebezpečný, tak zobrazí priamo v aplikácii informácie (fotky a iné detaily) nebezpečného produktu.

• Porovnanie produktov - na základe oskenovaného čiarového kódu zobrazí na porovnávacej stránke Heureka produkt + jeho rôzne ceny.

• Skenovanie QR kódu - aplikácia oskenuje QR kód, ktorý následne spracuje a zobrazí webovú lokalitu, ktorú daný kód reprezentuje.

• Vyhľadávanie kódu na internete - jednoduchá funkcia, ktorá daný kód vyhľadá na Google.

Aplikácia Overo je výborným pomocníkom hlavne pre podnikateľov, ktorým táto aplikácia uľahčí hľadanie produktov na Slovenskej Obchodnej Inšpekcii alebo na RAPEXe a pomáha vyhnúť sa obrovským pokutám za predávanie takýchto produktov (to platí aj pri neúmyselnom predaji). Overo taktiež poslúži aj obyčajným ľuďom, ktorý si chcú nájsť daný produkt na internete, overiť cenu alebo naskenovať QR kód. Program validates used for scanning barcodes and QR codes that the application is processed and evaluated based on user-selected action.

features of

  • Verify product - basic and primary function of the application. Authentication feature product scans the bar code of the product, and then compares the barcode with a database RAPEX (Rapid Alert System) and also determines whether the product is on the list of dangerous products SOI (Slovak Trade Inspection), then notify the user and if the product is dangerous, so displayed directly in the application data (photos and other details) dangerous product.

• Compare products - by scanning the barcode displayed on the comparison page Heureka-product of different prices.

• Scan the QR code - the application scans the QR code, which then processes and displays the website that the code represents.

• Search code on the internet - a simple feature that the code searches on Google.

The program validates a great help especially for entrepreneurs, this app will facilitate the search of products on the Slovak Trade Inspection or the RAPEX system and helps avoid huge fines for selling such products (this also applies to inadvertent sale). Overo also serve the ordinary people who want to find a particular product on the internet, verify the price or scan the QR code.

How to Download / Install

Download and install Overo - Skenovanie nebezpečných produktov version 1.0.2 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: com.tosiapps.overo, download Overo - Skenovanie nebezpečných produktov.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for Overo - Skenovanie nebezpečných produktov at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1