BCM Planning

BCM Planning Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Triada Soft LTD

Advertisements

About BCM Planning

Business Communication Manager (BCM) е система за управление на комуникациите с клиенти и контрагенти на всяка една компания базирана на облачните технологии от вида „Хибриден облак”.

Платформата носи всички предимства на „облака” – сигурност, надеждност, гъвкавост и икономичност, като съчетава в едно пет основни модула:

- Модул за управление на комуникацията с клиенти и контрагенти (CRM);
- Kомуникационен модул (входящи и изходящи телефония, e-mail, SMS);
- Информационен модул - анкетна форма, позволяваща провеждането на кампании и събирането, и обработването на произволна клиентска информация свързана с продукти, услуги, заявки и други;
- База знания – модул разработен на основата на CMS (система за управление на съдържанието).Възможност за създаване на документи чрез текстови редактор, прикачване на файлове или снимки;
- Модул справки - изготвяне на обобщена справка за работата на операторите за избран период от време. Статистика за входящите повиквания по периоди към различните номера от телефонната централа на фирмата. Business Communication Manager (BCM) is a system for managing communications with customers and partners of each company based on cloud technology of the "hybrid cloud".

The platform brings all the advantages of "cloud" - security, reliability, flexibility and cost by combining in one of five main modules:

- Module to manage communications with customers and partners (CRM);
- Komunikatsionen module (inbound and outbound telephony, e-mail, SMS);
- Information module - inquiry form to allow campaigning and collection and processing of any client information related to products, services and other applications;
- Knowledge Base - a module developed on the basis of CMS (content management system) Ability to create documents with text editor, attach files or images;
- Module reports - preparation of a summary of the work of operators for a selected period of time. Statistics for incoming calls to different periods number of PBX company.

How to Download / Install

Download and install BCM Planning version 0.20 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: net.bcmcloud.bcmplanning, download BCM Planning.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for BCM Planning at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1